Kristdemokraterna möjliggör 4000 nya förlossningsplatser per år.

– Under de senaste veckorna har den stora befolkningsökningen som skett i Stockholm under den senaste femårsperioden uppmärksammats; den är helt enkelt tre gånger större än under den tidigare femårsperioden. Förlossningsklinikerna i länet närmar sig sina kapacitetstak. Med den bakgrunden kan jag konstateras att det finns ett stort behov av en ny förlossningsklinik i Stockholm säger Stig Nyman (KD) landstingsråd.

– Sophiahemmet och Praktikertjänst bygger just nu det, som kan bli, det första privatdrivna BB:t i Stockholm. Tyvärr ligger detta BB ännu inte inom ramen för Vårdval Stockholm och kan då endast utnyttjas av de patienter som kan betala själva. Det anser vi Kristdemokrater är fel. Kraven som idag hindrar BB Sophia från att vara del av Vårdval Stockholm måste lösas på annat sätt; genom att avtal kan slutas med antingen Danderydssjukhus, Karolinska i Solna eller Södersjukhuset. Från ägarhåll kommer Kristdemokraterna verka för att så sker säger Malin Appelgren (KD) ledamot i produktionsutskottet.
– Vi behöver en ny offentligt finansierad BB i Stockholm, tillgänglig för alla gravida och vi behöver det snart, därför måste kanske även förlossningsvårdvalets regelbok ses över avslutar Stig Nyman.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin