Karl Henriksson (KD): Regeringen missar miljardsatsningar i länsplan

Pressmeddelande
Stockholm den 4 juni 2013

– Det fattas satsningar på flera miljarder kronor i Länsplanen för Stockholms län. Regeringen måste öka infrastrukturinvesteringarna i Stockholm, där de behövs som mest. Den samhällsekonomiska kostnaden för trängseln i trafiken i länet beräknas uppgå till cirka sex miljarder kronor per år. Då är inte länsplanens satsningar på 700 miljoner kronor per år så mycket att hurra för. Nödvändiga investeringar står utan statlig medfinansiering.

Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i Stockholms läns landstingDet säger Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i Stockholms läns landsting, med anledning av den länsplan för regional transportinfrastruktur 2014–2025 som Länsstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen. Kristdemokraterna i landstinget är bland annat oroliga för hur upprustningen av Roslagsbanan ska gå till och för planerna på att göra om busslinje 4 till spårväg.

– Jag känner oro för de redan beslutade investeringarna för att få tätare trafik, högre kapacitet, bättre bullerdämpning och ökad tillgänglighet på Roslagsbanan när vi nu får beskedet att staten bara erbjuder en marginell delfinansiering. Satsningarna i Nordostsektorn är som vi ser det helt nödvändiga, konstaterar Karl Henriksson.

– Dessutom saknas spårvägar i innerstaden och till Hagastaden helt, trots att vi måste ha lösningar för trafiken till Hagastaden på plats långt tidigare än en tunnelbana skulle kunna stå färdig. Omvandlingen av linje 4 till spårväg skulle behöva komma igång redan inom ett par år. Länsstyrelsens plan innebär att landstinget och Stockholms stad måste finansiera spårväg i centrala Stockholm helt på egen hand, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Karl Henriksson (KD)
Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
070-82 82 462

Simon Olsson
Pressekreterare
08-737 4321
070-737 4321


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin