Illvilja?

Och så bygger den KD-ledda Alliansen i Stockholm nya Karolinska! Alla borde vara eniga och glada men illbattingarna i oppositionen menar att landstinget betalar dyrare ränta än Skanska och att den sanna kostnaden därför blir 70 miljarder kr.

Detta är självfallet uppenbarligen fel: Hade landstinget lånat själva så hade man sannolikt sparat ett par miljarder i räntekostnader, men samtidigt fått hela risken. Med dagens avtal kan man aldrig nå över 59 mdr kr. Om Ilija hade lyssnat och läst hade han insett att räntekostnaderna är inbakade i vederlagen. Det innebär att han borde ha sagt att landstinget skulle kunna ha byggt för 53 miljarder. I stället säger han att det kostar 70 miljarder, vilket visar att han inte begriper.

Extra roligt blir det då Ilija säger att själva sjukhusbygget kostar 23 miljarder.

Även detta är självfallet fel: Då räknar han med en engångsförskottsbetalning som en kostnad, vilket man såklart inte kan göra. Den sanna kostnaden är cirka 19 Mdr kr, varav 14,5 är byggkostnader och resten motsvaras av en viss andel av räntekostnaderna. Detta är dock inbakat i vederlagen och kan alltså inte bli dyrare än så.

Ilija menar också att landstinget är dåliga på att låna pengar och att han med sina kontakter skulle kunna fixa det billigare

Behöver jag skriva att det också är fel: Det är Skanska som har lånat pengar inte landstinget. När kåken står klar omförhandlas lånet och om det ger en sänkt räntekostnad så gynnar det både Skanska och landstinget. Men det blir aldrig dyrare än vederlagen enligt ovan.

Ilija menar avslutningsvis att han är en anhängare av OPS, men att detta är en dyr OPS.

Dubbelfel: Aktieägaravkastningen och internräntan är hemlig, men vi har jämfört oss mot flera olika benchmarks i bland anant England och låt mig säga som så att vi är mycket nöjda med utfallet av den jämförelsen.

Mina Allianskollegor M&B bloggar även om detta: Här och Här.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin