KD-succén Vårdguiden införs i hela landet

Bra idéer och lösningar får ringar på vattnet. Så har det blivit med Vårdguiden, som sedan början av 2000-talet har gett sjukvårdsrådgivning och allmän information via telefon och internet. I början av november kommer Vårdguiden att införas i hela landet.

1177 VårdguidenVårdguiden är från början en idé av Pia Lidwall, som fram till förra mandatperioden var en av våra framträdande landstingspolitiker för Kristdemokraterna. Tillsammans med allianskollegorna i dåvarande landstingsmajoritet arbetade vi fram förslaget i ett projekt som samlade all möjlig information om hälso- och sjukvård på samma ställe.

Vårdguiden blev snabbt en succé. 2004 vann den priset Guldlänken för bästa e-tjänst. Samma år införde vi sjukvårdsrådgivning om barn. 2007, 2008 och 2009 vann tidningen Vårdguiden pris för bästa medborgartidning. 2012 gjordes två miljoner besök på Vårdguiden.se varje månad och över 4 000 stockholmare ringde till Vårdguiden på telefon varje dag.

Nu går Vårdguiden ihop med den nationella motsvarigheten 1177 och blir ”1177 Vårdguiden”. Stockholms läns landsting tar därmed på sig ett ansvar för hela landet när det gäller drift, förvaltning och utveckling av den här typen av tjänster. Vi drar nytta av det starka varumärket Vårdguiden och fortsätter det nära samarbetet med invånare, patienter och vårdgivare.

Det finns stora fördelar med att hela landet kan dra nytta av en lösning som främjar patientens ställning och förenklar kontakten med vården. Vi vet att Vårdguiden har betytt mycket för att öka kunskapen bland invånarna i Stockholms län genom åren. Jag som har kunnat följa Vårdguidens utveckling från start gläder mig över att fler får tillgång till tjänsten.

Jag hoppas och tror att utvecklingen kommer att fortsätta. Vårdguiden kan till exempel utvecklas när det gäller flerspråkighet och mobila plattformar. Jag vill också betona betydelsen av att 1177 Vårdguiden kan utvecklas att bli allt mera tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Målet ska självklart vara att ge så lättillgänglig information som möjligt. Men att samordna tjänsten för hela landet som vi gör nu är ett viktigt steg.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd

 


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin