”Kultur” ingen ursäkt för ineffektiv vård

Under hösten har landstinget gjort en genomlysning av länets akutmottagningar. I dag diskuterade vi situationen på landstingsstyrelsens produktionsutskott.

S:t Görans sjukhus har de kortaste tiderna som patienterna måste vänta på att träffa läkare. Man har de kortaste genomströmningstiderna. Man har nöjda patienter. Ingen personal behöver ringa runt och leta vårdplatser. Läkarna kan via IT-systemet se var ledig plats finns och skriva in patienterna. De patienter som får bättre vård någon annanstans slussas direkt vidare till exempelvis en geriatrisk avdelning.

S:t Görans sjukhus har också förbättringspotential, men det fungerar enligt genomlysningen bäst av akutsjukhusen i dagsläget.

Jag frågar därför varför det enda privatdrivna sjukhuset är så mycket bättre än de andra. Varför arbetar inte våra egna på samma sätt? Ännu en gång får jag svaret att ”det finns en kultur på sjukhusen som är svår att ändra”.

Det här är samma svar som jag fick när jag frågade varför Karolinska Universitetssjukhuset fortfarande har så många multisjuka äldre i akutrummen, i stället för att de tas in direkt på geriatriken (äldrevården) som det är planerat för.

Det här är också samma svar som jag får när jag frågar varför så många läkare fortfarande inte följer hygienrutinerna som vi vet är en viktig faktor för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

”KULTUR”!? Det kan inte vara en rimlig ursäkt.

Jag drar följande slutsatser:

1. Läkarens kompetens ska nyttjas för diagnosticering och behandling av patienter.

2. Annan kompetens ska sköta organisation och logistik.

3. Privata vårdgivare lyckas bättre att se till att punkt 1 och 2 följs. På dem verkar inte ”kultur”-ursäkten bita.

Nästa fråga är: Kan den offentliga vården lyckas förändra ”kulturen” eller måste vi privatisera mera?

Malin Appelgren (KD)Malin Appelgren (KD)
Landstingsstyrelsens produktionsutskott
Stockholms läns landsting


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin