Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt centrum som ska bygga upp ett team med bred kunskap om barndiabetes.

Pressmeddelande
7 november 2017

– Centret kommer att ta emot barn med diabetes typ 1. Det är en livslång sjukdom som innebär att kroppen inte längre producerar insulin. Förutom information och utbildning för både föräldrar och barn, kommer centret att sätta in och administrera insulinpump och mätare. Det blir ett efterlängtat tillskott till vården för barn med diabetes, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Ett team med specialistläkare, diabetessjuksköterskor, dietister, kuratorer och fysioterapeuter ska knytas till verksamheten. Med satsningen vill Alliansen i Stockholms läns landsting att kunskapen om barndiabetes ska öka inom hälso- och sjukvården i stort. Centret kommer att ge konsultstöd till Elevhälsan och till primärvården.

– Här erbjuder vi undervisning om levnadsvanor och hjälpmedel både enskilt och i grupp. För barn med sockervärden som kraftigt ändras ska det finnas ett särskilt intensivprogram. Vi sätter också extra fokus på barn med neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser, säger Ella Bohlin.

Fakta:
• Kunskapscentrum för barn med diabetes är en del av en större satsning på barnsjukvården i Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2018, som landstingsfullmäktige beslutar om den 7 november.
• Omkring 1 440 barn i Stockholm har diabetes.
• I Stockholm har en högre andel barn insulinpump jämfört med andra landsting.


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Doula ska ge stöd till födande i Stockholm

Den som föder barn i Stockholms län ska i stället för en anhörig ha möjlighet att ta med en stödperson, så kallad doula, på förlossningen. D

Läs mer

tai iwin