KD:s nya förslag för kollektivtrafiken: Gå på vatten

Vatten framför Skeppsbron i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Pressmeddelande
Stockholm den 1 april 2014

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting föreslår att fler stockholmare ska gå på vatten i syfte att minska trängseln i SL-trafiken och lösa en stor del av Stockholms trafikproblem.

OBS! Notera publiceringsdatumet för detta inlägg.

Karl Henriksson (KD)– Kristdemokraterna jobbar för effektiva, nyskapande lösningar för Stockholmstrafiken. Efter att ha föreslagit spårväg, pendelbåt och linbana är det här ett naturligt steg. Stockholms vattenvägar är väldigt underutnyttjade som gångbanor, särskilt när det är isfritt. Är det något parti man ska lita på i de här frågorna är det vårt, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Konceptet har enligt uppgift prövats tidigare och då till och med varit särskilt frekvent utnyttjat vid svårare väderförhållanden.

– Förutom miljöaspekterna och möjligheten att förkorta resvägen finns en folkhälsoaspekt i att människor tar sig fram med apostlahästarna. Vi kan också tänka oss att ge vår välsignelse till exempelvis cyklar i framtiden, men vi vill inte riskera att ta oss vatten över huvudet i det här tidiga skedet, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Välkommet med bättre tillgänglighet på Roslagsbanan

Pressmeddelande 23 augusti 2016 Idag fattade Trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting ett viktigt beslut för bättre tillgänglighet på Rosla

Läs mer

KD: Äntligen pendelbåt till Ekerö!

Pressmeddelande 22 augusti 2016 Idag firar Kristdemokraterna att den nya pendelbåtslinjen mellan centrala Stockholm och Ekerö öppnar, något so

Läs mer

Nu införs vårdval IVF

Pressmeddelande 19 augusti 2016 – Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är ett högt prioriterat område och för att säkerställa god gy

Läs mer

Fler barn får besök i hemmet av vården

Barnhälsovården i Stockholms län genomför allt fler hembesök i samband med barnets födelse. Sjuksköterskornas besök till flerbarnsföräldrar

Läs mer

230 nya vårdplatser när vi satsar på vården av äldre

Just nu pågår ombyggnationen för fullt inför att Alliansen i Stockholms läns landsting öppnar 230 nya vårdplatser för geriatrik på Sollentuna

Läs mer

Vi arbetar för bästa möjliga förlossningsvård

I dag skriver Aftonbladets ledarsida om problem i den svenska sjukvården, och riktar sitt fokus mot förlossningsvården i Stockholms läns landsting

Läs mer

”Låt SL-kortet ge rabatter så att färre väljer bil”

Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson föreslår att SL ska ingå avtal med olika aktörer för att ge alternativa sätt att resa. Genom

Läs mer

Skatt på företagsamhet, flit och tillväxt – Stockholm drabbas av orättvis skatt

Uttalande Stockholm den 20 juni 2016 Den rödgröna regeringen bedriver en Stockholmsfientlig politik som bygger hinder för nyföretagande, bosta

Läs mer

Ny jourlinje för blivande föräldrar

Pressmeddelande 13 juli 2016 Nu finns ett särskilt nummer för fakta och information om hur förlossningsvården fungerar. Numret är ett komplem

Läs mer

Operationerna för bröstcancer ska bli fler

– Det är mycket problematiskt att sjukhusen inte har tagit emot det antal patienter som de tidigare har lovat så att antalet bröstcanceroperation

Läs mer

tai iwin