Kortare arbetstid lamslår sjukvården

I slutet av en valrörelse studsar förslagen fram och tillbaka, det ena mer fantasifullt än det andra. Ett gammalt socialistiskt förslag från förr som åter har blivit aktuellt är att vi alla ska arbeta 30 timmar varje vecka, som förs fram från flera partier som siktar på att bli regeringsunderlag för Stefan Löfven. Jag är lite nyfiken på hur det skulle funka i praktiken, inte minst inom hälso- och sjukvården som ligger mig varmt om hjärtat.

Vi vet att vi har flera områden där vi har en brist på utbildad och erfaren vårdpersonal, bland annat barnmorskor, specialistsjuksköterskor inom IVA och röntgen och patologer. Om de som är anställda inom dessa områden ska arbeta 30 timmar i stället för 40 timmar säger enkel matematik att vi måste anställa 33 procent fler personer med denna kompetens. Kostnaderna beräknas till tio miljarder kronor bara i Stockholms läns landsting. Det ska jämföras med landstingets hela budget på ungefär 80 miljarder kronor. Dessutom är det helt omöjligt att genomföra förslaget eftersom det redan i dag saknas utbildad personal med dessa specialiteter.

Om vi i stället skulle undanta dessa specialiteter och bara minska arbetstiden med bibehållen lön för de specialiteter som har ett tillräckligt utbud av anställda – vem skulle då vilja utbilda sig till barnmorska?

Alliansen har gjort stora satsningar motsvarande cirka 120 miljoner kronor för att öka lönerna för barnmorskor och andra specialistsköterskor. Om andra yrken får 25 procent mindre arbetstid för samma lön är det självklart att det kommer att försvåra rekryteringen av vårdpersonal.

Jag vill föra en politik där vi ger specialistsjuksköterskorna mer ansvar, bättre lön och större inflytande över sin arbetssituation. Vi behöver alla goda krafter vi kan få inom vården. Det är mycket mer konstruktivt att locka de fantastiska medarbetarna i vården att satsa på sin karriär än att ge upp förbättringstankarna och lova personalen att de inte ska behöva vara på jobbet lika mycket.

Arbetstidsförkortningen skulle lamslå sjukvården. En röst på Kristdemokraterna är en röst på goda villkor för vårdpersonalen och en sjukvård av hög kvalitet där den enskilde patientens behov sätts i centrum.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Toppkandidat till Stockholms läns landsting


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin