Kristdemokraternas politik för Stockholm bäst i test!

Stockholms handelskammare utser Kristdemokraterna till bästa parti för Stockholm. I en ny undersökning får Kristdemokraterna toppbetyg för att satsa på spårtrafik, Förbifart Stockholm och framsynta lösningar för ökat bostadsbyggande.

I går presenterade Stockholms handelskammare sin enkät om hur riksdagspartierna står i de viktigaste frågorna för invånarna och företagarna i Stockholmsregionen. Man har också satt betyg på svaren. Frågorna rör sju heta frågor om Stockholms framtid: Bromma flygplats, spårtrafiken, trafikkaoset, bostadsbristen och företagens utveckling, markbristen och Uppsalapendlingen.

Vid en sammanvägning av betygen är Kristdemokraterna bäst i test. Stockholms handelskammare skriver i samband sin presentation att syftet med undersökningen är att svaren ska hjälpa dig att göra ett upplyst val.

Poängsammanställning:

Kristdemokraterna 26 poäng
Bromma flygplats 5 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 5 p
Bostadsbristen 3 p
Företagens utveckling 2 p
Markbristen 4 p
Uppsalapendlingen 4 p

Moderaterna 24 poäng
Bromma flygplats 5 p
Spårtrafiken 4 p
Trafikkaoset 5 p
Bostadsbristen 3 p
Företagens utveckling 3 p
Markbristen 3 p
Uppsalapendlingen 1 p

Centerpartiet 24 poäng
Bromma flygplats 3 p
Spårtrafiken 4 p
Trafikkaoset 2 p
Bostadsbristen 4 p
Företagens utveckling 4 p
Markbristen 3 p
Uppsalapendlingen 4 p

Folkpartiet 23 poäng
Bromma flygplats 5 p
Spårtrafiken 2 p
Trafikkaoset 5 p
Bostadsbristen 4 p
Företagens utveckling 4 p
Markbristen 2 p
Uppsalapendlingen 1 p

Socialdemokraterna 22 poäng
Bromma flygplats 3 p
Spårtrafiken 5 p
Trafikkaoset 3 p
Bostadsbristen 2 p
Företagens utveckling 4 p
Markbristen 2 p
Uppsalapendlingen 3 p

Sverigedemokraterna 20 poäng
Bromma flygplats 3 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 3 p
Bostadsbristen 2 p
Företagens utveckling 2 p
Markbristen 3 p
Uppsalapendlingen 3 p

Miljöpartiet 14 poäng
Bromma flygplats 0 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 1 p
Bostadsbristen 2 p
Företagens utveckling 3 p
Markbristen 1 p
Uppsalapendlingen 4 p

Vänsterpartiet 10 poäng
Bromma flygplats 0 p
Spårtrafiken 3 p
Trafikkaoset 1 p
Bostadsbristen 1 p
Företagens utveckling 1 p
Markbristen 1 p
Uppsalapendlingen 3 p

 

Så hur ser Kristdemokraternas vinnande politik ut? Så här svarade vi i undersökningen:
Bromma flygplats
Flygplatsen ska vara kvar. Att ha en så citynära flygplats som Bromma är en stor fördel för Stockholm och angränsande kommuner. Om flygplatsen skulle läggas ner skulle Stockholm bli mindre konkurrenskraftigt och det skulle påverka tillväxten negativt.

Spårtrafiken
Vi vill påbörja planeringen för att förlänga tunnelbanan till Täby-Arninge i norr och Älvsjö i söder. Vi vill också genomföra en översyn av behovet av tunnelbana i hela Stockholms län så att regionen prioriterar utbyggnad där samhällsnyttan är som störst. Vi vill bygga ut spårvägen. Vi vill ersätta stombusslinje 4 med spårväg, bygga spårväg Syd, förlänga Tvärbanan från Sickla udde till Sickla station och från Solna vida Bromma flygplats till Kista/Helenelund. Vi vill dessutom koppla ihop Spårväg city med Lidingöbanan.

Trafikkaoset
Vi gick 2010 till val på att Förbifart Stockholm skulle byggas. Sedan dess har debattvågorna gått höga, men vi har konsekvent arbetat för att trafiken inte ska gå genom Stockholms centrala delar. Vi anser att det ska införas trängselskatt på Essingeleden från och med 2016 och vi anser att den östliga förbindelsen, som den sista delen av en ringled runt Stockholm, ska byggas. Vi har bara inte bestämt oss för exakt dragning.

Bostadsbristen 
Friare hyressättning ska tillåtas. För nyproduktion finns det skäl att fundera på friare hyressättning men inte för det bestånd som redan existerar. Vi ser gärna att läget får ett större genomslag i hyressättningen. Det krävs också en starkare regional samordning och en helhetssyn i bostadsplaneringen. Besluten var det ska byggas bör dock fattas av kommunerna. Fler studentbostäder ska skapas genom de regelförenklingar som Kristdemokraterna har drivit i Alliansregeringen. Med dem blir det billigare att bygga studentbostäder. Det är också viktigt att markanvisa fler studentbostäder. Studentbostadsbyggandet ökar kraftigt, vilket är positivt.

Företagens utveckling 
Det enskilt största hotet mot Stockholms utveckling som startup-stad och i förlängningen Stockholms tillväxt är bostadsbristen. Stockholm kan säkert lära sig en del av kreativa och dynamiska städer som Berlin och London. Regeringen arbetar med frågan om personaloptioner och har tillsatt en särskild utredare som ska se över skattereglerna för dessa. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2015. Tanken på att ett utländskt universitet ska kunna etablera sig i Stockholm är spännande. Det skulle kunna stärka Stockholms attraktionskraft ytterligare. Sedan behöver vi mer underlag och information i frågan innan vi kan ta ställning till vad som är genomförbart.

Markbristen 
Antalet markrestriktioner bör minskas. Exempelvis måste riksintressesystemet moderniseras för att underlätta bostadsbyggande. Likaså anser Kristdemokraterna att strandskyddsregelverket måste reformeras. Kommunerna ska ha möjlighet att inrätta naturreservat, men vi bör göra det med viss försiktighet för att inte lägga en våt filt över bostadsbyggandet. Alliansen har enats om att bygga 10 000 bostäder i Älvsjö. Vi delar slutsatserna i rapporten ”Bostadspotential i Stockholm” som visar att 150 000 bostäder kan byggas, bland annat i Stadshagen, Värtahamnen och Kista.

Uppsalapendlingen
Vi vill utöka trafiken mellan Stockholm och Uppsala genom nattrafik för pendeltågen samt fler och tätare avgångar under dagarna. På sikt behövs också ytterligare spårkapacitet. Vi är positiva till OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan) där det är genomförbart. Vi vill göra det enklare och smidigare att resa med kollektivtrafiken i hela Mälardalen. Redan i dag finns ett gemensamt SL- och UL-kort för den som önskar. Vi vill att samma reskort ska kunna användas i hela Mälardalen.

 

Här kan du läsa mer om vår trafikpolitik för Stockholms län >>

Här kan du läsa mer om vår politik för bostäder med mera i Stockholms stad >>

Här kan du hitta mer om vad vi vill göra i Stockholmregionen från A till Ö >>


Stockholm stad och län håller Navet-utbildning

Ikväll samlas Kristdemokrater i Stockholms stad och län för att lära sig mer om Kristdemokraternas intranät "Navet". Navet är en viktig kommunik

Läs mer

Barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset

Dagens Nyheter har de senaste dagarna skrivit om situationen barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset. Jag vill därför kommentera läget utifrån

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms stad ställer sig positiva till att arrangera OS 2026

Förra veckan gick Kristdemokraternas fullmäktige grupp ut med deras tre krav för att kunna säga ja till att arrangera vinter-OS och Paralympics 20

Läs mer

Kristdemokraternas tre krav för att säga ja till vinter-OS

I förra veckan kom Stockholms stads egen utredning om stadens möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Spelen planeras påg

Läs mer

Kommentar angående platsbrist inom barnintensiven

Under helgen fick vi läsa om bristen på vårdplatser i hela landet när det gäller barnintensiven. En av de platser som drabbats av platsbristen ä

Läs mer

Här öppnar vi tolv nya närakuter

Nu blir det tryggare, enklare och snabbare att få vård i Stockholms län. Alliansen öppnar tolv nya närakuter för barn och vuxna.  (mer…)

Läs mer

Nu får du mer pengar för att lämna ägg och spermier

I dag beslutar Alliansen att höja ersättningen för ägg- och spermiedonation i Stockholms läns landsting. Den som lämnar ett ägg ska få 5 600

Läs mer

Mobil mammografi ska få fler att undersöka sig

Stockholms län får en ”mammobil” som ska åka runt och erbjuda mammografi. Anledningen är de stora skillnader mellan olika socioekonomiska grup

Läs mer

Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära

Läs mer

KD i Stockholms stad håller årsmöte den 25 mars

Den 25 mars kommer Stockholms stad hålla årsmöte tillsammans med länets partidistriktsavdelning. Årsmötet kommer äga rum på Landstingshuset oc

Läs mer

tai iwin