KD beslutade om vallöften för Stockholms vård och trafik

KD går till val med barn och unga i fokus.

Pressmeddelande
Stockholm den 4 februari 2014

Utbilda fler barnmorskor, öppna BB Nacka och förbättra barnmorskornas arbetsmiljö är några av de vallöften som Kristdemokraterna i Stockholms stad och län ger inför de fyra kommande åren. Partiombuden beslutade i lördags om valprogrammen för sjukvården och trafiken i Stockholm.

Ella Bohlin (KD)– Det föds cirka 30 000 barn per år i Stockholms län och vi är i stort behöv av såväl fler BB-platser som barnmorskor. Med barns och ungas uppväxtvillkor i fokus vill vi se till att alla i regionen får en så bra start i livet som möjligt. Vi vill ha en sjukvård med kvalitet i världsklass, med transparens och med mer makt till patienten, säger Kristdemokraternas förstanamn inför landstingsvalet Ella Bohlin.

Kristdemokraterna har sedan valet 2010 fått igenom stora delar av sjukvårds- och trafikpolitiken i Stockholms läns landsting. Nu är nya vallöften på plats som rör Stockholms läns 2,1 miljoner invånare.

– Stockholmsregionen har en tillväxttakt som är dubbelt så hög som i Köpenhamn och sex gånger så hög som i Paris. Sjukvården står inför stora utmaningar och behöver hela tiden förbättras, samtidigt som kapaciteten i kollektivtrafiken behöver öka. Vi går in i valrörelsen med en genomtänkt politik som är väl förankrad i den kristdemokratiska ideologin, säger Ella Bohlin.

 

Bland Kristdemokraternas vallöften inom sjukvården i Stockholm:

Utbilda fler barnmorskor

Öppna BB Nacka igen

• Förbättra barnmorskornas arbetsmiljö, höj deras löner och locka fler barnmorskor till Stockholm med hjälp av bl a arbetskraftsinvandring

• IVF, assisterad befruktning, ska vara ett område för vårdval

• Inför Psykiatri direkt, ett telefonnummer för Stockholms län

• Fler barnläkare och specialistsjuksköterskor till barnsjukvården

• Inför MiniMaria, mottagning för unga med riskbruk eller missbruk, i alla länets kommuner

 

Bland Kristdemokraternas vallöften inom trafiken i Stockholm:

SL-kortet ska gälla i skärgårdstrafiken

• Det ska gå att betala med kort ombord på kollektivtrafiken

• Inför billigare SL-taxa under lågtrafik

• Inför gratis internet i kollektivtrafiken

Bygg tunnelbana till Älvsjö

• Inför alkolås i alla fordon inom SL och landstinget i övrigt

Inled ett projekt med gondolbana i Stockholm

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin