Kristdemokraterna beklagar besparingar på bussar

Nästa år kommer busstrafiken i samtliga kommuner i Stockholms län att genomgå stora förändringar som bland annat syftar till att minska utgifterna för SL. Förändringarna är direkt kopplade till att S, MP och V i somras gjorde gemensam sak med SD och röstade ner Alliansens föreslagna höjning av SL-taxan.

– Jag beklagar verkligen det besparingskrav som Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna och övriga oppositionspartier tvingat fram genom att säga nej till höjda SL-priser. Nu gäller det att se till att förändringarna drabbar resenärerna så lite som möjligt. I trafikförsörjningsprogrammet finns det tydliga miniminivåer för olika typer av trafik och de ska förstås aldrig underskridas. Vi kristdemokrater fortsätter att stå upp för en attraktiv kollektivtrafik i Stockholms län, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Trafiknämnden beslutade i går om de principer som ska gälla för arbetet med att ta fram de nya busstidtabellerna. I dag presenterade trafikförvaltningen sitt förslag på vilka busslinjer som påverkas. Principerna utgår från det regionala trafikförsörjningsprogrammet och handlar om att anpassa utbudet av busstrafik till antalet resande i dag. Många busslinjer har funnits under lång tid och därför finns, oavsett ekonomisk situation, skäl att se över om de linjer vi har faktiskt motsvarar det behov som finns. Nu ska i Stockholms län säga vad de tycker om förslaget. Planen är att förändringarna träder i kraft den 11 januari 2016.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen i landstinget föreslog i sitt budgetalternativ en höjning av SL-kortet med 100 kronor, för att säkra ekonomin och därmed trafikutbudet. Samtidigt gör vi stora investeringar i kollektivtrafiken, vilket medför att SL framöver behöver mer intäkter för driften av den utökade trafiken på nya spår och linjer. Efter att oppositionen röstade ner höjningen tvingas landstinget nu att se över utgifterna. Delvis har vi redan gjort justeringar i trafikutbudet, bland annat motsvarande 23 miljoner inom pendeltågstrafiken.

Förändringarna i busstrafiken är inte den enda åtgärden som behövs. De kommande åren krävs flera framtidsinvesteringar som är viktiga för Stockholmsregionen. Bland annat öppnar Citybanan med sina nya pendeltåg, nya och bättre tågdepåer, nya pendeltågsstationer och nödvändiga underhållsinsatser. Sammantaget får pendeltågstrafiken dubbelt så hög kapacitet. Med detta kommer också en ökad kostnad om en halv miljard kronor per år.

Därtill kommer tunnelbanans utbyggnad med nio nya stationer, nya tunnelbanevagnar och nytt signalsystem. Det innebär utöver fler bostäder, fler avgångar och mindre trängsel en årlig kostnad om cirka 1,3 miljarder kronor. Till det kan läggas en lång rad andra satsningar som fortsatt upprustning och utveckling av Roslagsbanan, utbyggnad av Tvärbanan till Sickla, Kista och Helenelund, upprustning av Saltsjöbanan, fler pendelbåtslinjer, nya hissar och rulltrappor samt Sveriges första elbussar i ordinarie trafik.

Andra åtgärder för finansieringen är:
– minskade kostnader för administration och konsulter,
– förstärkt visering av biljetter och insatser mot fusk och tjuvåkning,
– utvecklade intäkter från exempelvis lokaler och reklam,
– genomlysning av investeringar i fråga om både kostnader och innehåll,
– granskning av upphandlingsformer och krav i upphandlingar i syfte att förstärka kostnadskontrollen, samt
– minskade kostnader för externa engagemang och föreningar.

Kristdemokraterna kommer fortsätta att ta ansvar för att utveckla och rusta Stockholmregionen, att kraftsamla för att bygga nytt och att se kollektivtrafikens nyckelroll i samhällsbygget. Vi står upp för ekonomiskt ansvarstagande och en ekonomi som är hållbar över lång tid.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin