”Jag motarbetar inte äldrevårdscentraler”

Den här veckan skriver Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman i Dagens Medicin. Anledningen är en tidigare debattartikel i samma tidning, där han anklagades för att motarbeta tillkomsten av äldrevårdscentraler. 

Så här skriver Stig Nyman i tidningen:

Jag beskylls i Dagens Medicin av folkpartisterna Barbro Westerholm och Gilbert Tribo för att motarbeta tillkomsten av ”äldrevårdscentraler” i Stockholms läns landsting. Ja, man går så långt att jag beskylls för att inte vilja lyssna.

Vad har jag gjort för att hamna i liberalernas skottglugg? Jo, i Dagens Medicins pappersutgåva nr 11 i år, det vill säga för ett par månader sedan, där Skånesatsningen beskrivs på en helsida, så svarar jag på en fråga från tidningen om landstingsmajoriteten i mitt landsting har några planer på att börja införa äldrevårdscentraler igen i den form de hade under en kort period med början 2006. Jag svarar då att vi inte har sådana planer och att vi tycker att det är klokare att utgå från patienternas behov och inte deras ålder. Och så sade jag också, enligt tidningen, att ”Primärvården består till övervägande del av äldre patienter.” Om det skulle innebära att jag motarbetar äldrevårdscentraler så kan jag inte hålla med mina liberala politikerkollegor.

För det första kan ni, och nu riktar jag mig direkt till Barbro Westerholm och Gilbert Tribo, söka upp ett landstingsråd eller motsvarande som mer än jag själv och mitt parti har sökt bidra till en allt bättre sjukvård och en allt vårdsäkrare äldreomsorg.

I långa stycken och med beslutsamt stöd från alliansregeringen, har både sjukvården av de svårast sjuka äldre och den kommunala äldreomsorgen knappast någon gång fått så stor uppmärksamhet av, och statliga resurser från, staten som under de år som Kristdemokraterna lett socialdepartementet. I det arbetet har jag haft förmånen att få verka i Stockholms läns landsting och med särskilt fokus på våra äldre under den innevarande mandatperioden.

För det andra så kan det mycket väl bli fråga om någon form av det som skåningarna kallar äldrevårdscentraler även i mitt landsting. Men då kommer det att handla om något mycket mer innehållsrikt än det vi hittills har kunnat se i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Min utgångspunkt är den kompetens som finns inom den geriatriska verksamheten. Om man inte stärker den öppenvård som många äldre med multisjuklighet behöver med just geriatrisk kompetens, så riskerar man att med nya verksamhetsnamn, som till exempel äldrevårdscentral, bara slå ett slag i luften. Mitt fokus ligger inte enbart på dagens situation utan på hur vi kan skapa förutsättningar för såväl fördjupad som breddad öppenvård för våra gamla med förstärkt kompetens och i det här fallet handlar det om geriatriker och erfarna distriktssköterskor.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer