KD beslutade om vallöften för Stockholms vård och trafik

KD går till val med barn och unga i fokus.

Pressmeddelande
Stockholm den 4 februari 2014

Utbilda fler barnmorskor, öppna BB Nacka och förbättra barnmorskornas arbetsmiljö är några av de vallöften som Kristdemokraterna i Stockholms stad och län ger inför de fyra kommande åren. Partiombuden beslutade i lördags om valprogrammen för sjukvården och trafiken i Stockholm.

Ella Bohlin (KD)– Det föds cirka 30 000 barn per år i Stockholms län och vi är i stort behöv av såväl fler BB-platser som barnmorskor. Med barns och ungas uppväxtvillkor i fokus vill vi se till att alla i regionen får en så bra start i livet som möjligt. Vi vill ha en sjukvård med kvalitet i världsklass, med transparens och med mer makt till patienten, säger Kristdemokraternas förstanamn inför landstingsvalet Ella Bohlin.

Kristdemokraterna har sedan valet 2010 fått igenom stora delar av sjukvårds- och trafikpolitiken i Stockholms läns landsting. Nu är nya vallöften på plats som rör Stockholms läns 2,1 miljoner invånare.

– Stockholmsregionen har en tillväxttakt som är dubbelt så hög som i Köpenhamn och sex gånger så hög som i Paris. Sjukvården står inför stora utmaningar och behöver hela tiden förbättras, samtidigt som kapaciteten i kollektivtrafiken behöver öka. Vi går in i valrörelsen med en genomtänkt politik som är väl förankrad i den kristdemokratiska ideologin, säger Ella Bohlin.

 

Bland Kristdemokraternas vallöften inom sjukvården i Stockholm:

Utbilda fler barnmorskor

Öppna BB Nacka igen

• Förbättra barnmorskornas arbetsmiljö, höj deras löner och locka fler barnmorskor till Stockholm med hjälp av bl a arbetskraftsinvandring

• IVF, assisterad befruktning, ska vara ett område för vårdval

• Inför Psykiatri direkt, ett telefonnummer för Stockholms län

• Fler barnläkare och specialistsjuksköterskor till barnsjukvården

• Inför MiniMaria, mottagning för unga med riskbruk eller missbruk, i alla länets kommuner

 

Bland Kristdemokraternas vallöften inom trafiken i Stockholm:

SL-kortet ska gälla i skärgårdstrafiken

• Det ska gå att betala med kort ombord på kollektivtrafiken

• Inför billigare SL-taxa under lågtrafik

• Inför gratis internet i kollektivtrafiken

Bygg tunnelbana till Älvsjö

• Inför alkolås i alla fordon inom SL och landstinget i övrigt

Inled ett projekt med gondolbana i Stockholm

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin