”Jag motarbetar inte äldrevårdscentraler”

Den här veckan skriver Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman i Dagens Medicin. Anledningen är en tidigare debattartikel i samma tidning, där han anklagades för att motarbeta tillkomsten av äldrevårdscentraler. 

Så här skriver Stig Nyman i tidningen:

Jag beskylls i Dagens Medicin av folkpartisterna Barbro Westerholm och Gilbert Tribo för att motarbeta tillkomsten av ”äldrevårdscentraler” i Stockholms läns landsting. Ja, man går så långt att jag beskylls för att inte vilja lyssna.

Vad har jag gjort för att hamna i liberalernas skottglugg? Jo, i Dagens Medicins pappersutgåva nr 11 i år, det vill säga för ett par månader sedan, där Skånesatsningen beskrivs på en helsida, så svarar jag på en fråga från tidningen om landstingsmajoriteten i mitt landsting har några planer på att börja införa äldrevårdscentraler igen i den form de hade under en kort period med början 2006. Jag svarar då att vi inte har sådana planer och att vi tycker att det är klokare att utgå från patienternas behov och inte deras ålder. Och så sade jag också, enligt tidningen, att ”Primärvården består till övervägande del av äldre patienter.” Om det skulle innebära att jag motarbetar äldrevårdscentraler så kan jag inte hålla med mina liberala politikerkollegor.

För det första kan ni, och nu riktar jag mig direkt till Barbro Westerholm och Gilbert Tribo, söka upp ett landstingsråd eller motsvarande som mer än jag själv och mitt parti har sökt bidra till en allt bättre sjukvård och en allt vårdsäkrare äldreomsorg.

I långa stycken och med beslutsamt stöd från alliansregeringen, har både sjukvården av de svårast sjuka äldre och den kommunala äldreomsorgen knappast någon gång fått så stor uppmärksamhet av, och statliga resurser från, staten som under de år som Kristdemokraterna lett socialdepartementet. I det arbetet har jag haft förmånen att få verka i Stockholms läns landsting och med särskilt fokus på våra äldre under den innevarande mandatperioden.

För det andra så kan det mycket väl bli fråga om någon form av det som skåningarna kallar äldrevårdscentraler även i mitt landsting. Men då kommer det att handla om något mycket mer innehållsrikt än det vi hittills har kunnat se i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Min utgångspunkt är den kompetens som finns inom den geriatriska verksamheten. Om man inte stärker den öppenvård som många äldre med multisjuklighet behöver med just geriatrisk kompetens, så riskerar man att med nya verksamhetsnamn, som till exempel äldrevårdscentral, bara slå ett slag i luften. Mitt fokus ligger inte enbart på dagens situation utan på hur vi kan skapa förutsättningar för såväl fördjupad som breddad öppenvård för våra gamla med förstärkt kompetens och i det här fallet handlar det om geriatriker och erfarna distriktssköterskor.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin