Inte bara glasögonbidrag i nya landstingsbudgeten

2012-06-15
Reflexioner
2012:09Utan också 49 egna kömiljarder, ett nytt diabetessjukhus och en hel del annat
I början av veckan beslutade landstingsfullmäktige om budget för 2013 och om planer för de närmaste åren.
Fenomenet Stockholms läns landsting med stort inslag av privata vårdgivare i samverkan med landstinget uppfattas av allt flera som helt naturliga inslag i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Att drygt 60 procent av primärvården, 20 procent av psykiatrin och omkring hälften av geriatriken bedrivs i privata vårdföretag ses av allt fler som helt naturligt. Att S:t Göran är det privata akutsjukhuset räknas också som ett naturligt inslag i den hälso- och sjukvårdspolitik som bedrivs i vårt område.
Vårdval är en styggelse får vi från och till höra från Vänsterpartiet, som ju i allt tydligare grad är emot att som rör sig framåt. Valmöjligheter, patientmakt och väl motiverad och balanserad etableringsfrihet i en god, uppföljningsbar ordning och organisation inom de vårdvalssystem vi har valt – det är en sammanhållen enhet, och i någon annan kombination är inte valfrihet för patienten möjlig att erbjuda.
Politiken har sina gränser och som förtroendevalda bör vi vara de första att inse det. Alltfler landstingsledningar inser att verkligheten kräver nya sätt att leda utvecklingen. Jag vågar påstå att vi i Stockholm har varit riktningsgivande i det nytänkande som präglar förändringarna. Många snackar om innovationer, vi förverkligar dem. Nära 30 miljarder skall investeras i hälso- och sjukvården de närmaste tio åren. Det är ett mycket stort åtagande, men som ska ge ännu bättre förutsättningar att använda den 49 miljarder som sjukvårdsbudgeten för 2013 innehåller.

Diabetessjukhus i Stockholm
I planen för de närmaste årens investeringar i hälso- och sjukvården finns en uttalad ambition att etablera flera nya lokala sjukhus. I flera fall har vi byggnaderna, i andra blir det fråga om nybyggnation. I de texter vi har i den s.k. framtidsplanen ser vi begreppet ”specialistcentrum”. Inte helt fel begrepp om än inte så folkligt. En idé jag framförde i onsdagens sjukvårdsdebatt var att ett av dessa specialistcentra/lokalt sjukhus bör inriktas för att bli ett diabetessjukhus. Jag vet att det finns ett brett stöd från patientorganisationsföreträdare, akademin och näringslivet. Fröet är sått, jag kommer att vårda den spirande plantan.
Ett tänkvärt citat:
”Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Alltför få inser att den är hästen som drar hela lasset.”Sir Winston Churchill

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin