Inte bara glasögonbidrag i nya landstingsbudgeten

2012-06-15
Reflexioner
2012:09Utan också 49 egna kömiljarder, ett nytt diabetessjukhus och en hel del annat
I början av veckan beslutade landstingsfullmäktige om budget för 2013 och om planer för de närmaste åren.
Fenomenet Stockholms läns landsting med stort inslag av privata vårdgivare i samverkan med landstinget uppfattas av allt flera som helt naturliga inslag i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Att drygt 60 procent av primärvården, 20 procent av psykiatrin och omkring hälften av geriatriken bedrivs i privata vårdföretag ses av allt fler som helt naturligt. Att S:t Göran är det privata akutsjukhuset räknas också som ett naturligt inslag i den hälso- och sjukvårdspolitik som bedrivs i vårt område.
Vårdval är en styggelse får vi från och till höra från Vänsterpartiet, som ju i allt tydligare grad är emot att som rör sig framåt. Valmöjligheter, patientmakt och väl motiverad och balanserad etableringsfrihet i en god, uppföljningsbar ordning och organisation inom de vårdvalssystem vi har valt – det är en sammanhållen enhet, och i någon annan kombination är inte valfrihet för patienten möjlig att erbjuda.
Politiken har sina gränser och som förtroendevalda bör vi vara de första att inse det. Alltfler landstingsledningar inser att verkligheten kräver nya sätt att leda utvecklingen. Jag vågar påstå att vi i Stockholm har varit riktningsgivande i det nytänkande som präglar förändringarna. Många snackar om innovationer, vi förverkligar dem. Nära 30 miljarder skall investeras i hälso- och sjukvården de närmaste tio åren. Det är ett mycket stort åtagande, men som ska ge ännu bättre förutsättningar att använda den 49 miljarder som sjukvårdsbudgeten för 2013 innehåller.

Diabetessjukhus i Stockholm
I planen för de närmaste årens investeringar i hälso- och sjukvården finns en uttalad ambition att etablera flera nya lokala sjukhus. I flera fall har vi byggnaderna, i andra blir det fråga om nybyggnation. I de texter vi har i den s.k. framtidsplanen ser vi begreppet ”specialistcentrum”. Inte helt fel begrepp om än inte så folkligt. En idé jag framförde i onsdagens sjukvårdsdebatt var att ett av dessa specialistcentra/lokalt sjukhus bör inriktas för att bli ett diabetessjukhus. Jag vet att det finns ett brett stöd från patientorganisationsföreträdare, akademin och näringslivet. Fröet är sått, jag kommer att vårda den spirande plantan.
Ett tänkvärt citat:
”Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Alltför få inser att den är hästen som drar hela lasset.”Sir Winston Churchill

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin