Kansli Stadshuset

Adress:
Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
105 35 Stockholm

Erik Slottner
Gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
Politiska uppdrag: Vice ordförande i Micasa, ledamot i Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Stockholms Stadshus AB
Tel: 08-508 29 910
E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se
Blogg: www.erikslottner.se
Twitter: @erikslottner

Mejke Runström, politisk sekreterare
För inbjudningar till möten, seminarier och frågor om vår politik mm.
Tel: 08-508 29 910
Mobil: 076-122 99 10
E-post: mejke.runstrom@kristdemokraterna.se

Martin Källstrand, pressekreterare/politisk sekreterare
Mobil: 076-122 99 11
E-post: martin.kallstrand@kristdemokraterna.se

 

tai iwin