Kvaliteten ska avgöra valet av vårdcentral

Landstingen måste kunna presentera ett tydligt underlag för medborgarna som kan ligga till grund för valet av vårdgivare. Endast på det sättet kan vårdvalsreformerna nå sin fulla potential.

Den möjlighet att välja vårdgivare som har införts är en stor framgång. Genom att själv få välja vårdgivare ökar den enskilde patientens självständighet och egenmakt. Dessvärre finns stora brister i presentationen av underlaget. Det framgår av den rapport som Myndigheten för vårdanalys presenterade i veckan. Exempelvis uppger 40 procent av medborgarna att avsaknaden av tillräcklig eller användbar information i stor eller mycket stor utsträckning har varit ett skäl till att inte byta vårdcentral.

Vårdcentral. Foto:"Veidekke_SE" (CC BY-SA)

Vi definierar kvalitet olika. En del tycker att tillgänglighet är viktigt när man vill boka besök eller få råd. Andra vill få möjlighet att ha en varaktig sjuksköterske- eller läkarkontakt, eller ett gott bemötande. Redan i dag är det möjligt för stockholmarna att jämföra andra patienters helhetsintryck, bemötande och upplevda nytta på landstingets informationscentral Vårdguiden.

Det som dock borde vara det mest intressanta är vilken medicinsk kvalitet vårdgivaren håller och vilka behandlingsresultat den uppnår. Med andra ord – var blir den sjuke frisk?

En förklaring till att det finns stora brister i den redovisningen i dag är att det är svårt att bestämma vad som tydligt redovisar vilka behandlingsresultat primärvården presterar och som därmed kan vara så kallade kvalitetsindikatorer. Men det är inte omöjligt.

Landsting i södra Sverige har arbetat målmedvetet för att kunna presentera information på ett bra sätt. Via webbsida och reklamutskick har man beskrivit hur den som ska välja vård kan gå tillväga. Här finns erfarenheter att hämta för förbättrade jämförelser i Stockholm.

Kristdemokraterna vill prioritera tydliga kvalitetsindikatorer i den fortsatta utvecklingen av vårdvalet i Stockholms läns landsting. Indikatorerna ska avse de medicinska behandlingsresultaten och resultaten ska regelbundet redovisas för medborgarna på ett tydligt och transparent sätt.

Landstinget samlar i dag in ett stort antal kvalitetsindikatorer som bland annat berör förskrivning av läkemedel. Kristdemokraterna föreslår därför att de här indikatorerna ska bearbetas och sammanställas kontinuerligt, så att de blir lättillgängliga för stockholmarna på samma sätt som indikatorerna för bemötande och upplevd nytta. Syftet är att underlätta för patienter att göra informerade val.

Vårdvalet är viktigt. Det innebär att du själv kan bestämma var du ska få din vård. Du kan inte bli nekad att välja en viss mottagning och du kan ändra ditt val när du vill. Du kan enkelt lista dig hos en vårdcentral eller barnavårdcentral, genom att ringa eller besöka dem. Alla centraler skall även ha en blankett elektroniskt som man skall kunna fylla i och skicka in.

Kristdemokraterna vill utöka vårdvalet ytterligare och införa det på många andra enheter som exempelvis hjälpmedel. Syftet med valfriheten är att genom konkurrens ge en högre kvalitet i vården. Den bygger emellertid på att vi som patienter har möjlighet att göra informerade val.

Valfriheten är här för att stanna och utvecklas. Nu måste vi som använder vården i Stockholm få tydligare redovisningar om vilken kvalitet vårdgivarna levererar. Det arbetet kommer att leda till bättre underbyggda val och ökad kvalitet i vården.

Malin Appelgren (KD)Malin Appelgren (KD)
Landstingsstyrelsen
Stockholms läns landsting


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer