Karl Henriksson (KD): Regeringen missar miljardsatsningar i länsplan

Pressmeddelande
Stockholm den 4 juni 2013

– Det fattas satsningar på flera miljarder kronor i Länsplanen för Stockholms län. Regeringen måste öka infrastrukturinvesteringarna i Stockholm, där de behövs som mest. Den samhällsekonomiska kostnaden för trängseln i trafiken i länet beräknas uppgå till cirka sex miljarder kronor per år. Då är inte länsplanens satsningar på 700 miljoner kronor per år så mycket att hurra för. Nödvändiga investeringar står utan statlig medfinansiering.

Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i Stockholms läns landstingDet säger Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i Stockholms läns landsting, med anledning av den länsplan för regional transportinfrastruktur 2014–2025 som Länsstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen. Kristdemokraterna i landstinget är bland annat oroliga för hur upprustningen av Roslagsbanan ska gå till och för planerna på att göra om busslinje 4 till spårväg.

– Jag känner oro för de redan beslutade investeringarna för att få tätare trafik, högre kapacitet, bättre bullerdämpning och ökad tillgänglighet på Roslagsbanan när vi nu får beskedet att staten bara erbjuder en marginell delfinansiering. Satsningarna i Nordostsektorn är som vi ser det helt nödvändiga, konstaterar Karl Henriksson.

– Dessutom saknas spårvägar i innerstaden och till Hagastaden helt, trots att vi måste ha lösningar för trafiken till Hagastaden på plats långt tidigare än en tunnelbana skulle kunna stå färdig. Omvandlingen av linje 4 till spårväg skulle behöva komma igång redan inom ett par år. Länsstyrelsens plan innebär att landstinget och Stockholms stad måste finansiera spårväg i centrala Stockholm helt på egen hand, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Karl Henriksson (KD)
Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
070-82 82 462

Simon Olsson
Pressekreterare
08-737 4321
070-737 4321


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer