Italien och Uzbekistan ligger 15 år före Sverige

Den 8 oktober 2011 invigde Uzbekistan sitt första snabbspår för höghastighetståg. Vi svenskar väntar fortfarande på beslutet att bygga snabbspårsstambanor för höghastighetståg. Enbart att planera för och bygga ny järnväg i Sverige kräver mellan 10-15 års arbete. Sverige ligger redan mer än 50 år efter Japan och över 30 år efter våra europeiska grannar. 2010 fanns ungefär 600 mil höghastighetsjärnväg i Europa och mer byggs eller planeras fram till 2025.

Såväl klimatförändringarna som oljerelaterade ekonomiska realiteter är drivkraft nog för att flyget inom en överskådlig framtid måste kompletteras med snabbtågsförbindelser. Höghastighetståg är en faktor för ökad tillväxt, förbättrad arbetslinje och en stärkt internationell konkurrenskraft. Stockholmsregionens behov av kvalificerad arbetskraft kan bättre tillgodoses genom att arbetsmarknadsregioner binds samma . Exempelvis skulle man kunna pendel mellan Stockholm och Norrköping/Linköping på under 1 timme, alltså mindre än Södertälje-Stockholm via Essingeleden. Höghastighetståg öppnar även för mer godstransport på de ”gamla” spåren. Ett av problemen med dagens järnvägsnät är att kapaciteten på långa sträckor är slut. Det får inte plats fler tåg som det ser ut i dag.

Vi Kristdemokrater anser att en satsning på höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är av vikt för storstadsregionernas utveckling. Många är säkert för det, men en trovärdig finansieringslösning har helt saknats. Staten bör därför finansiera utbyggnaden genom att sälja hel- eller delstatliga företag och växla in vinsten mot nya snabbtågsstambanor. Om inte ny finansiering tillförs riskerar viktiga infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen att tryckas undan från investeringsplaneringen vilket skulle få förödande konsekvenser inte bara i Stockholm utan även för Sveriges konkurrenskraft.

Moderaterna med Anders Borg i spetsen motsätter sig dock med att starta denna process eftersom de dels vill att staten ska vara en storägare i det privata näringslivet samt inte tror på höghastighetståg som idé.

Om Anders Borg väljer att lägga till lite av de, som han numera uttrycker det, ”häftiga” skattepengarna på snabbtågsstambanor finns möjlighet till en bred blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansens partier och Miljöpartiet för att växla in statliga företag mot moderna banor för höghastighetståg.

NyTek


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin