Jämlikt tandvårdsstöd tystar kritiker

Tandvård.

Det statliga tandvårdsstödet som socialminister Göran Hägglund (KD) införde fördelas jämnt mellan olika inkomstgrupper. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket konstaterar i den analys som presenterades i veckan att personer med olika inkomster får ungefär lika mycket vård och lika stor del av det statliga tandvårdsstödet.

Stig Nyman (KD)– Från vänsterpartierna har det ibland gapats om att det här bidraget skulle gynna höginkomsttagare. Vi kristdemokrater har tagit initiativ till tandvårdsreformen för att personer med svårast förutsättningar ska få en bättre tandhälsa. Vi ser nu att tandvårdsstödet används lika mellan olika inkomstgrupper, vilket gynnar dem som har en lägre inkomst, säger Stig Nyman (KD), landstingsråd i Stockholms läns landsting.

Förutom det statliga tandvårdsstödet innehåller tandvårdsreformen ett högkostnadsskydd och ett extra stöd för personer med funktionsnedsättning.

– Tandhälsa ska inte vara beroende av inkomst. I Stockholm har jag genom flera reformer fått vara med och förbättra befolkningens munhälsa, inte minst genom vårdvalet som vi införde under 1990-talet. Speciellt sett till barns och ungas bästa behöver Sverige en tandvårdspolitik som fungerar och som bidrar till friska tänder, säger Stig Nyman.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin