Italien och Uzbekistan ligger 15 år före Sverige

Den 8 oktober 2011 invigde Uzbekistan sitt första snabbspår för höghastighetståg. Vi svenskar väntar fortfarande på beslutet att bygga snabbspårsstambanor för höghastighetståg. Enbart att planera för och bygga ny järnväg i Sverige kräver mellan 10-15 års arbete. Sverige ligger redan mer än 50 år efter Japan och över 30 år efter våra europeiska grannar. 2010 fanns ungefär 600 mil höghastighetsjärnväg i Europa och mer byggs eller planeras fram till 2025.

Såväl klimatförändringarna som oljerelaterade ekonomiska realiteter är drivkraft nog för att flyget inom en överskådlig framtid måste kompletteras med snabbtågsförbindelser. Höghastighetståg är en faktor för ökad tillväxt, förbättrad arbetslinje och en stärkt internationell konkurrenskraft. Stockholmsregionens behov av kvalificerad arbetskraft kan bättre tillgodoses genom att arbetsmarknadsregioner binds samma . Exempelvis skulle man kunna pendel mellan Stockholm och Norrköping/Linköping på under 1 timme, alltså mindre än Södertälje-Stockholm via Essingeleden. Höghastighetståg öppnar även för mer godstransport på de ”gamla” spåren. Ett av problemen med dagens järnvägsnät är att kapaciteten på långa sträckor är slut. Det får inte plats fler tåg som det ser ut i dag.

Vi Kristdemokrater anser att en satsning på höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är av vikt för storstadsregionernas utveckling. Många är säkert för det, men en trovärdig finansieringslösning har helt saknats. Staten bör därför finansiera utbyggnaden genom att sälja hel- eller delstatliga företag och växla in vinsten mot nya snabbtågsstambanor. Om inte ny finansiering tillförs riskerar viktiga infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen att tryckas undan från investeringsplaneringen vilket skulle få förödande konsekvenser inte bara i Stockholm utan även för Sveriges konkurrenskraft.

Moderaterna med Anders Borg i spetsen motsätter sig dock med att starta denna process eftersom de dels vill att staten ska vara en storägare i det privata näringslivet samt inte tror på höghastighetståg som idé.

Om Anders Borg väljer att lägga till lite av de, som han numera uttrycker det, ”häftiga” skattepengarna på snabbtågsstambanor finns möjlighet till en bred blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansens partier och Miljöpartiet för att växla in statliga företag mot moderna banor för höghastighetståg.

NyTek


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin