Läkaruppropet och landstinget – en inbjudan

Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsrådStigs reflexioner
2013:11

Det finns skäl att ta det uppmärksammade ”Läkaruppropet” seriöst. Det kan ske utan att man behöver instämma i alla de bilder som förmedlas i uppropet.

Uppropet, som till i går fått omkring 7 500 ”underskrifter” säger bland annat att anledningen till att svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter är att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt på ekonomi och produktion i stället för på patientens behov. Som om alla europeiska sjukvårdssystem i grunden skulle skilja sig från det svenska. Faktabrist!

Jag tycker att uppropets upphovspersoner alltför lätt fallit undan för en i långa stycken ytlig och i sak okritisk hållning till vårt sjukvårdssystem, och då menar jag det som tillämpas i Stockholms läns landsting, SLL. Ett exempel på det är att man använder begreppet ”produktion” slarvigt. Generell och svepande kritik är svår att bemöta på ett sakligt och begripligt sätt.

Uttrycken för att kvaliteten försämras saknar egentlig grund, liksom påståenden om att patientsäkerheten hotas. Jag kan dock dela uppropets oro för kvalitetsbrister som leder till återinläggningar och i någon mån risk för komplikationer.

Uppropet önskar utrymme för ändrade villkor och om jag förstått det hela rätt, så handlar det i allt väsentligt om förnyade ersättningsformer. Det förvånar mig att uppropet inte uppmärksammat vad som skett och sker i SLL. Jag tänker på ersättningssystemet för knä- och höftledsplastik som fungerat mycket bra i tre år. Under det här året introduceras ett liknande kvalitets- och resultatbaserat ersättningssystem inom ryggkirurgin.

Uppropets upprop, riktat till oss sjukvårdspolitiker, går ut på att man vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov, man vill ha en sjukvård där läkarna får agera utifrån sin professionalitet, man vill ägna sig åt det man är utbildad för, det vill säga att vara goda doktorer som tar hand om patienter på att kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Jag vill ta uppropet seriöst och därför är Stockholms Läkarförening och Svenska Läkarsällskapets lokala organisationer välkomna till överläggningar om de frågor som uppropet berör och då handlar det om att samtala om konkreta åtgärder, allt med patientens bästa för ögonen.

Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat

”Det bästa är att veta vad man letar efter innan man början leta efter det.”

Nalle Puh


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin