Inför en regional äldrepeng!

Stockholms län växer, idag finns här 320 000 personer över 65 år. Av dessa bedöms cirka 4,5 procent ha så stora behov av omvårdnad och hälso- och sjukvård att de behöver bo på ett äldreboende. Idag anvisas dessa äldre ett boende i sin kommun, oftast beroende på var det för dagen finns en ledig plats vilket och inte alltid efter den äldres egna önskemål och behov.

Det finns idag exempel på hur kommuner i Stockholms län upphandlat driften av äldreboende på nya sätt, med krav på olika inriktningar inom såväl vårdfilosofier som intressen, språk och kultur. Men även om Stockholmskommuner är relativt stora finns det inte underlag i varje kommun för att starta upp boenden med specifika inriktningar.

I kristdemokratiskt styrda stockholmskommuner har det funnits en tydlig strävan mot att öka möjligheten att bestämma själv även när det gäller äldreboende. Flera kommuner har gjort valfrihetsupphandlingar enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) så att medborgarna får välja äldreboende inom den egna kommunen, men det räcker inte.

För att ge ökad valfrihet och mångfald måste vi också bryta igenom kommungränserna. Vi vill därför införa en regional äldrepeng, det vill säga en regional upphandling enligt LOV, där kommunerna gemensamt formulerar kvalitetskrav på verksamheterna i form av bemanning, utbildningsnivåer, servicegrad osv, och bestämmer till vilket dygnspris detta ska erbjudas.

Tillsynsmyndigheten skulle bevilja tillstånd för boenden och ansvara för tillsynen av desamma.

Alla som kan leva upp till kraven och leverera äldreboende till den kostnad som fastställts kommer därmed att kunna erbjuda sina äldreboendeplatser till samtliga äldre i länet med biståndsbeslut om äldreboende. Det skulle skapa maximal frihet för de äldre att flytta dit de verkligen vill bo – dit det är nära till anhöriga, där lägenheterna är trevliga, där språk- och kultur kan tillgodoses eller där verksamhetsinriktningen på annat vis tilltalar. Det skulle också göra det lättare för de företag som vill starta upp verksamheter med inriktning och form som de tror på, när alla Stockholms läns äldre utgör underlag.

När Stockholms län utformat och satt igång sin regionala äldrepeng och kommunöverskridande LOV kan det på sikt förhoppningsvis leda till framarbetande av en nationell äldrepeng, med tydliga kvalitetskrav och väl specificerat vad som ingår i pengen.

Vi kristdemokrater säger att valfriheten inte ska begränsas, utan utvidgas. Allt för att bättre kunna tillmötesgå människors olika behov och önskemål, där makt att välja och välja bort ligger hos den enskilde, inte hos kommunala tjänstemän eller politiker. För att ge människor den rätten, är vi beredda att ta strid. Nu är det dags för en regional äldrepeng.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin