KD beslutade om vallöften för Stockholms vård och trafik

KD går till val med barn och unga i fokus.

Pressmeddelande
Stockholm den 4 februari 2014

Utbilda fler barnmorskor, öppna BB Nacka och förbättra barnmorskornas arbetsmiljö är några av de vallöften som Kristdemokraterna i Stockholms stad och län ger inför de fyra kommande åren. Partiombuden beslutade i lördags om valprogrammen för sjukvården och trafiken i Stockholm.

Ella Bohlin (KD)– Det föds cirka 30 000 barn per år i Stockholms län och vi är i stort behöv av såväl fler BB-platser som barnmorskor. Med barns och ungas uppväxtvillkor i fokus vill vi se till att alla i regionen får en så bra start i livet som möjligt. Vi vill ha en sjukvård med kvalitet i världsklass, med transparens och med mer makt till patienten, säger Kristdemokraternas förstanamn inför landstingsvalet Ella Bohlin.

Kristdemokraterna har sedan valet 2010 fått igenom stora delar av sjukvårds- och trafikpolitiken i Stockholms läns landsting. Nu är nya vallöften på plats som rör Stockholms läns 2,1 miljoner invånare.

– Stockholmsregionen har en tillväxttakt som är dubbelt så hög som i Köpenhamn och sex gånger så hög som i Paris. Sjukvården står inför stora utmaningar och behöver hela tiden förbättras, samtidigt som kapaciteten i kollektivtrafiken behöver öka. Vi går in i valrörelsen med en genomtänkt politik som är väl förankrad i den kristdemokratiska ideologin, säger Ella Bohlin.

 

Bland Kristdemokraternas vallöften inom sjukvården i Stockholm:

Utbilda fler barnmorskor

Öppna BB Nacka igen

• Förbättra barnmorskornas arbetsmiljö, höj deras löner och locka fler barnmorskor till Stockholm med hjälp av bl a arbetskraftsinvandring

• IVF, assisterad befruktning, ska vara ett område för vårdval

• Inför Psykiatri direkt, ett telefonnummer för Stockholms län

• Fler barnläkare och specialistsjuksköterskor till barnsjukvården

• Inför MiniMaria, mottagning för unga med riskbruk eller missbruk, i alla länets kommuner

 

Bland Kristdemokraternas vallöften inom trafiken i Stockholm:

SL-kortet ska gälla i skärgårdstrafiken

• Det ska gå att betala med kort ombord på kollektivtrafiken

• Inför billigare SL-taxa under lågtrafik

• Inför gratis internet i kollektivtrafiken

Bygg tunnelbana till Älvsjö

• Inför alkolås i alla fordon inom SL och landstinget i övrigt

Inled ett projekt med gondolbana i Stockholm

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer