”Kultur” ingen ursäkt för ineffektiv vård

Under hösten har landstinget gjort en genomlysning av länets akutmottagningar. I dag diskuterade vi situationen på landstingsstyrelsens produktionsutskott.

S:t Görans sjukhus har de kortaste tiderna som patienterna måste vänta på att träffa läkare. Man har de kortaste genomströmningstiderna. Man har nöjda patienter. Ingen personal behöver ringa runt och leta vårdplatser. Läkarna kan via IT-systemet se var ledig plats finns och skriva in patienterna. De patienter som får bättre vård någon annanstans slussas direkt vidare till exempelvis en geriatrisk avdelning.

S:t Görans sjukhus har också förbättringspotential, men det fungerar enligt genomlysningen bäst av akutsjukhusen i dagsläget.

Jag frågar därför varför det enda privatdrivna sjukhuset är så mycket bättre än de andra. Varför arbetar inte våra egna på samma sätt? Ännu en gång får jag svaret att ”det finns en kultur på sjukhusen som är svår att ändra”.

Det här är samma svar som jag fick när jag frågade varför Karolinska Universitetssjukhuset fortfarande har så många multisjuka äldre i akutrummen, i stället för att de tas in direkt på geriatriken (äldrevården) som det är planerat för.

Det här är också samma svar som jag får när jag frågar varför så många läkare fortfarande inte följer hygienrutinerna som vi vet är en viktig faktor för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

”KULTUR”!? Det kan inte vara en rimlig ursäkt.

Jag drar följande slutsatser:

1. Läkarens kompetens ska nyttjas för diagnosticering och behandling av patienter.

2. Annan kompetens ska sköta organisation och logistik.

3. Privata vårdgivare lyckas bättre att se till att punkt 1 och 2 följs. På dem verkar inte ”kultur”-ursäkten bita.

Nästa fråga är: Kan den offentliga vården lyckas förändra ”kulturen” eller måste vi privatisera mera?

Malin Appelgren (KD)Malin Appelgren (KD)
Landstingsstyrelsens produktionsutskott
Stockholms läns landsting


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin