Hoppas på vinst i rätten för Röda Korsets flyktingvård

– Jag har förfärats över de avslöjanden om missvård som rapporterats de senaste veckorna. Samtidigt skall man minnas att dessa inte på något sätt är symptomatiska för Carema eller någon annan privat vårdgivare. Vanvård bedrivs lika mycket av offentligt driven verksamhet. Vi har gång efter annan sett exempel på dålig vård samtidigt som vi varje gång hoppar bock över frågan om kvalitet och drivkraft. I många länder finns en genomtänkt politik omkring balansen mellan offentligt, for-profit och non-profit driven vård och omsorg. Det är hög tid att sätta focus på non profit-organisationer av typen Röda Korset, som har en helt annan långsiktighet än både vinstdrivna privata vårdbolag såväl som landstingsbyråkrater säger Thorbjörn Larsson (KD) fullmäktigeledamot för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting samt ledamot i beredningen för e-hälsa.

– Non profit-organisationer har ofta patientens väl som en kärna i sin verksamhetsidé och dessa organisationer är ofta betydligt mindre än kolosserna de konkurrerar mot. För att bättre kunna dra nytta av det stora engagemang som finns i vården, krävs att vi landstingspolitiker vågar tänka om. Fler upphandlingar borde kunna vara inriktade på enbart kvalitet, i stället för på lägsta pris.

– Tyvärr har det ideella inslaget minskat i många delar av Sverige, trots att det ofta är väldigt populära vårdgivare. Det är dags att vända på den utvecklingen. Jag hoppas Röda Korset vinner överklagan i rätten och att vi i Stockholms läns landsting kan göra om upphandlingen enbart baserat på kvalité.

Thorbjörn Larsson (KD)
Landstingsledamot

SvD, DN, Brännpunkt

Uppdaterat: SvD


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin