Kristdemokrater ligger bakom regeringens reformer

Jag läste med stort intresse Svenska Dagbladets genomgång av regeringens reformer mellan 2006 och 2011. Noterbart är att de tre första stora reformerna har nästan uteslutande handlat om insatser från kristdemokratiska ministrar på Socialdepartementet. Regeringens stora valfrihetsreform är Lagen om Valfrihetssystem, LOV , som utarbetades av Maria Larsson efter en utredning av Acko Ankarberg Johansson, kristdemokraternas nuvarande partisekreterare. Reformen har gett ett reellt val att välja vem som ska komma hem till dig och utföra hemtjänst och även att välja äldreomsorg. Som forsknings- och äldrelandstingsråd, så ser jag det här som ett oerhört viktigt steg för att betona att rätten att välja också ska gälla äldre.

Det främsta exemplet på avreglering som lyfts fram i artikeln är Göran Hägglunds medvetna omstöpning av apoteksmarknaden, som är en veritabel tillgänglighetssuccé. Ökningen av antalet apotek har varit markant, inte minst i glesbygden. Även förbättrade öppettider har varit mycket viktigt för att säkerställa att fler patienter får tillgång till de läkemedel som de behöver. Nu är det viktigt att regeringen går vidare med arbetet att säkerställa att även ovanliga läkemedel kan garanteras, på ett bättre sätt än hittills varit fallet.
Det tredje exemplet som tas upp är välfärdstjänster, där kraven på vårdval över hela landet är det klart dominerande inslaget. Detta beslut tar makten från landstingsbyråkrater i framförallt de s-märkat delarna av Sverige och ger den till patienterna. Rätten att påverka sin vardag och fatta egna beslut ska ju inte inskränkas bara för att man är sjuk. Tvärtom, menar jag och mina partivänner i regeringen att det är som viktigast, just när man har det som svårast i livet.

Slutligen pekar SvD på att alliansregeringen även sänkt skatter och gjort förändringar inom A-kassa och sjukförsäkringen. Visst är det bra att även de moderata statsråden har fått en del ur händerna, men jag vill ta detta tillfälle i akt att skicka en utmaning till mina allianskamrater. Kan ni peka på motsvarande banbrytande framsteg? Om inte, vad ska ni göra för att komma ikapp?


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer