I dag beslutar vi om vårdval för utmattade och ME-patienter

Stig Nyman (KD)

Pressmeddelande
Stockholm den 4 mars 2014

Patienter med långvarig smärta, utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom ska själva få välja sin vårdgivare och vårdval ska utredas för alla äldre patienter inom geriatriken. Det blir resultatet av hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i Stockholms läns landsting i dag.

– Vårdvalsreformerna i Stockholm har gjort att köerna försvunnit på område efter område. När vi i Kristdemokraterna nu har fått med oss övriga Alliansen öppnar vi upp för vårdval inom geriatriken, åldrandets sjukdomar, vilket ger möjlighet att bredda verksamheten, korta köerna och höja kvaliteten i vården av de mest sjuka äldre, säger forsknings- och äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD).

Förutom att utreda vårdval inom den geriatriska vården inför Alliansen möjligheten att välja vårdgivare för personer som har långvarig smärta och utmattningssyndrom. ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) kommer att ingå i vårdvalet. Stig Nyman, som också har ansvar för kroniska sjukdomar, hoppas att de patienter som i dag har diagnosen ME/CFS ska få bättre behandling.

– De här patienterna är mycket utsatta och går igenom stort lidande. Ingen säker behandling finns i dag att få och dagens forskning ger inga tydliga svar. När vi inför vårdval ser vi till att det finns en bred kompetens för både rehabiliteringen och läkarsidan. Målet är att få en bredd av vårdgivare och kunna lindra lidandet för fler, säger Stig Nyman.

 

Fakta:

• Vårdvalet innebär att du som är patient har stor frihet att välja vilken mottagning du går till. I dag finns 28 vårdval i Stockholms län.

• Geriatriken är den sjukvård som är specialiserad på åldrandet och dess sjukdomar. I dag beslutar landstinget att utreda den lämpliga formen för öppenvården och slutenvården inom geriatriken, vilket öppnar för vårdval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Reformen kan införas 2016.

• Landstinget beslutar att införa vårdval enligt LOV för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Det här vårdvalet planeras att starta i oktober. 100 000 patienter får varje år smärtdiagnoser i primärvården i Stockholms län. 2 400 behandlas för utmattningssyndrom.

ME/CFS betyder myalgisk encephalit/chronic fatigue syndrome och brukar benämnas kroniskt trötthetssyndrom. 40 000 personer har diagnosen i Sverige. Landstinget beslutar att ME/CFS ska ingå i vårdvalet för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, samt att hälso- och sjukvårdsdirektören ska ta fram ett förslag på hur vårdvalet ska utformas.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin