Kristdemokraterna möjliggör 4000 nya förlossningsplatser per år.

– Under de senaste veckorna har den stora befolkningsökningen som skett i Stockholm under den senaste femårsperioden uppmärksammats; den är helt enkelt tre gånger större än under den tidigare femårsperioden. Förlossningsklinikerna i länet närmar sig sina kapacitetstak. Med den bakgrunden kan jag konstateras att det finns ett stort behov av en ny förlossningsklinik i Stockholm säger Stig Nyman (KD) landstingsråd.

– Sophiahemmet och Praktikertjänst bygger just nu det, som kan bli, det första privatdrivna BB:t i Stockholm. Tyvärr ligger detta BB ännu inte inom ramen för Vårdval Stockholm och kan då endast utnyttjas av de patienter som kan betala själva. Det anser vi Kristdemokrater är fel. Kraven som idag hindrar BB Sophia från att vara del av Vårdval Stockholm måste lösas på annat sätt; genom att avtal kan slutas med antingen Danderydssjukhus, Karolinska i Solna eller Södersjukhuset. Från ägarhåll kommer Kristdemokraterna verka för att så sker säger Malin Appelgren (KD) ledamot i produktionsutskottet.
– Vi behöver en ny offentligt finansierad BB i Stockholm, tillgänglig för alla gravida och vi behöver det snart, därför måste kanske även förlossningsvårdvalets regelbok ses över avslutar Stig Nyman.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin