I dag beslutar vi om att bygga ut förlossningsvården ännu mer

Nu får BB Sophia ett utökat uppdrag, så att fler förlossningar kan genomföras där. Alliansen fattar beslut i dag och skriver på Metros debattsida om reformer för en trygg förlossningsvård med mer valfrihet för Stockholms mammor.

Här är debattartikeln av barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) och övriga Alliansen:

Alliansen i Stockholms läns landsting: Utökat uppdrag till BB Sophia ökar valfriheten

Förra året föddes fler barn här än någonsin tidigare – hela 29.308 nya stockholmare. Och vi ska se till att det finns plats för ännu fler.

Under en period var det högt tryck på förlossningsklinikerna i Stockholms län. Vi politiker träffade föräldrar, barnmorskor och medarbetare inom förlossningsvården som vittnade om hög stress i arbetet, och att de tvingades säga nej till föräldrar som ville komma till just deras BB. Vi tog till oss av deras berättelser och tillförde mer pengar till förlossningsvården samtidigt som vi gjorde det möjligt för BB Sophia att slå upp dörrarna och ta emot blivande föräldrar.

För oss i Alliansen är det självklart att alla kvinnor ska få välja själva var de vill föda. Även om barnafödande inte är något som kan planeras in på dagen, är det fria valet av förlossningsklinik ett löfte som vi sedan vårdvalet infördes 2009 har strävat efter att uppfylla. I dag finns åtta olika förlossningskliniker i länet för blivande föräldrar att välja mellan.

Nu har BB Sophia varit igång i drygt ett år och vi ser att antalet föräldrar som hänvisades till att föda i andra län nästintill har halverats jämfört med för ett år sedan. Samtidigt har trycket minskat på förlossningsklinikerna i Stockholms län. För drygt ett år sedan fanns sju förlossningskliniker att välja mellan för blivande föräldrar. Nu finns åtta, och ett första steg är taget mot en nionde – en ny förlossningsklinik på St Görans sjukhus kommer att kunna ta emot 4.000 förlossningar per år.

I dag tar vi ännu ett steg för att utveckla förlossningsvården och beslutar om att ge BB Sophia ett utökat uppdrag, vilket innebär att de får ta emot mammor som föder barn tidigt i graviditeten, från och med graviditetsvecka 32. Därmed kommer även BB Sophia att kunna ta emot fler föräldrar.

För de som är nervösa inför sin förlossning kan det kanske kännas skönt att veta att andra mammor ger ett gott betyg till förlossningsvården och personalen som jobbar där. 87 procent av de nyblivna mammor som fyllde i patientenkäter förra året skulle rekommendera sin förlossningsavdelning till andra mammor. 82 procent kände fullt förtroende för barnmorskorna och hela 95 procent är helt nöjda med vården som helhet. Allra högsta betyg av de enskilda förlossningsklinikerna fick BB Sophia, där 99 procent av föderskorna var nöjda.

Det är med ett stort förtroende för kvalitet, patientsäkerhet, fördelarna med valfriheten och för de fantastiska medarbetarna som vi kan presentera lösningar för att bygga ut förlossningsvården och anpassa den efter att fler barn föds, och att fler föräldrar själva vill kunna välja var de ska träffa sitt barn för allra första gången.

Ella Bohlin (KD)

Barn- och äldrelandstingsråd

Anna Starbrink (FP)

Sjukvårdslandstingsråd

Marie Ljungberg Schött (M)

Sjukvårdslandstingsråd

Karin Fälldin (C)

Gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Läs mer: BB Sophia får utökat uppdrag >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin