KD:s nya förslag för kollektivtrafiken: Gå på vatten

Vatten framför Skeppsbron i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Pressmeddelande
Stockholm den 1 april 2014

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting föreslår att fler stockholmare ska gå på vatten i syfte att minska trängseln i SL-trafiken och lösa en stor del av Stockholms trafikproblem.

OBS! Notera publiceringsdatumet för detta inlägg.

Karl Henriksson (KD)– Kristdemokraterna jobbar för effektiva, nyskapande lösningar för Stockholmstrafiken. Efter att ha föreslagit spårväg, pendelbåt och linbana är det här ett naturligt steg. Stockholms vattenvägar är väldigt underutnyttjade som gångbanor, särskilt när det är isfritt. Är det något parti man ska lita på i de här frågorna är det vårt, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Konceptet har enligt uppgift prövats tidigare och då till och med varit särskilt frekvent utnyttjat vid svårare väderförhållanden.

– Förutom miljöaspekterna och möjligheten att förkorta resvägen finns en folkhälsoaspekt i att människor tar sig fram med apostlahästarna. Vi kan också tänka oss att ge vår välsignelse till exempelvis cyklar i framtiden, men vi vill inte riskera att ta oss vatten över huvudet i det här tidiga skedet, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Vi arbetar för bästa möjliga förlossningsvård

I dag skriver Aftonbladets ledarsida om problem i den svenska sjukvården, och riktar sitt fokus mot förlossningsvården i Stockholms läns landsting

Läs mer

”Låt SL-kortet ge rabatter så att färre väljer bil”

Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson föreslår att SL ska ingå avtal med olika aktörer för att ge alternativa sätt att resa. Genom

Läs mer

Skatt på företagsamhet, flit och tillväxt – Stockholm drabbas av orättvis skatt

Uttalande Stockholm den 20 juni 2016 Den rödgröna regeringen bedriver en Stockholmsfientlig politik som bygger hinder för nyföretagande, bosta

Läs mer

Ny jourlinje för blivande föräldrar

Pressmeddelande 13 juli 2016 Nu finns ett särskilt nummer för fakta och information om hur förlossningsvården fungerar. Numret är ett komplem

Läs mer

Operationerna för bröstcancer ska bli fler

– Det är mycket problematiskt att sjukhusen inte har tagit emot det antal patienter som de tidigare har lovat så att antalet bröstcanceroperation

Läs mer

Upp till fem veckor vård på förlossningskliniker

Nyblivna mammor som behöver eftervård ska nu kunna få den i fem veckor i stället för sju dagar som i dag. Alla verksamheter som är godkända att

Läs mer

Landstinget gör Pride-satsning för att förebygga hiv

Under Stockholm Pride i juli erbjuder Stockholms läns landsting tester, samtal, kondomer och glidmedel i en riktad insats för målgruppen män som h

Läs mer

Kristdemokraterna presenterar nationella förslag för förlossningsvården

Staten måste ta ett helhetsgrepp om förlossningsvården i hela landet. Det skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och landstingsråd

Läs mer

Nu beslutar vi om budgeten – när vårdvalet attackeras från vänsterhåll

I dag skriver Kristdemokraternas gruppledare Ella Bohlin (KD) och Alliansen i Stockholms läns landsting i Svenska Dagbladet om de stora skillnaderna

Läs mer

Dags att tycka till – här är förslagen för framtidens SL

Ska all kollektivtrafik drivas av förnybar energi och andelen som åker kollektivt öka till år 2030? Det avgörs nu när trafikförvaltningens för

Läs mer

tai iwin