Kristdemokraternas politik får effekt

(TT)
Den allmänna vaccineringen av barn mot pneumokocker är mycket effektiv. Det skriver finländska forskare i tidskriften Lancet. Efter att ha genomfört en studie bland 46 000 barn yngre än 19 månader kan forskarna konstatera att de barn som fick minst en dos skyddas mot 93 procent av de svårare infektionerna, som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. De barn som fick flera doser fick en ännu större skyddseffekt.

I Sverige erbjuds barn gratis vaccin mot pneumokocker vid tre, fem och tolv månaders ålder sedan 2009.

Nu har minst 90 procent av barnen under två år vaccinerats mot pneumokocker, antalet fall av pneumokocksjukdom har halverats i den gruppen, och inget vaccinerat barn har smittats. Kristdemokraternas förslag har alltså som förebyggande hälsoinsats räddat liv.
Vaccinationen innebär att barn under två år som är känsligast slipper livslånga hörselskador, blodförgiftning eller i värsta fall en dödlig hjärnhinneinflammation. Kristdmeokraterna är väldigt glada över att vi en gång i tiden tog beslutet att föregå Socialstyrelsens rekommendation och själva i Stockholms läns landsting lägga till pneumokockvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin