Illvilja?

Och så bygger den KD-ledda Alliansen i Stockholm nya Karolinska! Alla borde vara eniga och glada men illbattingarna i oppositionen menar att landstinget betalar dyrare ränta än Skanska och att den sanna kostnaden därför blir 70 miljarder kr.

Detta är självfallet uppenbarligen fel: Hade landstinget lånat själva så hade man sannolikt sparat ett par miljarder i räntekostnader, men samtidigt fått hela risken. Med dagens avtal kan man aldrig nå över 59 mdr kr. Om Ilija hade lyssnat och läst hade han insett att räntekostnaderna är inbakade i vederlagen. Det innebär att han borde ha sagt att landstinget skulle kunna ha byggt för 53 miljarder. I stället säger han att det kostar 70 miljarder, vilket visar att han inte begriper.

Extra roligt blir det då Ilija säger att själva sjukhusbygget kostar 23 miljarder.

Även detta är självfallet fel: Då räknar han med en engångsförskottsbetalning som en kostnad, vilket man såklart inte kan göra. Den sanna kostnaden är cirka 19 Mdr kr, varav 14,5 är byggkostnader och resten motsvaras av en viss andel av räntekostnaderna. Detta är dock inbakat i vederlagen och kan alltså inte bli dyrare än så.

Ilija menar också att landstinget är dåliga på att låna pengar och att han med sina kontakter skulle kunna fixa det billigare

Behöver jag skriva att det också är fel: Det är Skanska som har lånat pengar inte landstinget. När kåken står klar omförhandlas lånet och om det ger en sänkt räntekostnad så gynnar det både Skanska och landstinget. Men det blir aldrig dyrare än vederlagen enligt ovan.

Ilija menar avslutningsvis att han är en anhängare av OPS, men att detta är en dyr OPS.

Dubbelfel: Aktieägaravkastningen och internräntan är hemlig, men vi har jämfört oss mot flera olika benchmarks i bland anant England och låt mig säga som så att vi är mycket nöjda med utfallet av den jämförelsen.

Mina Allianskollegor M&B bloggar även om detta: Här och Här.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer