”Jag motarbetar inte äldrevårdscentraler”

Den här veckan skriver Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman i Dagens Medicin. Anledningen är en tidigare debattartikel i samma tidning, där han anklagades för att motarbeta tillkomsten av äldrevårdscentraler. 

Så här skriver Stig Nyman i tidningen:

Jag beskylls i Dagens Medicin av folkpartisterna Barbro Westerholm och Gilbert Tribo för att motarbeta tillkomsten av ”äldrevårdscentraler” i Stockholms läns landsting. Ja, man går så långt att jag beskylls för att inte vilja lyssna.

Vad har jag gjort för att hamna i liberalernas skottglugg? Jo, i Dagens Medicins pappersutgåva nr 11 i år, det vill säga för ett par månader sedan, där Skånesatsningen beskrivs på en helsida, så svarar jag på en fråga från tidningen om landstingsmajoriteten i mitt landsting har några planer på att börja införa äldrevårdscentraler igen i den form de hade under en kort period med början 2006. Jag svarar då att vi inte har sådana planer och att vi tycker att det är klokare att utgå från patienternas behov och inte deras ålder. Och så sade jag också, enligt tidningen, att ”Primärvården består till övervägande del av äldre patienter.” Om det skulle innebära att jag motarbetar äldrevårdscentraler så kan jag inte hålla med mina liberala politikerkollegor.

För det första kan ni, och nu riktar jag mig direkt till Barbro Westerholm och Gilbert Tribo, söka upp ett landstingsråd eller motsvarande som mer än jag själv och mitt parti har sökt bidra till en allt bättre sjukvård och en allt vårdsäkrare äldreomsorg.

I långa stycken och med beslutsamt stöd från alliansregeringen, har både sjukvården av de svårast sjuka äldre och den kommunala äldreomsorgen knappast någon gång fått så stor uppmärksamhet av, och statliga resurser från, staten som under de år som Kristdemokraterna lett socialdepartementet. I det arbetet har jag haft förmånen att få verka i Stockholms läns landsting och med särskilt fokus på våra äldre under den innevarande mandatperioden.

För det andra så kan det mycket väl bli fråga om någon form av det som skåningarna kallar äldrevårdscentraler även i mitt landsting. Men då kommer det att handla om något mycket mer innehållsrikt än det vi hittills har kunnat se i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Min utgångspunkt är den kompetens som finns inom den geriatriska verksamheten. Om man inte stärker den öppenvård som många äldre med multisjuklighet behöver med just geriatrisk kompetens, så riskerar man att med nya verksamhetsnamn, som till exempel äldrevårdscentral, bara slå ett slag i luften. Mitt fokus ligger inte enbart på dagens situation utan på hur vi kan skapa förutsättningar för såväl fördjupad som breddad öppenvård för våra gamla med förstärkt kompetens och i det här fallet handlar det om geriatriker och erfarna distriktssköterskor.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin