Jämlikt tandvårdsstöd tystar kritiker

Tandvård.

Det statliga tandvårdsstödet som socialminister Göran Hägglund (KD) införde fördelas jämnt mellan olika inkomstgrupper. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket konstaterar i den analys som presenterades i veckan att personer med olika inkomster får ungefär lika mycket vård och lika stor del av det statliga tandvårdsstödet.

Stig Nyman (KD)– Från vänsterpartierna har det ibland gapats om att det här bidraget skulle gynna höginkomsttagare. Vi kristdemokrater har tagit initiativ till tandvårdsreformen för att personer med svårast förutsättningar ska få en bättre tandhälsa. Vi ser nu att tandvårdsstödet används lika mellan olika inkomstgrupper, vilket gynnar dem som har en lägre inkomst, säger Stig Nyman (KD), landstingsråd i Stockholms läns landsting.

Förutom det statliga tandvårdsstödet innehåller tandvårdsreformen ett högkostnadsskydd och ett extra stöd för personer med funktionsnedsättning.

– Tandhälsa ska inte vara beroende av inkomst. I Stockholm har jag genom flera reformer fått vara med och förbättra befolkningens munhälsa, inte minst genom vårdvalet som vi införde under 1990-talet. Speciellt sett till barns och ungas bästa behöver Sverige en tandvårdspolitik som fungerar och som bidrar till friska tänder, säger Stig Nyman.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin