Inte bara glasögonbidrag i nya landstingsbudgeten

2012-06-15
Reflexioner
2012:09Utan också 49 egna kömiljarder, ett nytt diabetessjukhus och en hel del annat
I början av veckan beslutade landstingsfullmäktige om budget för 2013 och om planer för de närmaste åren.
Fenomenet Stockholms läns landsting med stort inslag av privata vårdgivare i samverkan med landstinget uppfattas av allt flera som helt naturliga inslag i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Att drygt 60 procent av primärvården, 20 procent av psykiatrin och omkring hälften av geriatriken bedrivs i privata vårdföretag ses av allt fler som helt naturligt. Att S:t Göran är det privata akutsjukhuset räknas också som ett naturligt inslag i den hälso- och sjukvårdspolitik som bedrivs i vårt område.
Vårdval är en styggelse får vi från och till höra från Vänsterpartiet, som ju i allt tydligare grad är emot att som rör sig framåt. Valmöjligheter, patientmakt och väl motiverad och balanserad etableringsfrihet i en god, uppföljningsbar ordning och organisation inom de vårdvalssystem vi har valt – det är en sammanhållen enhet, och i någon annan kombination är inte valfrihet för patienten möjlig att erbjuda.
Politiken har sina gränser och som förtroendevalda bör vi vara de första att inse det. Alltfler landstingsledningar inser att verkligheten kräver nya sätt att leda utvecklingen. Jag vågar påstå att vi i Stockholm har varit riktningsgivande i det nytänkande som präglar förändringarna. Många snackar om innovationer, vi förverkligar dem. Nära 30 miljarder skall investeras i hälso- och sjukvården de närmaste tio åren. Det är ett mycket stort åtagande, men som ska ge ännu bättre förutsättningar att använda den 49 miljarder som sjukvårdsbudgeten för 2013 innehåller.

Diabetessjukhus i Stockholm
I planen för de närmaste årens investeringar i hälso- och sjukvården finns en uttalad ambition att etablera flera nya lokala sjukhus. I flera fall har vi byggnaderna, i andra blir det fråga om nybyggnation. I de texter vi har i den s.k. framtidsplanen ser vi begreppet ”specialistcentrum”. Inte helt fel begrepp om än inte så folkligt. En idé jag framförde i onsdagens sjukvårdsdebatt var att ett av dessa specialistcentra/lokalt sjukhus bör inriktas för att bli ett diabetessjukhus. Jag vet att det finns ett brett stöd från patientorganisationsföreträdare, akademin och näringslivet. Fröet är sått, jag kommer att vårda den spirande plantan.
Ett tänkvärt citat:
”Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Alltför få inser att den är hästen som drar hela lasset.”Sir Winston Churchill

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer