Läkaruppropet och landstinget – en inbjudan

Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsrådStigs reflexioner
2013:11

Det finns skäl att ta det uppmärksammade ”Läkaruppropet” seriöst. Det kan ske utan att man behöver instämma i alla de bilder som förmedlas i uppropet.

Uppropet, som till i går fått omkring 7 500 ”underskrifter” säger bland annat att anledningen till att svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter är att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt på ekonomi och produktion i stället för på patientens behov. Som om alla europeiska sjukvårdssystem i grunden skulle skilja sig från det svenska. Faktabrist!

Jag tycker att uppropets upphovspersoner alltför lätt fallit undan för en i långa stycken ytlig och i sak okritisk hållning till vårt sjukvårdssystem, och då menar jag det som tillämpas i Stockholms läns landsting, SLL. Ett exempel på det är att man använder begreppet ”produktion” slarvigt. Generell och svepande kritik är svår att bemöta på ett sakligt och begripligt sätt.

Uttrycken för att kvaliteten försämras saknar egentlig grund, liksom påståenden om att patientsäkerheten hotas. Jag kan dock dela uppropets oro för kvalitetsbrister som leder till återinläggningar och i någon mån risk för komplikationer.

Uppropet önskar utrymme för ändrade villkor och om jag förstått det hela rätt, så handlar det i allt väsentligt om förnyade ersättningsformer. Det förvånar mig att uppropet inte uppmärksammat vad som skett och sker i SLL. Jag tänker på ersättningssystemet för knä- och höftledsplastik som fungerat mycket bra i tre år. Under det här året introduceras ett liknande kvalitets- och resultatbaserat ersättningssystem inom ryggkirurgin.

Uppropets upprop, riktat till oss sjukvårdspolitiker, går ut på att man vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov, man vill ha en sjukvård där läkarna får agera utifrån sin professionalitet, man vill ägna sig åt det man är utbildad för, det vill säga att vara goda doktorer som tar hand om patienter på att kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Jag vill ta uppropet seriöst och därför är Stockholms Läkarförening och Svenska Läkarsällskapets lokala organisationer välkomna till överläggningar om de frågor som uppropet berör och då handlar det om att samtala om konkreta åtgärder, allt med patientens bästa för ögonen.

Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat

”Det bästa är att veta vad man letar efter innan man början leta efter det.”

Nalle Puh


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer