Kristdemokraternas politik för Stockholm bäst i test!

Stockholms handelskammare utser Kristdemokraterna till bästa parti för Stockholm. I en ny undersökning får Kristdemokraterna toppbetyg för att satsa på spårtrafik, Förbifart Stockholm och framsynta lösningar för ökat bostadsbyggande.

I går presenterade Stockholms handelskammare sin enkät om hur riksdagspartierna står i de viktigaste frågorna för invånarna och företagarna i Stockholmsregionen. Man har också satt betyg på svaren. Frågorna rör sju heta frågor om Stockholms framtid: Bromma flygplats, spårtrafiken, trafikkaoset, bostadsbristen och företagens utveckling, markbristen och Uppsalapendlingen.

Vid en sammanvägning av betygen är Kristdemokraterna bäst i test. Stockholms handelskammare skriver i samband sin presentation att syftet med undersökningen är att svaren ska hjälpa dig att göra ett upplyst val.

Poängsammanställning:

Kristdemokraterna 26 poäng
Bromma flygplats 5 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 5 p
Bostadsbristen 3 p
Företagens utveckling 2 p
Markbristen 4 p
Uppsalapendlingen 4 p

Moderaterna 24 poäng
Bromma flygplats 5 p
Spårtrafiken 4 p
Trafikkaoset 5 p
Bostadsbristen 3 p
Företagens utveckling 3 p
Markbristen 3 p
Uppsalapendlingen 1 p

Centerpartiet 24 poäng
Bromma flygplats 3 p
Spårtrafiken 4 p
Trafikkaoset 2 p
Bostadsbristen 4 p
Företagens utveckling 4 p
Markbristen 3 p
Uppsalapendlingen 4 p

Folkpartiet 23 poäng
Bromma flygplats 5 p
Spårtrafiken 2 p
Trafikkaoset 5 p
Bostadsbristen 4 p
Företagens utveckling 4 p
Markbristen 2 p
Uppsalapendlingen 1 p

Socialdemokraterna 22 poäng
Bromma flygplats 3 p
Spårtrafiken 5 p
Trafikkaoset 3 p
Bostadsbristen 2 p
Företagens utveckling 4 p
Markbristen 2 p
Uppsalapendlingen 3 p

Sverigedemokraterna 20 poäng
Bromma flygplats 3 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 3 p
Bostadsbristen 2 p
Företagens utveckling 2 p
Markbristen 3 p
Uppsalapendlingen 3 p

Miljöpartiet 14 poäng
Bromma flygplats 0 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 1 p
Bostadsbristen 2 p
Företagens utveckling 3 p
Markbristen 1 p
Uppsalapendlingen 4 p

Vänsterpartiet 10 poäng
Bromma flygplats 0 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 1 p
Bostadsbristen 1 p
Företagens utveckling 1 p
Markbristen 1 p
Uppsalapendlingen 3 p

 

Så hur ser Kristdemokraternas vinnande politik ut? Så här svarade vi i undersökningen:
Bromma flygplats
Flygplatsen ska vara kvar. Att ha en så citynära flygplats som Bromma är en stor fördel för Stockholm och angränsande kommuner. Om flygplatsen skulle läggas ner skulle Stockholm bli mindre konkurrenskraftigt och det skulle påverka tillväxten negativt.

Spårtrafiken
Vi vill påbörja planeringen för att förlänga tunnelbanan till Täby-Arninge i norr och Älvsjö i söder. Vi vill också genomföra en översyn av behovet av tunnelbana i hela Stockholms län så att regionen prioriterar utbyggnad där samhällsnyttan är som störst. Vi vill bygga ut spårvägen. Vi vill ersätta stombusslinje 4 med spårväg, bygga spårväg Syd, förlänga Tvärbanan från Sickla udde till Sickla station och från Solna vida Bromma flygplats till Kista/Helenelund. Vi vill dessutom koppla ihop Spårväg city med Lidingöbanan.

Trafikkaoset
Vi gick 2010 till val på att Förbifart Stockholm skulle byggas. Sedan dess har debattvågorna gått höga, men vi har konsekvent arbetat för att trafiken inte ska gå genom Stockholms centrala delar. Vi anser att det ska införas trängselskatt på Essingeleden från och med 2016 och vi anser att den östliga förbindelsen, som den sista delen av en ringled runt Stockholm, ska byggas. Vi har bara inte bestämt oss för exakt dragning.

Bostadsbristen 
Friare hyressättning ska tillåtas. För nyproduktion finns det skäl att fundera på friare hyressättning men inte för det bestånd som redan existerar. Vi ser gärna att läget får ett större genomslag i hyressättningen. Det krävs också en starkare regional samordning och en helhetssyn i bostadsplaneringen. Besluten var det ska byggas bör dock fattas av kommunerna. Fler studentbostäder ska skapas genom de regelförenklingar som Kristdemokraterna har drivit i Alliansregeringen. Med dem blir det billigare att bygga studentbostäder. Det är också viktigt att markanvisa fler studentbostäder. Studentbostadsbyggandet ökar kraftigt, vilket är positivt.

Företagens utveckling 
Det enskilt största hotet mot Stockholms utveckling som startup-stad och i förlängningen Stockholms tillväxt är bostadsbristen. Stockholm kan säkert lära sig en del av kreativa och dynamiska städer som Berlin och London. Regeringen arbetar med frågan om personaloptioner och har tillsatt en särskild utredare som ska se över skattereglerna för dessa. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2015. Tanken på att ett utländskt universitet ska kunna etablera sig i Stockholm är spännande. Det skulle kunna stärka Stockholms attraktionskraft ytterligare. Sedan behöver vi mer underlag och information i frågan innan vi kan ta ställning till vad som är genomförbart.

Markbristen 
Antalet markrestriktioner bör minskas. Exempelvis måste riksintressesystemet moderniseras för att underlätta bostadsbyggande. Likaså anser Kristdemokraterna att strandskyddsregelverket måste reformeras. Kommunerna ska ha möjlighet att inrätta naturreservat, men vi bör göra det med viss försiktighet för att inte lägga en våt filt över bostadsbyggandet. Alliansen har enats om att bygga 10 000 bostäder i Älvsjö. Vi delar slutsatserna i rapporten ”Bostadspotential i Stockholm” som visar att 150 000 bostäder kan byggas, bland annat i Stadshagen, Värtahamnen och Kista.

Uppsalapendlingen
Vi vill utöka trafiken mellan Stockholm och Uppsala genom nattrafik för pendeltågen samt fler och tätare avgångar under dagarna. På sikt behövs också ytterligare spårkapacitet. Vi är positiva till OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan) där det är genomförbart. Vi vill göra det enklare och smidigare att resa med kollektivtrafiken i hela Mälardalen. Redan i dag finns ett gemensamt SL- och UL-kort för den som önskar. Vi vill att samma reskort ska kunna användas i hela Mälardalen.

 

Här kan du läsa mer om vår trafikpolitik för Stockholms län >>

Här kan du läsa mer om vår politik för bostäder med mera i Stockholms stad >>

Här kan du hitta mer om vad vi vill göra i Stockholmregionen från A till Ö >>


Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

Indikationer på avvikande mönster visar att granskning av journaler är viktig

Alliansen i Stockholms läns landsting välkomnar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskar 400 journaler extra för att undersöka misstänkt

Läs mer

Vi kampanjar i Kungsträdgården 18 mars!

Imorgon kampanjar Kristdemokraterna i Stockholms stad i Kungsträdgården kl. 12:00! Erik Slottner, borgarråd, och Caroline Szyber, riksdagsledamot,

Läs mer

Bättre färdtjänst efter åtgärder

Efter att landstinget och taxiföretagen satte in åtgärder mot problemen i färdtjänsten i Stockholms län går det att se tendenser till att utvec

Läs mer

Högre ambitioner för att följa upp vården i Stockholm 

Alliansen i Stockholms läns landsting ökar uppföljningen av att landstingets pengar används på rätt sätt genom att stärka uppföljningen av v

Läs mer

”Skattepengar ska inte gå till att hylla rånare”

Stiftelsen Mångkulturellt centrum i Botkyrka, som får 1,4 miljoner i verksamhetsstöd av Stockholms läns landsting i år, har medverkat till en vä

Läs mer

Bygg längdskidtunnel i Stockholm

Pressmeddelande Kristdemokraterna i Stockholm stad Stockholm den 8 mars 2016 Bygg längdskidtunnel i Stockholm Såhär i vasaloppstider är de

Läs mer

Lång väg kvar att gå på Internationella kvinnodagen

I dag den 8 mars är det den Internationella kvinnodagen. Ella Bohlin (KD) som har ansvar för kvinnosjukvården i Stockholms län över att mycket h

Läs mer

Ny partiavdelning och nya ordföranden!

Nu har alla partiavdelningar i Stockholms stad haft sina respektive årsmöten! Vi vill därför passa på att flagga för den nya avdelningen "Jär

Läs mer

Alliansen fortsatt större än rödgröna i ny mätning

Novus har för Stockholms Tidningens räkning frågat 1 100 personer i Stockholms län om deras sympatier i landstingsvalet. Allianspartierna samlar 4

Läs mer

tai iwin