I dag snabbar Stockholm upp cancervården

Pressmeddelande
1 oktober 2015

I dag den 1 oktober startar Stockholms läns landsting ett nytt arbete för att förkorta väntetiderna i cancervården. Skillnader i vård inom länet ska försvinna och samma undersökningar ska göras för alla patienter.

– Vi vet att väntetiderna är olika i olika delar av Stockholms län och att Stockholm ligger efter andra delar av landet inom vissa tumörsjukdomar när det gäller väntetider. Nu börjar vården att arbeta på ett nytt sätt med tre cancerformer. Det kommer att leda till att fler får vård i rätt tid, till mer jämlik vård och till att fler överlever, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Förändringarna går ut på att patienten snabbt ska få tid för undersökning, få en tydlig kontaktperson och få samma undersökning oavsett var patienten får vård. Rådgivningen på telefon förstärks och klinikerna får koordinatorer som ska arbeta med att göra vägen genom vården smidig. Dessutom börjar landstinget mäta tiden från att läkaren får en välgrundad misstanke om cancer tills behandlingen börjar, så att det går att jämföra och förbättra.

– Vi genomför nu viktiga åtgärder som kommer att göra stor skillnad för hur vården fungerar. Vårt mål är att få bort onödiga väntetider och att alla cancerpatienter får en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård, säger Ella Bohlin.

 

De tre cancertyperna som börjar med standardiserade vårdförlopp den 1 oktober är:
Prostatacancer (9 000 nya patienter varje år, 90 000 patienter totalt i Sverige.)
Matstrups- och magsäckscancer (cirka 1 100 nya patienter varje år)
Urinblåse- och urinrörscancer (cirka 2 600 nya fall varje år)
Andra cancerformer, som exempelvis bröstcancer och lungcancer, har varit ute på remiss och kommer att införas under 2016. Det regionala cancercentret Stockholm-Gotland har börjat arbeta med 13 diagnoser.

 

För mer information:
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin