KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna beslutade i går att kräva ett stopp eftersom partiet anser att kommunaliseringen minskar valfriheten.

Pressmeddelande
7 mars 2018

– Äldre människor har precis som alla andra olika behov och önskemål och därför ska äldre ska ha rätt att göra sina egna livsval. Men de senaste åren har vi sett hur valfriheten och mångfalden inom äldreomsorgen successivt minskat under det rödgrönrosa styret. Det vittnar om en människosyn där ideologiska skygglappar begränsar äldres självbestämmande och välbefinnande, säger KD:s partidistriktsstyrelse i Stockholms stad.

Två boenden som nu åter drivs i Stockholms stads regi i stället för privata aktörer är vård- och omsorgsboendet Rio på Östermalm och Alströmerhemmet på Kungsholmen.

– Vi lever allt längre, och samtidigt ökar de kroniska sjukdomarna. För att möta det ökande antalet äldre med stora vårdbehov behöver vi fler vård- och omsorgsboenden. En mångfald av utförare leder till ökad valfrihet och bättre kvalitet, men också ett bättre nyttjande av skattebetalarnas pengar. Att kommunalisera utmärkt fungerande boenden på grund av ideologi är dårskap, säger partidistriktsstyrelsen.

Alltför många äldre får avslag när de ansöker om plats på ett äldreboende.

– Det egna hemmet riskerar därigenom för många att bli som ett fängelse där bristande tillgänglighet omöjliggör både utevistelse och socialt umgänge. Vi kristdemokrater vill att alla äldre ska få ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till samordnade vårdkontakter. Valfriheten inom äldreomsorgen ska värnas. Vi vill garantera alla över 85 år en plats på ett anpassat boende för äldre och vi vill ha ett stopp för ideologiskt drivna kommunaliseringar av äldreboenden, säger partidistriktsstyrelsen.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer