Inför ett viktigt beslut

När Hälso- och sjukvårdsnämnden möts på tisdag, så ska vi fatta beslut om Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Detta är en del av ett stort och samlat ärende som också kommer att innehålla mer om innehåll och inriktning i Nya Karolinska, mer om Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet i Huddinge och en omfattande investeringsplan för de två närmaste mandatperioderna utöver den som just inletts. Den 14 juni 2011 blir en märkesdag för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Då inleds två dagars budgetfullmäktige.

En idé: GeriatrisktUtvecklingsCentrum!
Nu etableras regionala cancercentra i de sex sjukvårdsregionerna. Det är en bra förebild för en idé som jag talat med några erfarna kunskapare om. Alla som verkar inom hälso- och sjukvårdspolitiken brukar tala om den demografiska utmaningen. Att vi idag kan konstatera att vartannat barn som föds i år kommer att bli 100 år gammal är inte huvudargumentet för min idé. Vi vet också att antalet äldre växer starkt de närmaste åren. Glädjande nog vet vi att många äldre kommer att leva länge friska. Ibland sägs det att ”pensionsåldern” mycket väl kan utgöra en tredjedel av livet. Men, vi är klart medvetna om att många äldre har och kommer att ha ett växande vårdbehov.

I mitt landsting har vi elva geriatriska enheter. Verksamheten i några av dessa kommer att upphandlas under året eftersom tidigare upphandlade avtal går ut i början av nästa år. Inför denna upphandling är jag angelägen om att få delta och medverka i konstruktiva, innovativa och framåtsyftande samtal.

Vårdbehoven varierar, men ett är säkert, nämligen att våra äldre kommer att i ökande utsträckning vara de personer som behöver en växande del av våra gemensamma resurser. Och då inte bara därför att antalet äldre växer. Det handlar också om att ta vara på nya behandlingsmetoder, tillgodose ett starkt behov av forskning och utveckling inom vårdområdet som rör äldre. Det behövs tanke- och erfarenhetsutbyte etc. Därför skulle jag vilja ta initiativ till ett geriatriskt utvecklingscentrum i Stockholms läns landsting.

Ett tänkvärt citat – en favorit i repris:
“Vår Herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dom.”
Goethe

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin