Inte bara glasögonbidrag i nya landstingsbudgeten

2012-06-15
Reflexioner
2012:09Utan också 49 egna kömiljarder, ett nytt diabetessjukhus och en hel del annat
I början av veckan beslutade landstingsfullmäktige om budget för 2013 och om planer för de närmaste åren.
Fenomenet Stockholms läns landsting med stort inslag av privata vårdgivare i samverkan med landstinget uppfattas av allt flera som helt naturliga inslag i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Att drygt 60 procent av primärvården, 20 procent av psykiatrin och omkring hälften av geriatriken bedrivs i privata vårdföretag ses av allt fler som helt naturligt. Att S:t Göran är det privata akutsjukhuset räknas också som ett naturligt inslag i den hälso- och sjukvårdspolitik som bedrivs i vårt område.
Vårdval är en styggelse får vi från och till höra från Vänsterpartiet, som ju i allt tydligare grad är emot att som rör sig framåt. Valmöjligheter, patientmakt och väl motiverad och balanserad etableringsfrihet i en god, uppföljningsbar ordning och organisation inom de vårdvalssystem vi har valt – det är en sammanhållen enhet, och i någon annan kombination är inte valfrihet för patienten möjlig att erbjuda.
Politiken har sina gränser och som förtroendevalda bör vi vara de första att inse det. Alltfler landstingsledningar inser att verkligheten kräver nya sätt att leda utvecklingen. Jag vågar påstå att vi i Stockholm har varit riktningsgivande i det nytänkande som präglar förändringarna. Många snackar om innovationer, vi förverkligar dem. Nära 30 miljarder skall investeras i hälso- och sjukvården de närmaste tio åren. Det är ett mycket stort åtagande, men som ska ge ännu bättre förutsättningar att använda den 49 miljarder som sjukvårdsbudgeten för 2013 innehåller.

Diabetessjukhus i Stockholm
I planen för de närmaste årens investeringar i hälso- och sjukvården finns en uttalad ambition att etablera flera nya lokala sjukhus. I flera fall har vi byggnaderna, i andra blir det fråga om nybyggnation. I de texter vi har i den s.k. framtidsplanen ser vi begreppet ”specialistcentrum”. Inte helt fel begrepp om än inte så folkligt. En idé jag framförde i onsdagens sjukvårdsdebatt var att ett av dessa specialistcentra/lokalt sjukhus bör inriktas för att bli ett diabetessjukhus. Jag vet att det finns ett brett stöd från patientorganisationsföreträdare, akademin och näringslivet. Fröet är sått, jag kommer att vårda den spirande plantan.
Ett tänkvärt citat:
”Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Alltför få inser att den är hästen som drar hela lasset.”Sir Winston Churchill

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin