Inför ett viktigt beslut

När Hälso- och sjukvårdsnämnden möts på tisdag, så ska vi fatta beslut om Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Detta är en del av ett stort och samlat ärende som också kommer att innehålla mer om innehåll och inriktning i Nya Karolinska, mer om Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet i Huddinge och en omfattande investeringsplan för de två närmaste mandatperioderna utöver den som just inletts. Den 14 juni 2011 blir en märkesdag för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Då inleds två dagars budgetfullmäktige.

En idé: GeriatrisktUtvecklingsCentrum!
Nu etableras regionala cancercentra i de sex sjukvårdsregionerna. Det är en bra förebild för en idé som jag talat med några erfarna kunskapare om. Alla som verkar inom hälso- och sjukvårdspolitiken brukar tala om den demografiska utmaningen. Att vi idag kan konstatera att vartannat barn som föds i år kommer att bli 100 år gammal är inte huvudargumentet för min idé. Vi vet också att antalet äldre växer starkt de närmaste åren. Glädjande nog vet vi att många äldre kommer att leva länge friska. Ibland sägs det att ”pensionsåldern” mycket väl kan utgöra en tredjedel av livet. Men, vi är klart medvetna om att många äldre har och kommer att ha ett växande vårdbehov.

I mitt landsting har vi elva geriatriska enheter. Verksamheten i några av dessa kommer att upphandlas under året eftersom tidigare upphandlade avtal går ut i början av nästa år. Inför denna upphandling är jag angelägen om att få delta och medverka i konstruktiva, innovativa och framåtsyftande samtal.

Vårdbehoven varierar, men ett är säkert, nämligen att våra äldre kommer att i ökande utsträckning vara de personer som behöver en växande del av våra gemensamma resurser. Och då inte bara därför att antalet äldre växer. Det handlar också om att ta vara på nya behandlingsmetoder, tillgodose ett starkt behov av forskning och utveckling inom vårdområdet som rör äldre. Det behövs tanke- och erfarenhetsutbyte etc. Därför skulle jag vilja ta initiativ till ett geriatriskt utvecklingscentrum i Stockholms läns landsting.

Ett tänkvärt citat – en favorit i repris:
“Vår Herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dom.”
Goethe

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin