Kristdemokraternas politik för Stockholm bäst i test!

Stockholms handelskammare utser Kristdemokraterna till bästa parti för Stockholm. I en ny undersökning får Kristdemokraterna toppbetyg för att satsa på spårtrafik, Förbifart Stockholm och framsynta lösningar för ökat bostadsbyggande.

I går presenterade Stockholms handelskammare sin enkät om hur riksdagspartierna står i de viktigaste frågorna för invånarna och företagarna i Stockholmsregionen. Man har också satt betyg på svaren. Frågorna rör sju heta frågor om Stockholms framtid: Bromma flygplats, spårtrafiken, trafikkaoset, bostadsbristen och företagens utveckling, markbristen och Uppsalapendlingen.

Vid en sammanvägning av betygen är Kristdemokraterna bäst i test. Stockholms handelskammare skriver i samband sin presentation att syftet med undersökningen är att svaren ska hjälpa dig att göra ett upplyst val.

Poängsammanställning:

Kristdemokraterna 26 poäng
Bromma flygplats 5 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 5 p
Bostadsbristen 3 p
Företagens utveckling 2 p
Markbristen 4 p
Uppsalapendlingen 4 p

Moderaterna 24 poäng
Bromma flygplats 5 p
Spårtrafiken 4 p
Trafikkaoset 5 p
Bostadsbristen 3 p
Företagens utveckling 3 p
Markbristen 3 p
Uppsalapendlingen 1 p

Centerpartiet 24 poäng
Bromma flygplats 3 p
Spårtrafiken 4 p
Trafikkaoset 2 p
Bostadsbristen 4 p
Företagens utveckling 4 p
Markbristen 3 p
Uppsalapendlingen 4 p

Folkpartiet 23 poäng
Bromma flygplats 5 p
Spårtrafiken 2 p
Trafikkaoset 5 p
Bostadsbristen 4 p
Företagens utveckling 4 p
Markbristen 2 p
Uppsalapendlingen 1 p

Socialdemokraterna 22 poäng
Bromma flygplats 3 p
Spårtrafiken 5 p
Trafikkaoset 3 p
Bostadsbristen 2 p
Företagens utveckling 4 p
Markbristen 2 p
Uppsalapendlingen 3 p

Sverigedemokraterna 20 poäng
Bromma flygplats 3 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 3 p
Bostadsbristen 2 p
Företagens utveckling 2 p
Markbristen 3 p
Uppsalapendlingen 3 p

Miljöpartiet 14 poäng
Bromma flygplats 0 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 1 p
Bostadsbristen 2 p
Företagens utveckling 3 p
Markbristen 1 p
Uppsalapendlingen 4 p

Vänsterpartiet 10 poäng
Bromma flygplats 0 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 1 p
Bostadsbristen 1 p
Företagens utveckling 1 p
Markbristen 1 p
Uppsalapendlingen 3 p

 

Så hur ser Kristdemokraternas vinnande politik ut? Så här svarade vi i undersökningen:
Bromma flygplats
Flygplatsen ska vara kvar. Att ha en så citynära flygplats som Bromma är en stor fördel för Stockholm och angränsande kommuner. Om flygplatsen skulle läggas ner skulle Stockholm bli mindre konkurrenskraftigt och det skulle påverka tillväxten negativt.

Spårtrafiken
Vi vill påbörja planeringen för att förlänga tunnelbanan till Täby-Arninge i norr och Älvsjö i söder. Vi vill också genomföra en översyn av behovet av tunnelbana i hela Stockholms län så att regionen prioriterar utbyggnad där samhällsnyttan är som störst. Vi vill bygga ut spårvägen. Vi vill ersätta stombusslinje 4 med spårväg, bygga spårväg Syd, förlänga Tvärbanan från Sickla udde till Sickla station och från Solna vida Bromma flygplats till Kista/Helenelund. Vi vill dessutom koppla ihop Spårväg city med Lidingöbanan.

Trafikkaoset
Vi gick 2010 till val på att Förbifart Stockholm skulle byggas. Sedan dess har debattvågorna gått höga, men vi har konsekvent arbetat för att trafiken inte ska gå genom Stockholms centrala delar. Vi anser att det ska införas trängselskatt på Essingeleden från och med 2016 och vi anser att den östliga förbindelsen, som den sista delen av en ringled runt Stockholm, ska byggas. Vi har bara inte bestämt oss för exakt dragning.

Bostadsbristen 
Friare hyressättning ska tillåtas. För nyproduktion finns det skäl att fundera på friare hyressättning men inte för det bestånd som redan existerar. Vi ser gärna att läget får ett större genomslag i hyressättningen. Det krävs också en starkare regional samordning och en helhetssyn i bostadsplaneringen. Besluten var det ska byggas bör dock fattas av kommunerna. Fler studentbostäder ska skapas genom de regelförenklingar som Kristdemokraterna har drivit i Alliansregeringen. Med dem blir det billigare att bygga studentbostäder. Det är också viktigt att markanvisa fler studentbostäder. Studentbostadsbyggandet ökar kraftigt, vilket är positivt.

Företagens utveckling 
Det enskilt största hotet mot Stockholms utveckling som startup-stad och i förlängningen Stockholms tillväxt är bostadsbristen. Stockholm kan säkert lära sig en del av kreativa och dynamiska städer som Berlin och London. Regeringen arbetar med frågan om personaloptioner och har tillsatt en särskild utredare som ska se över skattereglerna för dessa. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2015. Tanken på att ett utländskt universitet ska kunna etablera sig i Stockholm är spännande. Det skulle kunna stärka Stockholms attraktionskraft ytterligare. Sedan behöver vi mer underlag och information i frågan innan vi kan ta ställning till vad som är genomförbart.

Markbristen 
Antalet markrestriktioner bör minskas. Exempelvis måste riksintressesystemet moderniseras för att underlätta bostadsbyggande. Likaså anser Kristdemokraterna att strandskyddsregelverket måste reformeras. Kommunerna ska ha möjlighet att inrätta naturreservat, men vi bör göra det med viss försiktighet för att inte lägga en våt filt över bostadsbyggandet. Alliansen har enats om att bygga 10 000 bostäder i Älvsjö. Vi delar slutsatserna i rapporten ”Bostadspotential i Stockholm” som visar att 150 000 bostäder kan byggas, bland annat i Stadshagen, Värtahamnen och Kista.

Uppsalapendlingen
Vi vill utöka trafiken mellan Stockholm och Uppsala genom nattrafik för pendeltågen samt fler och tätare avgångar under dagarna. På sikt behövs också ytterligare spårkapacitet. Vi är positiva till OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan) där det är genomförbart. Vi vill göra det enklare och smidigare att resa med kollektivtrafiken i hela Mälardalen. Redan i dag finns ett gemensamt SL- och UL-kort för den som önskar. Vi vill att samma reskort ska kunna användas i hela Mälardalen.

 

Här kan du läsa mer om vår trafikpolitik för Stockholms län >>

Här kan du läsa mer om vår politik för bostäder med mera i Stockholms stad >>

Här kan du hitta mer om vad vi vill göra i Stockholmregionen från A till Ö >>


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

Landstinget vill bygga ut vården för tidigt födda barn

Sveriges största BB kan få nya lokaler för neonatalvården. Stockholms läns landsting har utrett de tidigt födda barnens behov på Södersjukhuse

Läs mer

tai iwin