Kristdemokrater ligger bakom regeringens reformer

Jag läste med stort intresse Svenska Dagbladets genomgång av regeringens reformer mellan 2006 och 2011. Noterbart är att de tre första stora reformerna har nästan uteslutande handlat om insatser från kristdemokratiska ministrar på Socialdepartementet. Regeringens stora valfrihetsreform är Lagen om Valfrihetssystem, LOV , som utarbetades av Maria Larsson efter en utredning av Acko Ankarberg Johansson, kristdemokraternas nuvarande partisekreterare. Reformen har gett ett reellt val att välja vem som ska komma hem till dig och utföra hemtjänst och även att välja äldreomsorg. Som forsknings- och äldrelandstingsråd, så ser jag det här som ett oerhört viktigt steg för att betona att rätten att välja också ska gälla äldre.

Det främsta exemplet på avreglering som lyfts fram i artikeln är Göran Hägglunds medvetna omstöpning av apoteksmarknaden, som är en veritabel tillgänglighetssuccé. Ökningen av antalet apotek har varit markant, inte minst i glesbygden. Även förbättrade öppettider har varit mycket viktigt för att säkerställa att fler patienter får tillgång till de läkemedel som de behöver. Nu är det viktigt att regeringen går vidare med arbetet att säkerställa att även ovanliga läkemedel kan garanteras, på ett bättre sätt än hittills varit fallet.
Det tredje exemplet som tas upp är välfärdstjänster, där kraven på vårdval över hela landet är det klart dominerande inslaget. Detta beslut tar makten från landstingsbyråkrater i framförallt de s-märkat delarna av Sverige och ger den till patienterna. Rätten att påverka sin vardag och fatta egna beslut ska ju inte inskränkas bara för att man är sjuk. Tvärtom, menar jag och mina partivänner i regeringen att det är som viktigast, just när man har det som svårast i livet.

Slutligen pekar SvD på att alliansregeringen även sänkt skatter och gjort förändringar inom A-kassa och sjukförsäkringen. Visst är det bra att även de moderata statsråden har fått en del ur händerna, men jag vill ta detta tillfälle i akt att skicka en utmaning till mina allianskamrater. Kan ni peka på motsvarande banbrytande framsteg? Om inte, vad ska ni göra för att komma ikapp?


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin