Integriteten främst

”Tolv landsting tillåter att patienter filmas olagligt”
Centrum för rättvisa Clarence Crafoord,
Dagens Nyheter
28 Jan 2013

dag anmäler Centrum för rättvisa tolv av Sveriges 21 landsting och regioner till justitieombudsmannen, JO. Anmälningarna gäller brott mot offentlighets- och sekretesslagen. Dessutom kränker landstingen i fråga människors rätt till respekt för…read more…

I Stockholms läns landsting släpper vi inte in några tv-team bland patienterna – integriteten går först. Riktlinjerna till förvaltningar och bolag är tydliga, så att de vet att de kan och bör säga nej. Däremot lånar vi ut våra lokaler till filminspelningar för att främja filmnäringen i Stockholmsregionen. Men de ”patienter” som finns med där är statister och bara glada för att få synas i bild. Det avtal CEntrum för Rättvisa lämnat in till JO som kommer från SLL kommer från SöS och är från 2003, men sedan 2009 finns det nya tilläggsriktlinjer som gäller för samtliga sjukhus i länet och där tryggas integriteten för patienterna och personalen.
Malin Appelgren (KD)

Landstingsstyrelsens produktionsutskott

Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin