Invigning av Stockholm nya båtpendel

Pressmeddelande Stockholm den 23 augusti 2010 Kristdemokraterna

– Båtpendling är ett klimatsmart och trevligt sätt att resa på. Behovet av nya båtförbindelser är uppenbart nä’r man betänker att vi är nordens Venedig. Kristdemokraterna vill komplettera landförbindelserna på ett väldigt bra sätt. Invigningen av dagens nya båtpendel är ett bevis för Alliansens och Kristdemokratens vilja att satsa på denna typ av kollektivtrafik säger Stig Nyman biträdande finanslandstingsråd (KD) vid dagens invigning av den nya, snabba Sjövägen, en resväg till/från Lidingö, Nacka, Nybroplan.

– Kristdemokraterna är det parti som vill lägga mest resurser på båtförbindelser och bygga ut ett nätverk av dagliga båtlinjer för pendlare. Ett flertal nya linjer ska knyta samman Storstockholm och kommunerna vid Mälaren och Roslagen. På båtarna ska SL-kortet gälla och eftersom enhetstaxa ska gälla blir priserna betydligt lägre fortsätter Michael Stjernström (KD) ersättare i SL:s styrelse.

– Vidare så är dagens invigda båtlinje unik i det att under helgerna så bekostas driften enbart av privata finansiärer. Vi Kristdemokrater hoppas på att denna typ av samverkan kan växa inom kollektivtrafiken kommande mandatperiod avslutar Michael Stjernström (KD). Fakta: Från och med den här veckan är det premiär för den nya pendelbåten till Nacka strand. Med samarbetsprojektet Sjövägen så kommer Lidingö och Nackabor att kunna båtpendla på sitt SL-kort mellan Nybroplan, Nacka strand och Lidingö. Möjlighet till av- och påstigning finns även vid Saltsjöqvarn och Finnboda hamn.

Vasakronan har sedan länge kört passagerartrafik på linjen, men från och med den här veckan ökar turerna från fem om dagen till tolv under vardagar. Dessutom kommer sex avgångar per dag att gå under helgerna, då M/S Ballerina även lägger till vid Allmänna gränd och Blockhusudden på Djurgården. Den möjligheten finns även vissa tider under vardagar, utanför rusningstrafik.

För mer information:Stig NymanBitr. finanslandstingsrådmobil. 0703723405
Michael StjernströmSuppleant SLMobil. 070-377 58 80
Mats ReimbertssonPressekreteraretel. 08-737 45 52mobil. 070 737 45 52

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin