Kristdemokraterna föreslår patientansvarig läkare

Mer trygghet och tydlighet i vården behövs. I dag skriver Ella Bohlin (KD) i Dagens Samhälle att Kristdemokraterna föreslår för Sveriges kommuner och landsting att patientansvariga läkare ska bli svensk lag.

Så här skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin i debattartikeln:

KD: Patienter har rätt till en ansvarig läkare

Den som kommer till hälso- och sjukvården i behov av hjälp behöver kontinuitet. Tyvärr ser vi i dag hur patienter slussas runt mellan olika personer inom vården. Ansvaret för patienten är otydligt, speciellt för patienter med flera sjukdomar eller komplexa behov.

Vi vet att tryggheten blir lidande och att patienten själv eller dennes anhöriga får bära ett stort ansvar för att upplysa vårdpersonalen om exempelvis vilka läkemedel han eller hon tar.

Därför är det viktigt att patientansvariga läkare nu kan bli lag för hela landet. Kristdemokraterna föreslår att Sveriges kommuner och landstings kongress ska besluta att arbeta för en lagstiftning. Med en namngiven patientansvarig läkare som fast vårdkontakt kan vi undvika att en alltför stor börda läggs på patienten, samtidigt som vi bidrar till att sätta patientens helhetssituation i fokus.

I dag finns i stället ”fasta vårdkontakter” som inte behöver vara en läkare eller ens en del av vårdpersonalen. Inte sällan saknas en läkare som har ett övergripande medicinskt ansvar för patienter med svåra sjukdomar. Då finns det ingen hos vårdgivaren som har ett medicinskt helhetsintryck av patientens hälsotillstånd.

Att införa patientansvariga läkare är ingen avancerad reform. Den har till och med funnits tidigare. 1991 infördes de i hälso- och sjukvårdslagen. Det finns goda möjligheter att återgå till de tidigare bestämmelserna.

I Stockholms läns landsting har vi redan kommit en bit på väg genom Alliansens beslut att alla som får en cancerdiagnos samtidigt ska få en patientansvarig läkare. Syftet är att processen i cancervården ska vara patientfokuserad. Det är en del av den stora cancerplan som vi inför.

Att återinföra patientansvariga läkare i lagen skulle betyda mycket för de patienter som på grund av vårdens organisation i dag upplever ett stort obehag i kontakten med sjukvården. I all behandling är tryggheten och tydligheten i förhållande till patienten mycket viktig.

Med patientansvariga läkare kan helt enkelt fler sjuka lättare bli friska.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD)


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin