Invigning av framtidens framkomliga Stockholm

Pressmeddelande Stockholm den 21 augusti 2010 Kristdemokraterna

– Med Spårväg City hälsas spårvagnarna välkomna tillbaka till Stockholm innerstad. Mycket har hänt sedan Stockholm sa adjö till spårvagnsnätet på 60-talet. Nu har vi hög komfort, tyst och jämn gång, hög kapacitet och möjlighet att lätt ta sig ombord. De moderna spårvagnarna har gjort succé över hela världen säger Michael Stjernström ledamot i SL (KD) och upphovsman till förslaget om spårvagnar i innerstaden.

– Precis som Stockholm, återinför nu en lång rad städer spårvägen i sina centrala delar. I de flesta fall har det inneburit ett ordentligt uppsving för trivseln i cityområdena.
– Vi jämför alla med Socialdemokraternas förra fyra år vid makten, då det inte byggdes en enda meter ny kollektivtrafik. I stället ägnades tiden åt en rad ogenomtänkta experiment, som både dränerade SL på pengar, skapade kaos i trafiken och gjorde att resenärernas nöjdhet slog bottenrekord.
– Spårväg City blir fullt utbyggd en öst-västlig förbindelse mellan Ropsten via Värtan till Stockholms Central, Fridhemsplan och slutar i Lindhagen vid Hornsbergs strand. Sträckningen innebär att de nya stadsutvecklingsområdena Norra Djurgårdsstaden och Västra Kungsholmen kommer att ha riktigt bra kollektivtrafik redan när folk flyttar in.
– Samtidigt innebär Spårväg City med sina nya bytesmöjligheter ett lyft för övrig kollektivtrafik. Linjen kommer att avlasta såväl befintlig busstrafik som det idag belastade tunnelbanesystemet.
– Få hade trott det för 20 år sedan. Men idag är spårvagnar ett kännetecken för en modern storstad. För Stockholms del innebär Spårväg City att man flyttar fram sina positioner som en av världens mest trivsamma storstäder.

För mer information:
Michael Stjernström, Ledamot SL, Tel.070-377 58 80
Mats Reimbertsson, Pressekreterare, Tel. 08-737 45 52 mobil. 070 737 45 52


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin