I dag beslutar vi om vårdval för utmattade och ME-patienter

Stig Nyman (KD)

Pressmeddelande
Stockholm den 4 mars 2014

Patienter med långvarig smärta, utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom ska själva få välja sin vårdgivare och vårdval ska utredas för alla äldre patienter inom geriatriken. Det blir resultatet av hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i Stockholms läns landsting i dag.

– Vårdvalsreformerna i Stockholm har gjort att köerna försvunnit på område efter område. När vi i Kristdemokraterna nu har fått med oss övriga Alliansen öppnar vi upp för vårdval inom geriatriken, åldrandets sjukdomar, vilket ger möjlighet att bredda verksamheten, korta köerna och höja kvaliteten i vården av de mest sjuka äldre, säger forsknings- och äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD).

Förutom att utreda vårdval inom den geriatriska vården inför Alliansen möjligheten att välja vårdgivare för personer som har långvarig smärta och utmattningssyndrom. ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) kommer att ingå i vårdvalet. Stig Nyman, som också har ansvar för kroniska sjukdomar, hoppas att de patienter som i dag har diagnosen ME/CFS ska få bättre behandling.

– De här patienterna är mycket utsatta och går igenom stort lidande. Ingen säker behandling finns i dag att få och dagens forskning ger inga tydliga svar. När vi inför vårdval ser vi till att det finns en bred kompetens för både rehabiliteringen och läkarsidan. Målet är att få en bredd av vårdgivare och kunna lindra lidandet för fler, säger Stig Nyman.

 

Fakta:

• Vårdvalet innebär att du som är patient har stor frihet att välja vilken mottagning du går till. I dag finns 28 vårdval i Stockholms län.

• Geriatriken är den sjukvård som är specialiserad på åldrandet och dess sjukdomar. I dag beslutar landstinget att utreda den lämpliga formen för öppenvården och slutenvården inom geriatriken, vilket öppnar för vårdval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Reformen kan införas 2016.

• Landstinget beslutar att införa vårdval enligt LOV för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Det här vårdvalet planeras att starta i oktober. 100 000 patienter får varje år smärtdiagnoser i primärvården i Stockholms län. 2 400 behandlas för utmattningssyndrom.

ME/CFS betyder myalgisk encephalit/chronic fatigue syndrome och brukar benämnas kroniskt trötthetssyndrom. 40 000 personer har diagnosen i Sverige. Landstinget beslutar att ME/CFS ska ingå i vårdvalet för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, samt att hälso- och sjukvårdsdirektören ska ta fram ett förslag på hur vårdvalet ska utformas.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer