Jag kan inte se tillbaka och tänka att det var bättre förr

Stigs reflexioner
2013:13

”Vårdens kultur – mot framtid eller förflutet”

I dag hade jag förmånen att få inledningsmedverka under en del av ett lärorikt, spännande och framtidsinriktat seminarium på rubrikens tema. Jag låter mitt manus fungera som inledning på mina reflexioner i dag.

”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”

Thomas Thorilds berömda devis, skriven med gyllene bokstäver i sten ovanför ingången till aulan på Uppsala universitet känner många till även om man inte besökt aulan. Thomas Thorild levde 1759-1808.

Låt mig lägga till några ord till Thomas Thorilds sentens: ”Att tänka nytt är nödvändigt!”

Ny kunskap är det som förändrar och utvecklar vården mest – om den tillämpas. Jag hörde ett initierat anförande i juni 1999: Mer än hälften av dagens behandlingsmetoder fanns inte för 10 år sedan…! Och utvecklingen fortsätter.

Begreppet ”innovation” är synnerligen aktuellt i vår tid. Det är bra, det är riktigt bra, men själva begreppet förutsätter nytänkande, dvs. att tänka, och våga tänka, som ingen annan gjort förut. Nytänkande översatt till engelska blir just: innovation…

Har ni sett Lasse Kronér i DooBiDoo och Smartare än en femteklassare? Han brukar avsluta sina program med: ”Välkomna nästa vecka om ni vill, vågar och kan.”

Vårdens kultur måste sikta mot framtiden! Förutsättningen är att vi vill, vågar och kan.

Jag ställer mig den frågan själv ibland i min politiska vardag som landstingsråd och gruppledare. Jag kan och behöver uppmuntra mig själv med att rikta uppmaningen till mig själv: Jag vill, jag vågar och jag kan.

Efter mina ca 22 år i landstinget kan jag inte se tillbaka och tänka att det var bättre förr.

Knappast något var bättre förr inom hälso- och sjukvården. Väntetiderna? Ja, dom var kortare men listan på tillgängliga och evidensbaserade vårdmetoder var också kortare, mycket kortare än dagens.

Mitt under en våldsam pestepidemi föddes i Söderhamn den man som skulle komma att reformera den svenska sjukvården i grunden. Han hette Abraham Bäck och levde mellan 1713 och 1795.

Under mer än fyrtio år var han chef för Collegium Medicum, embryot till Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen. Från denna position ryckte han upp vården såväl administrativt som kunskapsmässigt. Abraham Bäck var spindeln i nätet för det spirande provinsialläkarväsendet i landet. Han införde kirurgi som ett studieämne i medicinarutbildningen och var kraften bakom Serafimerlasarettet i Stockholm, landets första sjukvårdsinrättning där utbildning bedrevs. Han samarbetade nära Carl von Linné.

Han skapade även den första moderna farmakopén och värnade som vårt lands förste socialmedicinare om de fattigas situation. En synnerligen tidig Fass, skulle man kunna påstå.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”Ingen skall bestraffas för sina tankar.”

Corpus Iuris Civilis (översatt från latin, ungefär: ”samling av civilrättsliga lagar”) som var ett viktigt juridiskt arbete som publicerades 529-534, dvs. för ca 1500 år sedan


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin