”Kultur” ingen ursäkt för ineffektiv vård

Under hösten har landstinget gjort en genomlysning av länets akutmottagningar. I dag diskuterade vi situationen på landstingsstyrelsens produktionsutskott.

S:t Görans sjukhus har de kortaste tiderna som patienterna måste vänta på att träffa läkare. Man har de kortaste genomströmningstiderna. Man har nöjda patienter. Ingen personal behöver ringa runt och leta vårdplatser. Läkarna kan via IT-systemet se var ledig plats finns och skriva in patienterna. De patienter som får bättre vård någon annanstans slussas direkt vidare till exempelvis en geriatrisk avdelning.

S:t Görans sjukhus har också förbättringspotential, men det fungerar enligt genomlysningen bäst av akutsjukhusen i dagsläget.

Jag frågar därför varför det enda privatdrivna sjukhuset är så mycket bättre än de andra. Varför arbetar inte våra egna på samma sätt? Ännu en gång får jag svaret att ”det finns en kultur på sjukhusen som är svår att ändra”.

Det här är samma svar som jag fick när jag frågade varför Karolinska Universitetssjukhuset fortfarande har så många multisjuka äldre i akutrummen, i stället för att de tas in direkt på geriatriken (äldrevården) som det är planerat för.

Det här är också samma svar som jag får när jag frågar varför så många läkare fortfarande inte följer hygienrutinerna som vi vet är en viktig faktor för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

”KULTUR”!? Det kan inte vara en rimlig ursäkt.

Jag drar följande slutsatser:

1. Läkarens kompetens ska nyttjas för diagnosticering och behandling av patienter.

2. Annan kompetens ska sköta organisation och logistik.

3. Privata vårdgivare lyckas bättre att se till att punkt 1 och 2 följs. På dem verkar inte ”kultur”-ursäkten bita.

Nästa fråga är: Kan den offentliga vården lyckas förändra ”kulturen” eller måste vi privatisera mera?

Malin Appelgren (KD)Malin Appelgren (KD)
Landstingsstyrelsens produktionsutskott
Stockholms läns landsting


Stockholm stad och län håller Navet-utbildning

Ikväll samlas Kristdemokrater i Stockholms stad och län för att lära sig mer om Kristdemokraternas intranät "Navet". Navet är en viktig kommunik

Läs mer

Barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset

Dagens Nyheter har de senaste dagarna skrivit om situationen barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset. Jag vill därför kommentera läget utifrån

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms stad ställer sig positiva till att arrangera OS 2026

Förra veckan gick Kristdemokraternas fullmäktige grupp ut med deras tre krav för att kunna säga ja till att arrangera vinter-OS och Paralympics 20

Läs mer

Kristdemokraternas tre krav för att säga ja till vinter-OS

I förra veckan kom Stockholms stads egen utredning om stadens möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Spelen planeras påg

Läs mer

Kommentar angående platsbrist inom barnintensiven

Under helgen fick vi läsa om bristen på vårdplatser i hela landet när det gäller barnintensiven. En av de platser som drabbats av platsbristen ä

Läs mer

Här öppnar vi tolv nya närakuter

Nu blir det tryggare, enklare och snabbare att få vård i Stockholms län. Alliansen öppnar tolv nya närakuter för barn och vuxna.  (mer…)

Läs mer

Nu får du mer pengar för att lämna ägg och spermier

I dag beslutar Alliansen att höja ersättningen för ägg- och spermiedonation i Stockholms läns landsting. Den som lämnar ett ägg ska få 5 600

Läs mer

Mobil mammografi ska få fler att undersöka sig

Stockholms län får en ”mammobil” som ska åka runt och erbjuda mammografi. Anledningen är de stora skillnader mellan olika socioekonomiska grup

Läs mer

Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära

Läs mer

KD i Stockholms stad håller årsmöte den 25 mars

Den 25 mars kommer Stockholms stad hålla årsmöte tillsammans med länets partidistriktsavdelning. Årsmötet kommer äga rum på Landstingshuset oc

Läs mer

tai iwin