KF 26/1: Slottner (KD) pressar majoriteten

Kommunfullmäktiges sammanträde igår bestod huvudsakligen av att ett antal frågor och interpellationer från alliansens partier debatterades. Själva beslutsdelen av sammanträdet var avklarat på tio minuter.

Erik Slottner (KD), Kristdemokraternas gruppledare, ställde två frågor till majoriteten. Den första frågan var riktad till Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, och gällde om Miljöpartiet har ändrat uppfattning vad gäller bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer. Innan valet var Miljöpartiet starkt kritiskt till bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer. Men när stadsbyggnadsnämnden nyligen behandlade Boverkets och Naturvårdsverkets nya vägledning, som gör det enklare att bygga i bullerutsatta miljöer, så stödde Miljöpartiet den nya mer flexibla vägledningen.

Boverkets och Naturvårdsverkets vägledning överensstämmer i väsentlig del med det förhållningssätt vid planering som Stadshusalliansen tog fram i maj 2013 (som Miljöpartiet vid det tillfället var emot). Vägledningarna klargör att högre ljudnivåer kommer att få förekomma vid ny, bulleranpassad bebyggelse om det finns tillgång till en ljuddämpad sida. Vägledningarna är sammantaget ett steg i rätt riktning och gör det möjligt att bygga fler bostäder i Stockholm.

I debatten som följde mellan Erik Slottner och Daniel Helldén hävdade Helldén att Miljöpartiet inte bytt linje i frågan, trots att man tidigare varit mycket kritiska till att det ska vara möjligt att bygga i bullerutsatta miljöer och nu sagt ja till den nya, mer flexibla, vägledningen från Boverket och Naturvårdsverket.

Erik Slottner ställde även en fråga till Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd, om planarbetet med Marieberg. Planen har varit att Marieberg ska förändras med skyskrapa, nya arbetsplatser och 1 500 nya bostäder. Detta skulle utveckla Marieberg och göra området mer stadsmässigt. Planarbetet med Marieberg står nu still, bland annat som en följd av osäkerheten kring Bromma flygplats och hur den ska utvecklas framöver. Erik Slottner frågade vilka åtgärder den nya majoriteten kommer att vidta för att planarbetet ska återupptas snarast möjligt.

Bromma flygplats värderas som ett riksintresse (betydande för hela landet) och nu utreds vad riksintresset innebär. Roger Mogert hänvisade till att planarbetet kan komma att återupptas då utredningen är genomförd.

Erik Slottner hade också lämnat in en interpellation inför sammanträdet. Den handlade om de olika besked som de styrande partierna har gett vad gäller Bromma flygplats, Slussen och Förbifarten. Erik Slottner och Karin Wanngård (S), finansborgarråd, debatterade frågan. Återigen blev det tydligt att de styrande partierna inte har en gemensam syn på hur dessa för Stockholm avgörande frågor ska behandlas.

//Markus Nyman
Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

 

 


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin