”Kultur” ingen ursäkt för ineffektiv vård

Under hösten har landstinget gjort en genomlysning av länets akutmottagningar. I dag diskuterade vi situationen på landstingsstyrelsens produktionsutskott.

S:t Görans sjukhus har de kortaste tiderna som patienterna måste vänta på att träffa läkare. Man har de kortaste genomströmningstiderna. Man har nöjda patienter. Ingen personal behöver ringa runt och leta vårdplatser. Läkarna kan via IT-systemet se var ledig plats finns och skriva in patienterna. De patienter som får bättre vård någon annanstans slussas direkt vidare till exempelvis en geriatrisk avdelning.

S:t Görans sjukhus har också förbättringspotential, men det fungerar enligt genomlysningen bäst av akutsjukhusen i dagsläget.

Jag frågar därför varför det enda privatdrivna sjukhuset är så mycket bättre än de andra. Varför arbetar inte våra egna på samma sätt? Ännu en gång får jag svaret att ”det finns en kultur på sjukhusen som är svår att ändra”.

Det här är samma svar som jag fick när jag frågade varför Karolinska Universitetssjukhuset fortfarande har så många multisjuka äldre i akutrummen, i stället för att de tas in direkt på geriatriken (äldrevården) som det är planerat för.

Det här är också samma svar som jag får när jag frågar varför så många läkare fortfarande inte följer hygienrutinerna som vi vet är en viktig faktor för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

”KULTUR”!? Det kan inte vara en rimlig ursäkt.

Jag drar följande slutsatser:

1. Läkarens kompetens ska nyttjas för diagnosticering och behandling av patienter.

2. Annan kompetens ska sköta organisation och logistik.

3. Privata vårdgivare lyckas bättre att se till att punkt 1 och 2 följs. På dem verkar inte ”kultur”-ursäkten bita.

Nästa fråga är: Kan den offentliga vården lyckas förändra ”kulturen” eller måste vi privatisera mera?

Malin Appelgren (KD)Malin Appelgren (KD)
Landstingsstyrelsens produktionsutskott
Stockholms läns landsting


Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

Landstinget vill bygga ut vården för tidigt födda barn

Sveriges största BB kan få nya lokaler för neonatalvården. Stockholms läns landsting har utrett de tidigt födda barnens behov på Södersjukhuse

Läs mer

Nya barnmorskor ska få avlönad introduktion

Sex månaders introduktion med lön för nyutexaminerade barnmorskor. Under de första tre månaderna går den nya barnmorskan bredvid en erfaren barn

Läs mer

Nu byter vi logotyp

Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, nu svidar vi om. Nu tar vi steget och förnyar vår logotyp och vår visuella presentation. Vi är såk

Läs mer

Ella Bohlin och Erik Slottner deltar i minnesceremoni

Måndag den 10 april klockan 12.00 hålls det en tyst minut för att hedra offren för attacken i centrala Stockholm den 7 april.~ - Vi vill på d

Läs mer

Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens o

Läs mer

Upprörande uppgifter om vårdgivare inom gynekologin

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) reagerar kraftigt på uppgifterna i Expressen om brister hos en vårdgivare inom gynekologin. (mer…)

Läs mer

Vi tar oron från läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på stort allvar

I dag skriver 32 läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på Svenska Dagbladets debattsida om brist på vårdplatser och arbetsmiljö. Situationen de

Läs mer

Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

tai iwin