Kvaliteten ska avgöra valet av vårdcentral

Landstingen måste kunna presentera ett tydligt underlag för medborgarna som kan ligga till grund för valet av vårdgivare. Endast på det sättet kan vårdvalsreformerna nå sin fulla potential.

Den möjlighet att välja vårdgivare som har införts är en stor framgång. Genom att själv få välja vårdgivare ökar den enskilde patientens självständighet och egenmakt. Dessvärre finns stora brister i presentationen av underlaget. Det framgår av den rapport som Myndigheten för vårdanalys presenterade i veckan. Exempelvis uppger 40 procent av medborgarna att avsaknaden av tillräcklig eller användbar information i stor eller mycket stor utsträckning har varit ett skäl till att inte byta vårdcentral.

Vårdcentral. Foto:"Veidekke_SE" (CC BY-SA)

Vi definierar kvalitet olika. En del tycker att tillgänglighet är viktigt när man vill boka besök eller få råd. Andra vill få möjlighet att ha en varaktig sjuksköterske- eller läkarkontakt, eller ett gott bemötande. Redan i dag är det möjligt för stockholmarna att jämföra andra patienters helhetsintryck, bemötande och upplevda nytta på landstingets informationscentral Vårdguiden.

Det som dock borde vara det mest intressanta är vilken medicinsk kvalitet vårdgivaren håller och vilka behandlingsresultat den uppnår. Med andra ord – var blir den sjuke frisk?

En förklaring till att det finns stora brister i den redovisningen i dag är att det är svårt att bestämma vad som tydligt redovisar vilka behandlingsresultat primärvården presterar och som därmed kan vara så kallade kvalitetsindikatorer. Men det är inte omöjligt.

Landsting i södra Sverige har arbetat målmedvetet för att kunna presentera information på ett bra sätt. Via webbsida och reklamutskick har man beskrivit hur den som ska välja vård kan gå tillväga. Här finns erfarenheter att hämta för förbättrade jämförelser i Stockholm.

Kristdemokraterna vill prioritera tydliga kvalitetsindikatorer i den fortsatta utvecklingen av vårdvalet i Stockholms läns landsting. Indikatorerna ska avse de medicinska behandlingsresultaten och resultaten ska regelbundet redovisas för medborgarna på ett tydligt och transparent sätt.

Landstinget samlar i dag in ett stort antal kvalitetsindikatorer som bland annat berör förskrivning av läkemedel. Kristdemokraterna föreslår därför att de här indikatorerna ska bearbetas och sammanställas kontinuerligt, så att de blir lättillgängliga för stockholmarna på samma sätt som indikatorerna för bemötande och upplevd nytta. Syftet är att underlätta för patienter att göra informerade val.

Vårdvalet är viktigt. Det innebär att du själv kan bestämma var du ska få din vård. Du kan inte bli nekad att välja en viss mottagning och du kan ändra ditt val när du vill. Du kan enkelt lista dig hos en vårdcentral eller barnavårdcentral, genom att ringa eller besöka dem. Alla centraler skall även ha en blankett elektroniskt som man skall kunna fylla i och skicka in.

Kristdemokraterna vill utöka vårdvalet ytterligare och införa det på många andra enheter som exempelvis hjälpmedel. Syftet med valfriheten är att genom konkurrens ge en högre kvalitet i vården. Den bygger emellertid på att vi som patienter har möjlighet att göra informerade val.

Valfriheten är här för att stanna och utvecklas. Nu måste vi som använder vården i Stockholm få tydligare redovisningar om vilken kvalitet vårdgivarna levererar. Det arbetet kommer att leda till bättre underbyggda val och ökad kvalitet i vården.

Malin Appelgren (KD)Malin Appelgren (KD)
Landstingsstyrelsen
Stockholms läns landsting


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin