Ingen förändring av valkretsindelningen

Nu har Stockholms valnämnd fattat beslut om valkretsindelningen i Stockholms stad inför valet 2014. Det nuvarande valsystemet där staden är indelad i sex valkretsar kvarstår.   

Vid valet 2010 behövdes 4 652 röster för varje mandat Miljöpartiet fick. Det mandat Kristdemokraterna fick krävde 18 705 röster, omkring fyra gånger fler väljare. I kommunvalet 2006 fick Centerpartiet ett mandat på 15 205 röster, medan det för Socialdemokraterna räckte med 4 375 röster per mandat. Olika partier har drabbats i olika val. I alltför hög grad har tillfälligheter styrt hur mandatfördelningen slår för partierna.

− Jag är besviken på mina alliansvänner i Moderaterna och Folkpartiet. Valkretsindelningen är en viktig demokratifråga. Vi ska eftersträva ett system där mandatfördelningen i så hög utsträckning som möjligt speglar vilken andel av rösterna respektive parti har fått. Genom att minska antalet valkretsar till två eller tre skulle mandatfördelningen bli mer rättvis, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.

Efter valet 2010 slöts en fyrpartiöverenskommelse mellan allianspartierna i Stockholms stad. En del av överenskommelsen var att tillsätta en utredning som ska pröva hur valresultatet i större utsträckning kan återspegla röstetalet. Ett naturligt sätt att uppnå detta är, enligt överenskommelsen, att minska antalet valkretsar. Under våren presenterades slutsatserna i den nämnda utredningen. Här bekräftades att mandatfördelningen blir mer rättvis om antalet valkretsar minskas. Trots detta talar alltså mycket i dagsläget för att valsystemet är oförändrat 2014. 

Ewa Samuelsson kommer att utveckla sina tankar kring frågan under dagen på bloggen www.ewasamuelsson.se

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin