I dag beslutar vi om vårdval för utmattade och ME-patienter

Stig Nyman (KD)

Pressmeddelande
Stockholm den 4 mars 2014

Patienter med långvarig smärta, utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom ska själva få välja sin vårdgivare och vårdval ska utredas för alla äldre patienter inom geriatriken. Det blir resultatet av hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i Stockholms läns landsting i dag.

– Vårdvalsreformerna i Stockholm har gjort att köerna försvunnit på område efter område. När vi i Kristdemokraterna nu har fått med oss övriga Alliansen öppnar vi upp för vårdval inom geriatriken, åldrandets sjukdomar, vilket ger möjlighet att bredda verksamheten, korta köerna och höja kvaliteten i vården av de mest sjuka äldre, säger forsknings- och äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD).

Förutom att utreda vårdval inom den geriatriska vården inför Alliansen möjligheten att välja vårdgivare för personer som har långvarig smärta och utmattningssyndrom. ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) kommer att ingå i vårdvalet. Stig Nyman, som också har ansvar för kroniska sjukdomar, hoppas att de patienter som i dag har diagnosen ME/CFS ska få bättre behandling.

– De här patienterna är mycket utsatta och går igenom stort lidande. Ingen säker behandling finns i dag att få och dagens forskning ger inga tydliga svar. När vi inför vårdval ser vi till att det finns en bred kompetens för både rehabiliteringen och läkarsidan. Målet är att få en bredd av vårdgivare och kunna lindra lidandet för fler, säger Stig Nyman.

 

Fakta:

• Vårdvalet innebär att du som är patient har stor frihet att välja vilken mottagning du går till. I dag finns 28 vårdval i Stockholms län.

• Geriatriken är den sjukvård som är specialiserad på åldrandet och dess sjukdomar. I dag beslutar landstinget att utreda den lämpliga formen för öppenvården och slutenvården inom geriatriken, vilket öppnar för vårdval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Reformen kan införas 2016.

• Landstinget beslutar att införa vårdval enligt LOV för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Det här vårdvalet planeras att starta i oktober. 100 000 patienter får varje år smärtdiagnoser i primärvården i Stockholms län. 2 400 behandlas för utmattningssyndrom.

ME/CFS betyder myalgisk encephalit/chronic fatigue syndrome och brukar benämnas kroniskt trötthetssyndrom. 40 000 personer har diagnosen i Sverige. Landstinget beslutar att ME/CFS ska ingå i vårdvalet för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, samt att hälso- och sjukvårdsdirektören ska ta fram ett förslag på hur vårdvalet ska utformas.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin