Jag kan inte se tillbaka och tänka att det var bättre förr

Stigs reflexioner
2013:13

”Vårdens kultur – mot framtid eller förflutet”

I dag hade jag förmånen att få inledningsmedverka under en del av ett lärorikt, spännande och framtidsinriktat seminarium på rubrikens tema. Jag låter mitt manus fungera som inledning på mina reflexioner i dag.

”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”

Thomas Thorilds berömda devis, skriven med gyllene bokstäver i sten ovanför ingången till aulan på Uppsala universitet känner många till även om man inte besökt aulan. Thomas Thorild levde 1759-1808.

Låt mig lägga till några ord till Thomas Thorilds sentens: ”Att tänka nytt är nödvändigt!”

Ny kunskap är det som förändrar och utvecklar vården mest – om den tillämpas. Jag hörde ett initierat anförande i juni 1999: Mer än hälften av dagens behandlingsmetoder fanns inte för 10 år sedan…! Och utvecklingen fortsätter.

Begreppet ”innovation” är synnerligen aktuellt i vår tid. Det är bra, det är riktigt bra, men själva begreppet förutsätter nytänkande, dvs. att tänka, och våga tänka, som ingen annan gjort förut. Nytänkande översatt till engelska blir just: innovation…

Har ni sett Lasse Kronér i DooBiDoo och Smartare än en femteklassare? Han brukar avsluta sina program med: ”Välkomna nästa vecka om ni vill, vågar och kan.”

Vårdens kultur måste sikta mot framtiden! Förutsättningen är att vi vill, vågar och kan.

Jag ställer mig den frågan själv ibland i min politiska vardag som landstingsråd och gruppledare. Jag kan och behöver uppmuntra mig själv med att rikta uppmaningen till mig själv: Jag vill, jag vågar och jag kan.

Efter mina ca 22 år i landstinget kan jag inte se tillbaka och tänka att det var bättre förr.

Knappast något var bättre förr inom hälso- och sjukvården. Väntetiderna? Ja, dom var kortare men listan på tillgängliga och evidensbaserade vårdmetoder var också kortare, mycket kortare än dagens.

Mitt under en våldsam pestepidemi föddes i Söderhamn den man som skulle komma att reformera den svenska sjukvården i grunden. Han hette Abraham Bäck och levde mellan 1713 och 1795.

Under mer än fyrtio år var han chef för Collegium Medicum, embryot till Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen. Från denna position ryckte han upp vården såväl administrativt som kunskapsmässigt. Abraham Bäck var spindeln i nätet för det spirande provinsialläkarväsendet i landet. Han införde kirurgi som ett studieämne i medicinarutbildningen och var kraften bakom Serafimerlasarettet i Stockholm, landets första sjukvårdsinrättning där utbildning bedrevs. Han samarbetade nära Carl von Linné.

Han skapade även den första moderna farmakopén och värnade som vårt lands förste socialmedicinare om de fattigas situation. En synnerligen tidig Fass, skulle man kunna påstå.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”Ingen skall bestraffas för sina tankar.”

Corpus Iuris Civilis (översatt från latin, ungefär: ”samling av civilrättsliga lagar”) som var ett viktigt juridiskt arbete som publicerades 529-534, dvs. för ca 1500 år sedan


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin