Kansli Landsting

landstingshus786

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har sitt kansli i Landstingshuset på Kungsholmen i centrala Stockholm. Kansliet fungerar som stöd till fullmäktigegruppen när det gäller de beslutsärenden som landstinget hanterar.

 

Kontaktuppgifter

Kristdemokraterna
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 070-737 45 16
Fax: 08-737 40 60
Internet: www.stockholm.kristdemokraterna.se

 

Besöksadress:
Landstingshuset
Hantverkargatan 45

 

Ella Bohlin
Barn- och äldrelandstingsråd
Gruppledare

e-post: ella.bohlin@kristdemokraterna.se
Ella Bohlin på Stockholms läns landstings webbplats:
http://www.sll.se/sll/templates/politician.aspx?id=683&Inr=5206

David Winks
Kanslichef
Landstingsrådssekreterare
FoU, finans, kultur, samordning
mobil 070-737 41 86
e-post: david.winks@kristdemokraterna.se

Lisbeth Friman
Landstingsrådssekreterare
Hälso- och sjukvård
arb 08-737 66 65
mobil 070-737 66 65
e-post: lisbeth.friman@kristdemokraterna.se

Michaela Hollis
Landstingsrådssekreterare 
Trafik
mobil 070-737 37 23
e-post: michaela.hollis@kristdemokraterna.se

Petra Klippfalk
Landstingsrådssekreterare (föräldraledig)
Trafik
mobil 070-737 45 75
e-post: petra.klippfalk@kristdemokraterna.se

Simon Olsson
Landstingsrådssekreterare
Pressekreterare
mobil 070-737 4321
e-post: simon.olsson@kristdemokraterna.se

Sofia Tahko
Landstingsrådssekreterare
Hälso- och sjukvård
Pressekreterare, kanslifrågor, brevsvar
Presskontakt för Ella Bohlin

mobil 070-737 40 39
e-post: sofia.tahko@kristdemokraterna.se