Ingen Skywalk i Kista

Erik Slottner
Foto: Erik Slottner (KD)

Pressmeddelande

I dag röstade politikerna i stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade nej till att anlägga en Skywalk högst upp på Victoria Tower i Kista, 120 meter över marken. Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden röstade ja till förslaget och är besviken över beslutet.  

− En Skywalk högst upp på Victoria Tower i Kista skulle främja turismen och bidra till positiv marknadsföring av Järva. Att kunna erbjuda promenader 120 meter över marken skulle vara en spännande attraktion och ett bra sätt att utnyttja denna byggnad fullt ut, säger Erik Slottner (KD).   

− Jag har tidigare drivit frågan om att vi måste använda även byggnaders tak till olika ändamål och aktiviteter. Nu hade vi chansen att göra just detta. Det hade varit lämpligt, särskilt som fastighetsägaren är intresserad, säger Erik Slottner (KD).

Se tidigare utspel av Erik Slottner i frågan: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressrelease/view/erik-slottner-kd-stockholm-behoever-fler-levande-tak-886690

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11 


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin