Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt centrum som ska bygga upp ett team med bred kunskap om barndiabetes.

Pressmeddelande
7 november 2017

– Centret kommer att ta emot barn med diabetes typ 1. Det är en livslång sjukdom som innebär att kroppen inte längre producerar insulin. Förutom information och utbildning för både föräldrar och barn, kommer centret att sätta in och administrera insulinpump och mätare. Det blir ett efterlängtat tillskott till vården för barn med diabetes, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Ett team med specialistläkare, diabetessjuksköterskor, dietister, kuratorer och fysioterapeuter ska knytas till verksamheten. Med satsningen vill Alliansen i Stockholms läns landsting att kunskapen om barndiabetes ska öka inom hälso- och sjukvården i stort. Centret kommer att ge konsultstöd till Elevhälsan och till primärvården.

– Här erbjuder vi undervisning om levnadsvanor och hjälpmedel både enskilt och i grupp. För barn med sockervärden som kraftigt ändras ska det finnas ett särskilt intensivprogram. Vi sätter också extra fokus på barn med neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser, säger Ella Bohlin.

Fakta:
• Kunskapscentrum för barn med diabetes är en del av en större satsning på barnsjukvården i Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2018, som landstingsfullmäktige beslutar om den 7 november.
• Omkring 1 440 barn i Stockholm har diabetes.
• I Stockholm har en högre andel barn insulinpump jämfört med andra landsting.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer