Jämlikt tandvårdsstöd tystar kritiker

Tandvård.

Det statliga tandvårdsstödet som socialminister Göran Hägglund (KD) införde fördelas jämnt mellan olika inkomstgrupper. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket konstaterar i den analys som presenterades i veckan att personer med olika inkomster får ungefär lika mycket vård och lika stor del av det statliga tandvårdsstödet.

Stig Nyman (KD)– Från vänsterpartierna har det ibland gapats om att det här bidraget skulle gynna höginkomsttagare. Vi kristdemokrater har tagit initiativ till tandvårdsreformen för att personer med svårast förutsättningar ska få en bättre tandhälsa. Vi ser nu att tandvårdsstödet används lika mellan olika inkomstgrupper, vilket gynnar dem som har en lägre inkomst, säger Stig Nyman (KD), landstingsråd i Stockholms läns landsting.

Förutom det statliga tandvårdsstödet innehåller tandvårdsreformen ett högkostnadsskydd och ett extra stöd för personer med funktionsnedsättning.

– Tandhälsa ska inte vara beroende av inkomst. I Stockholm har jag genom flera reformer fått vara med och förbättra befolkningens munhälsa, inte minst genom vårdvalet som vi införde under 1990-talet. Speciellt sett till barns och ungas bästa behöver Sverige en tandvårdspolitik som fungerar och som bidrar till friska tänder, säger Stig Nyman.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer