KD-succén Vårdguiden införs i hela landet

Bra idéer och lösningar får ringar på vattnet. Så har det blivit med Vårdguiden, som sedan början av 2000-talet har gett sjukvårdsrådgivning och allmän information via telefon och internet. I början av november kommer Vårdguiden att införas i hela landet.

1177 VårdguidenVårdguiden är från början en idé av Pia Lidwall, som fram till förra mandatperioden var en av våra framträdande landstingspolitiker för Kristdemokraterna. Tillsammans med allianskollegorna i dåvarande landstingsmajoritet arbetade vi fram förslaget i ett projekt som samlade all möjlig information om hälso- och sjukvård på samma ställe.

Vårdguiden blev snabbt en succé. 2004 vann den priset Guldlänken för bästa e-tjänst. Samma år införde vi sjukvårdsrådgivning om barn. 2007, 2008 och 2009 vann tidningen Vårdguiden pris för bästa medborgartidning. 2012 gjordes två miljoner besök på Vårdguiden.se varje månad och över 4 000 stockholmare ringde till Vårdguiden på telefon varje dag.

Nu går Vårdguiden ihop med den nationella motsvarigheten 1177 och blir ”1177 Vårdguiden”. Stockholms läns landsting tar därmed på sig ett ansvar för hela landet när det gäller drift, förvaltning och utveckling av den här typen av tjänster. Vi drar nytta av det starka varumärket Vårdguiden och fortsätter det nära samarbetet med invånare, patienter och vårdgivare.

Det finns stora fördelar med att hela landet kan dra nytta av en lösning som främjar patientens ställning och förenklar kontakten med vården. Vi vet att Vårdguiden har betytt mycket för att öka kunskapen bland invånarna i Stockholms län genom åren. Jag som har kunnat följa Vårdguidens utveckling från start gläder mig över att fler får tillgång till tjänsten.

Jag hoppas och tror att utvecklingen kommer att fortsätta. Vårdguiden kan till exempel utvecklas när det gäller flerspråkighet och mobila plattformar. Jag vill också betona betydelsen av att 1177 Vårdguiden kan utvecklas att bli allt mera tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Målet ska självklart vara att ge så lättillgänglig information som möjligt. Men att samordna tjänsten för hela landet som vi gör nu är ett viktigt steg.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin