KF 26/1: Slottner (KD) pressar majoriteten

Kommunfullmäktiges sammanträde igår bestod huvudsakligen av att ett antal frågor och interpellationer från alliansens partier debatterades. Själva beslutsdelen av sammanträdet var avklarat på tio minuter.

Erik Slottner (KD), Kristdemokraternas gruppledare, ställde två frågor till majoriteten. Den första frågan var riktad till Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, och gällde om Miljöpartiet har ändrat uppfattning vad gäller bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer. Innan valet var Miljöpartiet starkt kritiskt till bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer. Men när stadsbyggnadsnämnden nyligen behandlade Boverkets och Naturvårdsverkets nya vägledning, som gör det enklare att bygga i bullerutsatta miljöer, så stödde Miljöpartiet den nya mer flexibla vägledningen.

Boverkets och Naturvårdsverkets vägledning överensstämmer i väsentlig del med det förhållningssätt vid planering som Stadshusalliansen tog fram i maj 2013 (som Miljöpartiet vid det tillfället var emot). Vägledningarna klargör att högre ljudnivåer kommer att få förekomma vid ny, bulleranpassad bebyggelse om det finns tillgång till en ljuddämpad sida. Vägledningarna är sammantaget ett steg i rätt riktning och gör det möjligt att bygga fler bostäder i Stockholm.

I debatten som följde mellan Erik Slottner och Daniel Helldén hävdade Helldén att Miljöpartiet inte bytt linje i frågan, trots att man tidigare varit mycket kritiska till att det ska vara möjligt att bygga i bullerutsatta miljöer och nu sagt ja till den nya, mer flexibla, vägledningen från Boverket och Naturvårdsverket.

Erik Slottner ställde även en fråga till Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd, om planarbetet med Marieberg. Planen har varit att Marieberg ska förändras med skyskrapa, nya arbetsplatser och 1 500 nya bostäder. Detta skulle utveckla Marieberg och göra området mer stadsmässigt. Planarbetet med Marieberg står nu still, bland annat som en följd av osäkerheten kring Bromma flygplats och hur den ska utvecklas framöver. Erik Slottner frågade vilka åtgärder den nya majoriteten kommer att vidta för att planarbetet ska återupptas snarast möjligt.

Bromma flygplats värderas som ett riksintresse (betydande för hela landet) och nu utreds vad riksintresset innebär. Roger Mogert hänvisade till att planarbetet kan komma att återupptas då utredningen är genomförd.

Erik Slottner hade också lämnat in en interpellation inför sammanträdet. Den handlade om de olika besked som de styrande partierna har gett vad gäller Bromma flygplats, Slussen och Förbifarten. Erik Slottner och Karin Wanngård (S), finansborgarråd, debatterade frågan. Återigen blev det tydligt att de styrande partierna inte har en gemensam syn på hur dessa för Stockholm avgörande frågor ska behandlas.

//Markus Nyman
Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

 

 


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer