Illvilja?

Och så bygger den KD-ledda Alliansen i Stockholm nya Karolinska! Alla borde vara eniga och glada men illbattingarna i oppositionen menar att landstinget betalar dyrare ränta än Skanska och att den sanna kostnaden därför blir 70 miljarder kr.

Detta är självfallet uppenbarligen fel: Hade landstinget lånat själva så hade man sannolikt sparat ett par miljarder i räntekostnader, men samtidigt fått hela risken. Med dagens avtal kan man aldrig nå över 59 mdr kr. Om Ilija hade lyssnat och läst hade han insett att räntekostnaderna är inbakade i vederlagen. Det innebär att han borde ha sagt att landstinget skulle kunna ha byggt för 53 miljarder. I stället säger han att det kostar 70 miljarder, vilket visar att han inte begriper.

Extra roligt blir det då Ilija säger att själva sjukhusbygget kostar 23 miljarder.

Även detta är självfallet fel: Då räknar han med en engångsförskottsbetalning som en kostnad, vilket man såklart inte kan göra. Den sanna kostnaden är cirka 19 Mdr kr, varav 14,5 är byggkostnader och resten motsvaras av en viss andel av räntekostnaderna. Detta är dock inbakat i vederlagen och kan alltså inte bli dyrare än så.

Ilija menar också att landstinget är dåliga på att låna pengar och att han med sina kontakter skulle kunna fixa det billigare

Behöver jag skriva att det också är fel: Det är Skanska som har lånat pengar inte landstinget. När kåken står klar omförhandlas lånet och om det ger en sänkt räntekostnad så gynnar det både Skanska och landstinget. Men det blir aldrig dyrare än vederlagen enligt ovan.

Ilija menar avslutningsvis att han är en anhängare av OPS, men att detta är en dyr OPS.

Dubbelfel: Aktieägaravkastningen och internräntan är hemlig, men vi har jämfört oss mot flera olika benchmarks i bland anant England och låt mig säga som så att vi är mycket nöjda med utfallet av den jämförelsen.

Mina Allianskollegor M&B bloggar även om detta: Här och Här.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin