Kristdemokrater ligger bakom regeringens reformer

Jag läste med stort intresse Svenska Dagbladets genomgång av regeringens reformer mellan 2006 och 2011. Noterbart är att de tre första stora reformerna har nästan uteslutande handlat om insatser från kristdemokratiska ministrar på Socialdepartementet. Regeringens stora valfrihetsreform är Lagen om Valfrihetssystem, LOV , som utarbetades av Maria Larsson efter en utredning av Acko Ankarberg Johansson, kristdemokraternas nuvarande partisekreterare. Reformen har gett ett reellt val att välja vem som ska komma hem till dig och utföra hemtjänst och även att välja äldreomsorg. Som forsknings- och äldrelandstingsråd, så ser jag det här som ett oerhört viktigt steg för att betona att rätten att välja också ska gälla äldre.

Det främsta exemplet på avreglering som lyfts fram i artikeln är Göran Hägglunds medvetna omstöpning av apoteksmarknaden, som är en veritabel tillgänglighetssuccé. Ökningen av antalet apotek har varit markant, inte minst i glesbygden. Även förbättrade öppettider har varit mycket viktigt för att säkerställa att fler patienter får tillgång till de läkemedel som de behöver. Nu är det viktigt att regeringen går vidare med arbetet att säkerställa att även ovanliga läkemedel kan garanteras, på ett bättre sätt än hittills varit fallet.
Det tredje exemplet som tas upp är välfärdstjänster, där kraven på vårdval över hela landet är det klart dominerande inslaget. Detta beslut tar makten från landstingsbyråkrater i framförallt de s-märkat delarna av Sverige och ger den till patienterna. Rätten att påverka sin vardag och fatta egna beslut ska ju inte inskränkas bara för att man är sjuk. Tvärtom, menar jag och mina partivänner i regeringen att det är som viktigast, just när man har det som svårast i livet.

Slutligen pekar SvD på att alliansregeringen även sänkt skatter och gjort förändringar inom A-kassa och sjukförsäkringen. Visst är det bra att även de moderata statsråden har fått en del ur händerna, men jag vill ta detta tillfälle i akt att skicka en utmaning till mina allianskamrater. Kan ni peka på motsvarande banbrytande framsteg? Om inte, vad ska ni göra för att komma ikapp?


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin