Kristdemokraterna föreslår patientansvarig läkare

Mer trygghet och tydlighet i vården behövs. I dag skriver Ella Bohlin (KD) i Dagens Samhälle att Kristdemokraterna föreslår för Sveriges kommuner och landsting att patientansvariga läkare ska bli svensk lag.

Så här skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin i debattartikeln:

KD: Patienter har rätt till en ansvarig läkare

Den som kommer till hälso- och sjukvården i behov av hjälp behöver kontinuitet. Tyvärr ser vi i dag hur patienter slussas runt mellan olika personer inom vården. Ansvaret för patienten är otydligt, speciellt för patienter med flera sjukdomar eller komplexa behov.

Vi vet att tryggheten blir lidande och att patienten själv eller dennes anhöriga får bära ett stort ansvar för att upplysa vårdpersonalen om exempelvis vilka läkemedel han eller hon tar.

Därför är det viktigt att patientansvariga läkare nu kan bli lag för hela landet. Kristdemokraterna föreslår att Sveriges kommuner och landstings kongress ska besluta att arbeta för en lagstiftning. Med en namngiven patientansvarig läkare som fast vårdkontakt kan vi undvika att en alltför stor börda läggs på patienten, samtidigt som vi bidrar till att sätta patientens helhetssituation i fokus.

I dag finns i stället ”fasta vårdkontakter” som inte behöver vara en läkare eller ens en del av vårdpersonalen. Inte sällan saknas en läkare som har ett övergripande medicinskt ansvar för patienter med svåra sjukdomar. Då finns det ingen hos vårdgivaren som har ett medicinskt helhetsintryck av patientens hälsotillstånd.

Att införa patientansvariga läkare är ingen avancerad reform. Den har till och med funnits tidigare. 1991 infördes de i hälso- och sjukvårdslagen. Det finns goda möjligheter att återgå till de tidigare bestämmelserna.

I Stockholms läns landsting har vi redan kommit en bit på väg genom Alliansens beslut att alla som får en cancerdiagnos samtidigt ska få en patientansvarig läkare. Syftet är att processen i cancervården ska vara patientfokuserad. Det är en del av den stora cancerplan som vi inför.

Att återinföra patientansvariga läkare i lagen skulle betyda mycket för de patienter som på grund av vårdens organisation i dag upplever ett stort obehag i kontakten med sjukvården. I all behandling är tryggheten och tydligheten i förhållande till patienten mycket viktig.

Med patientansvariga läkare kan helt enkelt fler sjuka lättare bli friska.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD)


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin