Inför ett viktigt beslut

När Hälso- och sjukvårdsnämnden möts på tisdag, så ska vi fatta beslut om Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Detta är en del av ett stort och samlat ärende som också kommer att innehålla mer om innehåll och inriktning i Nya Karolinska, mer om Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet i Huddinge och en omfattande investeringsplan för de två närmaste mandatperioderna utöver den som just inletts. Den 14 juni 2011 blir en märkesdag för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Då inleds två dagars budgetfullmäktige.

En idé: GeriatrisktUtvecklingsCentrum!
Nu etableras regionala cancercentra i de sex sjukvårdsregionerna. Det är en bra förebild för en idé som jag talat med några erfarna kunskapare om. Alla som verkar inom hälso- och sjukvårdspolitiken brukar tala om den demografiska utmaningen. Att vi idag kan konstatera att vartannat barn som föds i år kommer att bli 100 år gammal är inte huvudargumentet för min idé. Vi vet också att antalet äldre växer starkt de närmaste åren. Glädjande nog vet vi att många äldre kommer att leva länge friska. Ibland sägs det att ”pensionsåldern” mycket väl kan utgöra en tredjedel av livet. Men, vi är klart medvetna om att många äldre har och kommer att ha ett växande vårdbehov.

I mitt landsting har vi elva geriatriska enheter. Verksamheten i några av dessa kommer att upphandlas under året eftersom tidigare upphandlade avtal går ut i början av nästa år. Inför denna upphandling är jag angelägen om att få delta och medverka i konstruktiva, innovativa och framåtsyftande samtal.

Vårdbehoven varierar, men ett är säkert, nämligen att våra äldre kommer att i ökande utsträckning vara de personer som behöver en växande del av våra gemensamma resurser. Och då inte bara därför att antalet äldre växer. Det handlar också om att ta vara på nya behandlingsmetoder, tillgodose ett starkt behov av forskning och utveckling inom vårdområdet som rör äldre. Det behövs tanke- och erfarenhetsutbyte etc. Därför skulle jag vilja ta initiativ till ett geriatriskt utvecklingscentrum i Stockholms läns landsting.

Ett tänkvärt citat – en favorit i repris:
“Vår Herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dom.”
Goethe

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin