Italien och Uzbekistan ligger 15 år före Sverige

Den 8 oktober 2011 invigde Uzbekistan sitt första snabbspår för höghastighetståg. Vi svenskar väntar fortfarande på beslutet att bygga snabbspårsstambanor för höghastighetståg. Enbart att planera för och bygga ny järnväg i Sverige kräver mellan 10-15 års arbete. Sverige ligger redan mer än 50 år efter Japan och över 30 år efter våra europeiska grannar. 2010 fanns ungefär 600 mil höghastighetsjärnväg i Europa och mer byggs eller planeras fram till 2025.

Såväl klimatförändringarna som oljerelaterade ekonomiska realiteter är drivkraft nog för att flyget inom en överskådlig framtid måste kompletteras med snabbtågsförbindelser. Höghastighetståg är en faktor för ökad tillväxt, förbättrad arbetslinje och en stärkt internationell konkurrenskraft. Stockholmsregionens behov av kvalificerad arbetskraft kan bättre tillgodoses genom att arbetsmarknadsregioner binds samma . Exempelvis skulle man kunna pendel mellan Stockholm och Norrköping/Linköping på under 1 timme, alltså mindre än Södertälje-Stockholm via Essingeleden. Höghastighetståg öppnar även för mer godstransport på de ”gamla” spåren. Ett av problemen med dagens järnvägsnät är att kapaciteten på långa sträckor är slut. Det får inte plats fler tåg som det ser ut i dag.

Vi Kristdemokrater anser att en satsning på höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är av vikt för storstadsregionernas utveckling. Många är säkert för det, men en trovärdig finansieringslösning har helt saknats. Staten bör därför finansiera utbyggnaden genom att sälja hel- eller delstatliga företag och växla in vinsten mot nya snabbtågsstambanor. Om inte ny finansiering tillförs riskerar viktiga infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen att tryckas undan från investeringsplaneringen vilket skulle få förödande konsekvenser inte bara i Stockholm utan även för Sveriges konkurrenskraft.

Moderaterna med Anders Borg i spetsen motsätter sig dock med att starta denna process eftersom de dels vill att staten ska vara en storägare i det privata näringslivet samt inte tror på höghastighetståg som idé.

Om Anders Borg väljer att lägga till lite av de, som han numera uttrycker det, ”häftiga” skattepengarna på snabbtågsstambanor finns möjlighet till en bred blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansens partier och Miljöpartiet för att växla in statliga företag mot moderna banor för höghastighetståg.

NyTek


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer