Inför ett viktigt beslut

När Hälso- och sjukvårdsnämnden möts på tisdag, så ska vi fatta beslut om Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Detta är en del av ett stort och samlat ärende som också kommer att innehålla mer om innehåll och inriktning i Nya Karolinska, mer om Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet i Huddinge och en omfattande investeringsplan för de två närmaste mandatperioderna utöver den som just inletts. Den 14 juni 2011 blir en märkesdag för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Då inleds två dagars budgetfullmäktige.

En idé: GeriatrisktUtvecklingsCentrum!
Nu etableras regionala cancercentra i de sex sjukvårdsregionerna. Det är en bra förebild för en idé som jag talat med några erfarna kunskapare om. Alla som verkar inom hälso- och sjukvårdspolitiken brukar tala om den demografiska utmaningen. Att vi idag kan konstatera att vartannat barn som föds i år kommer att bli 100 år gammal är inte huvudargumentet för min idé. Vi vet också att antalet äldre växer starkt de närmaste åren. Glädjande nog vet vi att många äldre kommer att leva länge friska. Ibland sägs det att ”pensionsåldern” mycket väl kan utgöra en tredjedel av livet. Men, vi är klart medvetna om att många äldre har och kommer att ha ett växande vårdbehov.

I mitt landsting har vi elva geriatriska enheter. Verksamheten i några av dessa kommer att upphandlas under året eftersom tidigare upphandlade avtal går ut i början av nästa år. Inför denna upphandling är jag angelägen om att få delta och medverka i konstruktiva, innovativa och framåtsyftande samtal.

Vårdbehoven varierar, men ett är säkert, nämligen att våra äldre kommer att i ökande utsträckning vara de personer som behöver en växande del av våra gemensamma resurser. Och då inte bara därför att antalet äldre växer. Det handlar också om att ta vara på nya behandlingsmetoder, tillgodose ett starkt behov av forskning och utveckling inom vårdområdet som rör äldre. Det behövs tanke- och erfarenhetsutbyte etc. Därför skulle jag vilja ta initiativ till ett geriatriskt utvecklingscentrum i Stockholms läns landsting.

Ett tänkvärt citat – en favorit i repris:
“Vår Herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dom.”
Goethe

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer