Italien och Uzbekistan ligger 15 år före Sverige

Den 8 oktober 2011 invigde Uzbekistan sitt första snabbspår för höghastighetståg. Vi svenskar väntar fortfarande på beslutet att bygga snabbspårsstambanor för höghastighetståg. Enbart att planera för och bygga ny järnväg i Sverige kräver mellan 10-15 års arbete. Sverige ligger redan mer än 50 år efter Japan och över 30 år efter våra europeiska grannar. 2010 fanns ungefär 600 mil höghastighetsjärnväg i Europa och mer byggs eller planeras fram till 2025.

Såväl klimatförändringarna som oljerelaterade ekonomiska realiteter är drivkraft nog för att flyget inom en överskådlig framtid måste kompletteras med snabbtågsförbindelser. Höghastighetståg är en faktor för ökad tillväxt, förbättrad arbetslinje och en stärkt internationell konkurrenskraft. Stockholmsregionens behov av kvalificerad arbetskraft kan bättre tillgodoses genom att arbetsmarknadsregioner binds samma . Exempelvis skulle man kunna pendel mellan Stockholm och Norrköping/Linköping på under 1 timme, alltså mindre än Södertälje-Stockholm via Essingeleden. Höghastighetståg öppnar även för mer godstransport på de ”gamla” spåren. Ett av problemen med dagens järnvägsnät är att kapaciteten på långa sträckor är slut. Det får inte plats fler tåg som det ser ut i dag.

Vi Kristdemokrater anser att en satsning på höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är av vikt för storstadsregionernas utveckling. Många är säkert för det, men en trovärdig finansieringslösning har helt saknats. Staten bör därför finansiera utbyggnaden genom att sälja hel- eller delstatliga företag och växla in vinsten mot nya snabbtågsstambanor. Om inte ny finansiering tillförs riskerar viktiga infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen att tryckas undan från investeringsplaneringen vilket skulle få förödande konsekvenser inte bara i Stockholm utan även för Sveriges konkurrenskraft.

Moderaterna med Anders Borg i spetsen motsätter sig dock med att starta denna process eftersom de dels vill att staten ska vara en storägare i det privata näringslivet samt inte tror på höghastighetståg som idé.

Om Anders Borg väljer att lägga till lite av de, som han numera uttrycker det, ”häftiga” skattepengarna på snabbtågsstambanor finns möjlighet till en bred blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansens partier och Miljöpartiet för att växla in statliga företag mot moderna banor för höghastighetståg.

NyTek


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin