Historisk överenskommelse om spårväg mellan SL och Lidingö

Stockholms läns landsting och Lidingö stad presenterade i dag en överenskommelse om en ny Lidingöbro och ny kollektivtrafik i Östra Stockholm. Överenskommelsen innebär bland annat att en ny dubbelspårig bro byggs mellan Ropsten och Lidingö, att två nya vagnar köps in till Lidingöbanan och att kopplingen till övrig kollektivtrafik i Ropsten ska utvecklas.

Pressmeddelande
Moderaterna i Stockholms läns landsting
Miljöpartiet i Stockholms läns landsting
Liberalerna i Stockholms läns landsting
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting
Centerpartiet i Stockholms läns landsting
17 augusti 2017

Karl Henriksson (KD)– Vi måste bygga för framtiden. Dubbelspår på Lidingöbron är viktigt för att kunna stärka kapaciteten på Lidingöbanan och göra det möjligt att fortsätta utveckla spårvägssystemet, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

– Nu tar vi nästa steg för en tätare, robustare och punktligare kollektivtrafik inte bara till gagn för Lidingöborna utan för hela östra Stockholm. Med denna överenskommelse möjliggör vi både för kollektivtrafiken att fortsätta växa och utvecklas och möjliggör bättre omstigning mellan Lidingöbanan och annan kollektivtrafik för resenärerna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Jag är glad att vi har kommit fram till en lösning som ger mer kapacitetsstark kollektivtrafik. Det här är goda nyheter inte minst för resenärerna på Lidingö. Dubbelspår är den lösning som ger bäst förutsättningar för att kollektivtrafikförsörja Lidingö, säger Malin Karlsson, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

– Äntligen förverkligas den utbyggnad av Lidingöbron som vi är många som kämpat för i flera år. Nu möjliggörs en tätare trafik, först med två nya vagnar, som behövs med tillströmningen av resenärer. Det är också viktigt att Lidingöbanan kan få en bättre koppling till annan spårtrafik så att nyttan av kollektivtrafiken blir större för alla, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden.

– Detta beslut kommer ge en historiskt ökad kapacitet på Lidingöbanan. Jag vill särskilt lyfta fram att den nya Lidingöbron kommer ge en tillräcklig segelfri höjd, vilket lyfter bort oron för att bron skulle bli ett hinder för utbyggd pendelbåtstrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

Sedan flera år tillbaka har Lidingö stad och Stockholms läns landsting diskuterat en upprustning av den nuvarande gamla Lidingöbron. Diskussionen har senare övergått  till att diskutera och planera för en helt ny, gång- cykel- moped och spårvägsbro, kallad ”Lilla Lidingöbron”.

Nu har parterna kommit överens om ett avtal. Det innebär att det ska byggas en ny dubbelspårig bro mellan Lidingö och Ropsten som beräknas vara färdigställd runt 2022.

Landstinget kommer att ersätta Lidingö stad med 60 miljoner kronor av den totala kostnaden på drygt en halv miljard för den nya dubbelspåriga bron.

Därtill kommer två nya vagnar köpas in till Lidingöbanan omfattande 80 miljoner kronor med målbild att få dem i trafik under 2019.

Ett arbete ska även göras för att försöka stärka kopplingen till övrig kollektivtrafik i Ropsten.

Allt detta sammantaget möjliggör ett förbättrat resande med förkortade restider och högre turtäthet som är mer kapacitetsstark och punktlig. Landstinget väntas besluta om avtalet den 29 augusti och Lidingö kommunfullmäktige den 25 september.


Ekerölinjen ännu en pendelbåtssuccé

Den nya pendelbåten mellan Ekerö och Stockholms city är en framgång och blir permanent, med dubbelt så hög kapacitet i rusningstid. Utvecklingen

Läs mer

End of the road? Miljarder saknas för Tvärförbindelse Södertörn

"Det här är illa, riktigt illa", säger Karl Henriksson (KD), angående att 5,6 miljarder kronor saknas för att bygga Tvärförbindelse Södertör

Läs mer

120 miljoner till förlossningsvården

I det kontinuerliga arbetet för en trygg förlossningsvård presenterar Alliansen idag ett paket av åtgärder. Kapaciteten och tillgängligheten sk

Läs mer

Ella Bohlin efter BB-marschen i Stockholm: ”Därför är jag hoppfull”

Kristdemokraternas barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin skriver i Dagens Samhälle om den uppmärksammade sommaren i den svenska förlossningsv

Läs mer

Medlemsmöte -1 år kvar till valet

Vi vill hälsa alla medlemmar välkomna till Kristdemokraterna i Stockholms stad och läns medlemsmöte! Vi har äran att gästas av vår

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

tai iwin