Karl Henriksson (KD): Regeringen missar miljardsatsningar i länsplan

Pressmeddelande
Stockholm den 4 juni 2013

– Det fattas satsningar på flera miljarder kronor i Länsplanen för Stockholms län. Regeringen måste öka infrastrukturinvesteringarna i Stockholm, där de behövs som mest. Den samhällsekonomiska kostnaden för trängseln i trafiken i länet beräknas uppgå till cirka sex miljarder kronor per år. Då är inte länsplanens satsningar på 700 miljoner kronor per år så mycket att hurra för. Nödvändiga investeringar står utan statlig medfinansiering.

Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i Stockholms läns landstingDet säger Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i Stockholms läns landsting, med anledning av den länsplan för regional transportinfrastruktur 2014–2025 som Länsstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen. Kristdemokraterna i landstinget är bland annat oroliga för hur upprustningen av Roslagsbanan ska gå till och för planerna på att göra om busslinje 4 till spårväg.

– Jag känner oro för de redan beslutade investeringarna för att få tätare trafik, högre kapacitet, bättre bullerdämpning och ökad tillgänglighet på Roslagsbanan när vi nu får beskedet att staten bara erbjuder en marginell delfinansiering. Satsningarna i Nordostsektorn är som vi ser det helt nödvändiga, konstaterar Karl Henriksson.

– Dessutom saknas spårvägar i innerstaden och till Hagastaden helt, trots att vi måste ha lösningar för trafiken till Hagastaden på plats långt tidigare än en tunnelbana skulle kunna stå färdig. Omvandlingen av linje 4 till spårväg skulle behöva komma igång redan inom ett par år. Länsstyrelsens plan innebär att landstinget och Stockholms stad måste finansiera spårväg i centrala Stockholm helt på egen hand, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Karl Henriksson (KD)
Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
070-82 82 462

Simon Olsson
Pressekreterare
08-737 4321
070-737 4321


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin