Kristdemokraterna beklagar besparingar på bussar

Nästa år kommer busstrafiken i samtliga kommuner i Stockholms län att genomgå stora förändringar som bland annat syftar till att minska utgifterna för SL. Förändringarna är direkt kopplade till att S, MP och V i somras gjorde gemensam sak med SD och röstade ner Alliansens föreslagna höjning av SL-taxan.

– Jag beklagar verkligen det besparingskrav som Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna och övriga oppositionspartier tvingat fram genom att säga nej till höjda SL-priser. Nu gäller det att se till att förändringarna drabbar resenärerna så lite som möjligt. I trafikförsörjningsprogrammet finns det tydliga miniminivåer för olika typer av trafik och de ska förstås aldrig underskridas. Vi kristdemokrater fortsätter att stå upp för en attraktiv kollektivtrafik i Stockholms län, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Trafiknämnden beslutade i går om de principer som ska gälla för arbetet med att ta fram de nya busstidtabellerna. I dag presenterade trafikförvaltningen sitt förslag på vilka busslinjer som påverkas. Principerna utgår från det regionala trafikförsörjningsprogrammet och handlar om att anpassa utbudet av busstrafik till antalet resande i dag. Många busslinjer har funnits under lång tid och därför finns, oavsett ekonomisk situation, skäl att se över om de linjer vi har faktiskt motsvarar det behov som finns. Nu ska i Stockholms län säga vad de tycker om förslaget. Planen är att förändringarna träder i kraft den 11 januari 2016.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen i landstinget föreslog i sitt budgetalternativ en höjning av SL-kortet med 100 kronor, för att säkra ekonomin och därmed trafikutbudet. Samtidigt gör vi stora investeringar i kollektivtrafiken, vilket medför att SL framöver behöver mer intäkter för driften av den utökade trafiken på nya spår och linjer. Efter att oppositionen röstade ner höjningen tvingas landstinget nu att se över utgifterna. Delvis har vi redan gjort justeringar i trafikutbudet, bland annat motsvarande 23 miljoner inom pendeltågstrafiken.

Förändringarna i busstrafiken är inte den enda åtgärden som behövs. De kommande åren krävs flera framtidsinvesteringar som är viktiga för Stockholmsregionen. Bland annat öppnar Citybanan med sina nya pendeltåg, nya och bättre tågdepåer, nya pendeltågsstationer och nödvändiga underhållsinsatser. Sammantaget får pendeltågstrafiken dubbelt så hög kapacitet. Med detta kommer också en ökad kostnad om en halv miljard kronor per år.

Därtill kommer tunnelbanans utbyggnad med nio nya stationer, nya tunnelbanevagnar och nytt signalsystem. Det innebär utöver fler bostäder, fler avgångar och mindre trängsel en årlig kostnad om cirka 1,3 miljarder kronor. Till det kan läggas en lång rad andra satsningar som fortsatt upprustning och utveckling av Roslagsbanan, utbyggnad av Tvärbanan till Sickla, Kista och Helenelund, upprustning av Saltsjöbanan, fler pendelbåtslinjer, nya hissar och rulltrappor samt Sveriges första elbussar i ordinarie trafik.

Andra åtgärder för finansieringen är:
– minskade kostnader för administration och konsulter,
– förstärkt visering av biljetter och insatser mot fusk och tjuvåkning,
– utvecklade intäkter från exempelvis lokaler och reklam,
– genomlysning av investeringar i fråga om både kostnader och innehåll,
– granskning av upphandlingsformer och krav i upphandlingar i syfte att förstärka kostnadskontrollen, samt
– minskade kostnader för externa engagemang och föreningar.

Kristdemokraterna kommer fortsätta att ta ansvar för att utveckla och rusta Stockholmregionen, att kraftsamla för att bygga nytt och att se kollektivtrafikens nyckelroll i samhällsbygget. Vi står upp för ekonomiskt ansvarstagande och en ekonomi som är hållbar över lång tid.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer