Kristdemokraterna föreslår patientansvarig läkare

Mer trygghet och tydlighet i vården behövs. I dag skriver Ella Bohlin (KD) i Dagens Samhälle att Kristdemokraterna föreslår för Sveriges kommuner och landsting att patientansvariga läkare ska bli svensk lag.

Så här skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin i debattartikeln:

KD: Patienter har rätt till en ansvarig läkare

Den som kommer till hälso- och sjukvården i behov av hjälp behöver kontinuitet. Tyvärr ser vi i dag hur patienter slussas runt mellan olika personer inom vården. Ansvaret för patienten är otydligt, speciellt för patienter med flera sjukdomar eller komplexa behov.

Vi vet att tryggheten blir lidande och att patienten själv eller dennes anhöriga får bära ett stort ansvar för att upplysa vårdpersonalen om exempelvis vilka läkemedel han eller hon tar.

Därför är det viktigt att patientansvariga läkare nu kan bli lag för hela landet. Kristdemokraterna föreslår att Sveriges kommuner och landstings kongress ska besluta att arbeta för en lagstiftning. Med en namngiven patientansvarig läkare som fast vårdkontakt kan vi undvika att en alltför stor börda läggs på patienten, samtidigt som vi bidrar till att sätta patientens helhetssituation i fokus.

I dag finns i stället ”fasta vårdkontakter” som inte behöver vara en läkare eller ens en del av vårdpersonalen. Inte sällan saknas en läkare som har ett övergripande medicinskt ansvar för patienter med svåra sjukdomar. Då finns det ingen hos vårdgivaren som har ett medicinskt helhetsintryck av patientens hälsotillstånd.

Att införa patientansvariga läkare är ingen avancerad reform. Den har till och med funnits tidigare. 1991 infördes de i hälso- och sjukvårdslagen. Det finns goda möjligheter att återgå till de tidigare bestämmelserna.

I Stockholms läns landsting har vi redan kommit en bit på väg genom Alliansens beslut att alla som får en cancerdiagnos samtidigt ska få en patientansvarig läkare. Syftet är att processen i cancervården ska vara patientfokuserad. Det är en del av den stora cancerplan som vi inför.

Att återinföra patientansvariga läkare i lagen skulle betyda mycket för de patienter som på grund av vårdens organisation i dag upplever ett stort obehag i kontakten med sjukvården. I all behandling är tryggheten och tydligheten i förhållande till patienten mycket viktig.

Med patientansvariga läkare kan helt enkelt fler sjuka lättare bli friska.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer