”Jag motarbetar inte äldrevårdscentraler”

Den här veckan skriver Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman i Dagens Medicin. Anledningen är en tidigare debattartikel i samma tidning, där han anklagades för att motarbeta tillkomsten av äldrevårdscentraler. 

Så här skriver Stig Nyman i tidningen:

Jag beskylls i Dagens Medicin av folkpartisterna Barbro Westerholm och Gilbert Tribo för att motarbeta tillkomsten av ”äldrevårdscentraler” i Stockholms läns landsting. Ja, man går så långt att jag beskylls för att inte vilja lyssna.

Vad har jag gjort för att hamna i liberalernas skottglugg? Jo, i Dagens Medicins pappersutgåva nr 11 i år, det vill säga för ett par månader sedan, där Skånesatsningen beskrivs på en helsida, så svarar jag på en fråga från tidningen om landstingsmajoriteten i mitt landsting har några planer på att börja införa äldrevårdscentraler igen i den form de hade under en kort period med början 2006. Jag svarar då att vi inte har sådana planer och att vi tycker att det är klokare att utgå från patienternas behov och inte deras ålder. Och så sade jag också, enligt tidningen, att ”Primärvården består till övervägande del av äldre patienter.” Om det skulle innebära att jag motarbetar äldrevårdscentraler så kan jag inte hålla med mina liberala politikerkollegor.

För det första kan ni, och nu riktar jag mig direkt till Barbro Westerholm och Gilbert Tribo, söka upp ett landstingsråd eller motsvarande som mer än jag själv och mitt parti har sökt bidra till en allt bättre sjukvård och en allt vårdsäkrare äldreomsorg.

I långa stycken och med beslutsamt stöd från alliansregeringen, har både sjukvården av de svårast sjuka äldre och den kommunala äldreomsorgen knappast någon gång fått så stor uppmärksamhet av, och statliga resurser från, staten som under de år som Kristdemokraterna lett socialdepartementet. I det arbetet har jag haft förmånen att få verka i Stockholms läns landsting och med särskilt fokus på våra äldre under den innevarande mandatperioden.

För det andra så kan det mycket väl bli fråga om någon form av det som skåningarna kallar äldrevårdscentraler även i mitt landsting. Men då kommer det att handla om något mycket mer innehållsrikt än det vi hittills har kunnat se i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Min utgångspunkt är den kompetens som finns inom den geriatriska verksamheten. Om man inte stärker den öppenvård som många äldre med multisjuklighet behöver med just geriatrisk kompetens, så riskerar man att med nya verksamhetsnamn, som till exempel äldrevårdscentral, bara slå ett slag i luften. Mitt fokus ligger inte enbart på dagens situation utan på hur vi kan skapa förutsättningar för såväl fördjupad som breddad öppenvård för våra gamla med förstärkt kompetens och i det här fallet handlar det om geriatriker och erfarna distriktssköterskor.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin