Karl Henriksson (KD): Regeringen missar miljardsatsningar i länsplan

Pressmeddelande
Stockholm den 4 juni 2013

– Det fattas satsningar på flera miljarder kronor i Länsplanen för Stockholms län. Regeringen måste öka infrastrukturinvesteringarna i Stockholm, där de behövs som mest. Den samhällsekonomiska kostnaden för trängseln i trafiken i länet beräknas uppgå till cirka sex miljarder kronor per år. Då är inte länsplanens satsningar på 700 miljoner kronor per år så mycket att hurra för. Nödvändiga investeringar står utan statlig medfinansiering.

Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i Stockholms läns landstingDet säger Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i Stockholms läns landsting, med anledning av den länsplan för regional transportinfrastruktur 2014–2025 som Länsstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen. Kristdemokraterna i landstinget är bland annat oroliga för hur upprustningen av Roslagsbanan ska gå till och för planerna på att göra om busslinje 4 till spårväg.

– Jag känner oro för de redan beslutade investeringarna för att få tätare trafik, högre kapacitet, bättre bullerdämpning och ökad tillgänglighet på Roslagsbanan när vi nu får beskedet att staten bara erbjuder en marginell delfinansiering. Satsningarna i Nordostsektorn är som vi ser det helt nödvändiga, konstaterar Karl Henriksson.

– Dessutom saknas spårvägar i innerstaden och till Hagastaden helt, trots att vi måste ha lösningar för trafiken till Hagastaden på plats långt tidigare än en tunnelbana skulle kunna stå färdig. Omvandlingen av linje 4 till spårväg skulle behöva komma igång redan inom ett par år. Länsstyrelsens plan innebär att landstinget och Stockholms stad måste finansiera spårväg i centrala Stockholm helt på egen hand, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Karl Henriksson (KD)
Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
070-82 82 462

Simon Olsson
Pressekreterare
08-737 4321
070-737 4321


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin