Historisk överenskommelse om spårväg mellan SL och Lidingö

Stockholms läns landsting och Lidingö stad presenterade i dag en överenskommelse om en ny Lidingöbro och ny kollektivtrafik i Östra Stockholm. Överenskommelsen innebär bland annat att en ny dubbelspårig bro byggs mellan Ropsten och Lidingö, att två nya vagnar köps in till Lidingöbanan och att kopplingen till övrig kollektivtrafik i Ropsten ska utvecklas.

Pressmeddelande
Moderaterna i Stockholms läns landsting
Miljöpartiet i Stockholms läns landsting
Liberalerna i Stockholms läns landsting
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting
Centerpartiet i Stockholms läns landsting
17 augusti 2017

Karl Henriksson (KD)– Vi måste bygga för framtiden. Dubbelspår på Lidingöbron är viktigt för att kunna stärka kapaciteten på Lidingöbanan och göra det möjligt att fortsätta utveckla spårvägssystemet, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

– Nu tar vi nästa steg för en tätare, robustare och punktligare kollektivtrafik inte bara till gagn för Lidingöborna utan för hela östra Stockholm. Med denna överenskommelse möjliggör vi både för kollektivtrafiken att fortsätta växa och utvecklas och möjliggör bättre omstigning mellan Lidingöbanan och annan kollektivtrafik för resenärerna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Jag är glad att vi har kommit fram till en lösning som ger mer kapacitetsstark kollektivtrafik. Det här är goda nyheter inte minst för resenärerna på Lidingö. Dubbelspår är den lösning som ger bäst förutsättningar för att kollektivtrafikförsörja Lidingö, säger Malin Karlsson, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

– Äntligen förverkligas den utbyggnad av Lidingöbron som vi är många som kämpat för i flera år. Nu möjliggörs en tätare trafik, först med två nya vagnar, som behövs med tillströmningen av resenärer. Det är också viktigt att Lidingöbanan kan få en bättre koppling till annan spårtrafik så att nyttan av kollektivtrafiken blir större för alla, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden.

– Detta beslut kommer ge en historiskt ökad kapacitet på Lidingöbanan. Jag vill särskilt lyfta fram att den nya Lidingöbron kommer ge en tillräcklig segelfri höjd, vilket lyfter bort oron för att bron skulle bli ett hinder för utbyggd pendelbåtstrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

Sedan flera år tillbaka har Lidingö stad och Stockholms läns landsting diskuterat en upprustning av den nuvarande gamla Lidingöbron. Diskussionen har senare övergått  till att diskutera och planera för en helt ny, gång- cykel- moped och spårvägsbro, kallad ”Lilla Lidingöbron”.

Nu har parterna kommit överens om ett avtal. Det innebär att det ska byggas en ny dubbelspårig bro mellan Lidingö och Ropsten som beräknas vara färdigställd runt 2022.

Landstinget kommer att ersätta Lidingö stad med 60 miljoner kronor av den totala kostnaden på drygt en halv miljard för den nya dubbelspåriga bron.

Därtill kommer två nya vagnar köpas in till Lidingöbanan omfattande 80 miljoner kronor med målbild att få dem i trafik under 2019.

Ett arbete ska även göras för att försöka stärka kopplingen till övrig kollektivtrafik i Ropsten.

Allt detta sammantaget möjliggör ett förbättrat resande med förkortade restider och högre turtäthet som är mer kapacitetsstark och punktlig. Landstinget väntas besluta om avtalet den 29 augusti och Lidingö kommunfullmäktige den 25 september.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer