I dag snabbar Stockholm upp cancervården

Pressmeddelande
1 oktober 2015

I dag den 1 oktober startar Stockholms läns landsting ett nytt arbete för att förkorta väntetiderna i cancervården. Skillnader i vård inom länet ska försvinna och samma undersökningar ska göras för alla patienter.

– Vi vet att väntetiderna är olika i olika delar av Stockholms län och att Stockholm ligger efter andra delar av landet inom vissa tumörsjukdomar när det gäller väntetider. Nu börjar vården att arbeta på ett nytt sätt med tre cancerformer. Det kommer att leda till att fler får vård i rätt tid, till mer jämlik vård och till att fler överlever, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Förändringarna går ut på att patienten snabbt ska få tid för undersökning, få en tydlig kontaktperson och få samma undersökning oavsett var patienten får vård. Rådgivningen på telefon förstärks och klinikerna får koordinatorer som ska arbeta med att göra vägen genom vården smidig. Dessutom börjar landstinget mäta tiden från att läkaren får en välgrundad misstanke om cancer tills behandlingen börjar, så att det går att jämföra och förbättra.

– Vi genomför nu viktiga åtgärder som kommer att göra stor skillnad för hur vården fungerar. Vårt mål är att få bort onödiga väntetider och att alla cancerpatienter får en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård, säger Ella Bohlin.

 

De tre cancertyperna som börjar med standardiserade vårdförlopp den 1 oktober är:
Prostatacancer (9 000 nya patienter varje år, 90 000 patienter totalt i Sverige.)
Matstrups- och magsäckscancer (cirka 1 100 nya patienter varje år)
Urinblåse- och urinrörscancer (cirka 2 600 nya fall varje år)
Andra cancerformer, som exempelvis bröstcancer och lungcancer, har varit ute på remiss och kommer att införas under 2016. Det regionala cancercentret Stockholm-Gotland har börjat arbeta med 13 diagnoser.

 

För mer information:
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin