I dag snabbar Stockholm upp cancervården

Pressmeddelande
1 oktober 2015

I dag den 1 oktober startar Stockholms läns landsting ett nytt arbete för att förkorta väntetiderna i cancervården. Skillnader i vård inom länet ska försvinna och samma undersökningar ska göras för alla patienter.

– Vi vet att väntetiderna är olika i olika delar av Stockholms län och att Stockholm ligger efter andra delar av landet inom vissa tumörsjukdomar när det gäller väntetider. Nu börjar vården att arbeta på ett nytt sätt med tre cancerformer. Det kommer att leda till att fler får vård i rätt tid, till mer jämlik vård och till att fler överlever, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Förändringarna går ut på att patienten snabbt ska få tid för undersökning, få en tydlig kontaktperson och få samma undersökning oavsett var patienten får vård. Rådgivningen på telefon förstärks och klinikerna får koordinatorer som ska arbeta med att göra vägen genom vården smidig. Dessutom börjar landstinget mäta tiden från att läkaren får en välgrundad misstanke om cancer tills behandlingen börjar, så att det går att jämföra och förbättra.

– Vi genomför nu viktiga åtgärder som kommer att göra stor skillnad för hur vården fungerar. Vårt mål är att få bort onödiga väntetider och att alla cancerpatienter får en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård, säger Ella Bohlin.

 

De tre cancertyperna som börjar med standardiserade vårdförlopp den 1 oktober är:
Prostatacancer (9 000 nya patienter varje år, 90 000 patienter totalt i Sverige.)
Matstrups- och magsäckscancer (cirka 1 100 nya patienter varje år)
Urinblåse- och urinrörscancer (cirka 2 600 nya fall varje år)
Andra cancerformer, som exempelvis bröstcancer och lungcancer, har varit ute på remiss och kommer att införas under 2016. Det regionala cancercentret Stockholm-Gotland har börjat arbeta med 13 diagnoser.

 

För mer information:
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer