Historisk överenskommelse om spårväg mellan SL och Lidingö

Stockholms läns landsting och Lidingö stad presenterade i dag en överenskommelse om en ny Lidingöbro och ny kollektivtrafik i Östra Stockholm. Överenskommelsen innebär bland annat att en ny dubbelspårig bro byggs mellan Ropsten och Lidingö, att två nya vagnar köps in till Lidingöbanan och att kopplingen till övrig kollektivtrafik i Ropsten ska utvecklas.

Pressmeddelande
Moderaterna i Stockholms läns landsting
Miljöpartiet i Stockholms läns landsting
Liberalerna i Stockholms läns landsting
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting
Centerpartiet i Stockholms läns landsting
17 augusti 2017

Karl Henriksson (KD)– Vi måste bygga för framtiden. Dubbelspår på Lidingöbron är viktigt för att kunna stärka kapaciteten på Lidingöbanan och göra det möjligt att fortsätta utveckla spårvägssystemet, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

– Nu tar vi nästa steg för en tätare, robustare och punktligare kollektivtrafik inte bara till gagn för Lidingöborna utan för hela östra Stockholm. Med denna överenskommelse möjliggör vi både för kollektivtrafiken att fortsätta växa och utvecklas och möjliggör bättre omstigning mellan Lidingöbanan och annan kollektivtrafik för resenärerna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Jag är glad att vi har kommit fram till en lösning som ger mer kapacitetsstark kollektivtrafik. Det här är goda nyheter inte minst för resenärerna på Lidingö. Dubbelspår är den lösning som ger bäst förutsättningar för att kollektivtrafikförsörja Lidingö, säger Malin Karlsson, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

– Äntligen förverkligas den utbyggnad av Lidingöbron som vi är många som kämpat för i flera år. Nu möjliggörs en tätare trafik, först med två nya vagnar, som behövs med tillströmningen av resenärer. Det är också viktigt att Lidingöbanan kan få en bättre koppling till annan spårtrafik så att nyttan av kollektivtrafiken blir större för alla, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden.

– Detta beslut kommer ge en historiskt ökad kapacitet på Lidingöbanan. Jag vill särskilt lyfta fram att den nya Lidingöbron kommer ge en tillräcklig segelfri höjd, vilket lyfter bort oron för att bron skulle bli ett hinder för utbyggd pendelbåtstrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

Sedan flera år tillbaka har Lidingö stad och Stockholms läns landsting diskuterat en upprustning av den nuvarande gamla Lidingöbron. Diskussionen har senare övergått  till att diskutera och planera för en helt ny, gång- cykel- moped och spårvägsbro, kallad ”Lilla Lidingöbron”.

Nu har parterna kommit överens om ett avtal. Det innebär att det ska byggas en ny dubbelspårig bro mellan Lidingö och Ropsten som beräknas vara färdigställd runt 2022.

Landstinget kommer att ersätta Lidingö stad med 60 miljoner kronor av den totala kostnaden på drygt en halv miljard för den nya dubbelspåriga bron.

Därtill kommer två nya vagnar köpas in till Lidingöbanan omfattande 80 miljoner kronor med målbild att få dem i trafik under 2019.

Ett arbete ska även göras för att försöka stärka kopplingen till övrig kollektivtrafik i Ropsten.

Allt detta sammantaget möjliggör ett förbättrat resande med förkortade restider och högre turtäthet som är mer kapacitetsstark och punktlig. Landstinget väntas besluta om avtalet den 29 augusti och Lidingö kommunfullmäktige den 25 september.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin