”Kultur” ingen ursäkt för ineffektiv vård

Under hösten har landstinget gjort en genomlysning av länets akutmottagningar. I dag diskuterade vi situationen på landstingsstyrelsens produktionsutskott.

S:t Görans sjukhus har de kortaste tiderna som patienterna måste vänta på att träffa läkare. Man har de kortaste genomströmningstiderna. Man har nöjda patienter. Ingen personal behöver ringa runt och leta vårdplatser. Läkarna kan via IT-systemet se var ledig plats finns och skriva in patienterna. De patienter som får bättre vård någon annanstans slussas direkt vidare till exempelvis en geriatrisk avdelning.

S:t Görans sjukhus har också förbättringspotential, men det fungerar enligt genomlysningen bäst av akutsjukhusen i dagsläget.

Jag frågar därför varför det enda privatdrivna sjukhuset är så mycket bättre än de andra. Varför arbetar inte våra egna på samma sätt? Ännu en gång får jag svaret att ”det finns en kultur på sjukhusen som är svår att ändra”.

Det här är samma svar som jag fick när jag frågade varför Karolinska Universitetssjukhuset fortfarande har så många multisjuka äldre i akutrummen, i stället för att de tas in direkt på geriatriken (äldrevården) som det är planerat för.

Det här är också samma svar som jag får när jag frågar varför så många läkare fortfarande inte följer hygienrutinerna som vi vet är en viktig faktor för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

”KULTUR”!? Det kan inte vara en rimlig ursäkt.

Jag drar följande slutsatser:

1. Läkarens kompetens ska nyttjas för diagnosticering och behandling av patienter.

2. Annan kompetens ska sköta organisation och logistik.

3. Privata vårdgivare lyckas bättre att se till att punkt 1 och 2 följs. På dem verkar inte ”kultur”-ursäkten bita.

Nästa fråga är: Kan den offentliga vården lyckas förändra ”kulturen” eller måste vi privatisera mera?

Malin Appelgren (KD)Malin Appelgren (KD)
Landstingsstyrelsens produktionsutskott
Stockholms läns landsting


Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

Indikationer på avvikande mönster visar att granskning av journaler är viktig

Alliansen i Stockholms läns landsting välkomnar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskar 400 journaler extra för att undersöka misstänkt

Läs mer

Vi kampanjar i Kungsträdgården 18 mars!

Imorgon kampanjar Kristdemokraterna i Stockholms stad i Kungsträdgården kl. 12:00! Erik Slottner, borgarråd, och Caroline Szyber, riksdagsledamot,

Läs mer

Bättre färdtjänst efter åtgärder

Efter att landstinget och taxiföretagen satte in åtgärder mot problemen i färdtjänsten i Stockholms län går det att se tendenser till att utvec

Läs mer

Högre ambitioner för att följa upp vården i Stockholm 

Alliansen i Stockholms läns landsting ökar uppföljningen av att landstingets pengar används på rätt sätt genom att stärka uppföljningen av v

Läs mer

”Skattepengar ska inte gå till att hylla rånare”

Stiftelsen Mångkulturellt centrum i Botkyrka, som får 1,4 miljoner i verksamhetsstöd av Stockholms läns landsting i år, har medverkat till en vä

Läs mer

Bygg längdskidtunnel i Stockholm

Pressmeddelande Kristdemokraterna i Stockholm stad Stockholm den 8 mars 2016 Bygg längdskidtunnel i Stockholm Såhär i vasaloppstider är de

Läs mer

Lång väg kvar att gå på Internationella kvinnodagen

I dag den 8 mars är det den Internationella kvinnodagen. Ella Bohlin (KD) som har ansvar för kvinnosjukvården i Stockholms län över att mycket h

Läs mer

Ny partiavdelning och nya ordföranden!

Nu har alla partiavdelningar i Stockholms stad haft sina respektive årsmöten! Vi vill därför passa på att flagga för den nya avdelningen "Jär

Läs mer

Alliansen fortsatt större än rödgröna i ny mätning

Novus har för Stockholms Tidningens räkning frågat 1 100 personer i Stockholms län om deras sympatier i landstingsvalet. Allianspartierna samlar 4

Läs mer

tai iwin