KD beslutade om vallöften för Stockholms vård och trafik

KD går till val med barn och unga i fokus.

Pressmeddelande
Stockholm den 4 februari 2014

Utbilda fler barnmorskor, öppna BB Nacka och förbättra barnmorskornas arbetsmiljö är några av de vallöften som Kristdemokraterna i Stockholms stad och län ger inför de fyra kommande åren. Partiombuden beslutade i lördags om valprogrammen för sjukvården och trafiken i Stockholm.

Ella Bohlin (KD)– Det föds cirka 30 000 barn per år i Stockholms län och vi är i stort behöv av såväl fler BB-platser som barnmorskor. Med barns och ungas uppväxtvillkor i fokus vill vi se till att alla i regionen får en så bra start i livet som möjligt. Vi vill ha en sjukvård med kvalitet i världsklass, med transparens och med mer makt till patienten, säger Kristdemokraternas förstanamn inför landstingsvalet Ella Bohlin.

Kristdemokraterna har sedan valet 2010 fått igenom stora delar av sjukvårds- och trafikpolitiken i Stockholms läns landsting. Nu är nya vallöften på plats som rör Stockholms läns 2,1 miljoner invånare.

– Stockholmsregionen har en tillväxttakt som är dubbelt så hög som i Köpenhamn och sex gånger så hög som i Paris. Sjukvården står inför stora utmaningar och behöver hela tiden förbättras, samtidigt som kapaciteten i kollektivtrafiken behöver öka. Vi går in i valrörelsen med en genomtänkt politik som är väl förankrad i den kristdemokratiska ideologin, säger Ella Bohlin.

 

Bland Kristdemokraternas vallöften inom sjukvården i Stockholm:

Utbilda fler barnmorskor

Öppna BB Nacka igen

• Förbättra barnmorskornas arbetsmiljö, höj deras löner och locka fler barnmorskor till Stockholm med hjälp av bl a arbetskraftsinvandring

• IVF, assisterad befruktning, ska vara ett område för vårdval

• Inför Psykiatri direkt, ett telefonnummer för Stockholms län

• Fler barnläkare och specialistsjuksköterskor till barnsjukvården

• Inför MiniMaria, mottagning för unga med riskbruk eller missbruk, i alla länets kommuner

 

Bland Kristdemokraternas vallöften inom trafiken i Stockholm:

SL-kortet ska gälla i skärgårdstrafiken

• Det ska gå att betala med kort ombord på kollektivtrafiken

• Inför billigare SL-taxa under lågtrafik

• Inför gratis internet i kollektivtrafiken

Bygg tunnelbana till Älvsjö

• Inför alkolås i alla fordon inom SL och landstinget i övrigt

Inled ett projekt med gondolbana i Stockholm

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin