Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt centrum som ska bygga upp ett team med bred kunskap om barndiabetes.

Pressmeddelande
7 november 2017

– Centret kommer att ta emot barn med diabetes typ 1. Det är en livslång sjukdom som innebär att kroppen inte längre producerar insulin. Förutom information och utbildning för både föräldrar och barn, kommer centret att sätta in och administrera insulinpump och mätare. Det blir ett efterlängtat tillskott till vården för barn med diabetes, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Ett team med specialistläkare, diabetessjuksköterskor, dietister, kuratorer och fysioterapeuter ska knytas till verksamheten. Med satsningen vill Alliansen i Stockholms läns landsting att kunskapen om barndiabetes ska öka inom hälso- och sjukvården i stort. Centret kommer att ge konsultstöd till Elevhälsan och till primärvården.

– Här erbjuder vi undervisning om levnadsvanor och hjälpmedel både enskilt och i grupp. För barn med sockervärden som kraftigt ändras ska det finnas ett särskilt intensivprogram. Vi sätter också extra fokus på barn med neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser, säger Ella Bohlin.

Fakta:
• Kunskapscentrum för barn med diabetes är en del av en större satsning på barnsjukvården i Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2018, som landstingsfullmäktige beslutar om den 7 november.
• Omkring 1 440 barn i Stockholm har diabetes.
• I Stockholm har en högre andel barn insulinpump jämfört med andra landsting.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin