Läkaruppropet och landstinget – en inbjudan

Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsrådStigs reflexioner
2013:11

Det finns skäl att ta det uppmärksammade ”Läkaruppropet” seriöst. Det kan ske utan att man behöver instämma i alla de bilder som förmedlas i uppropet.

Uppropet, som till i går fått omkring 7 500 ”underskrifter” säger bland annat att anledningen till att svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter är att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt på ekonomi och produktion i stället för på patientens behov. Som om alla europeiska sjukvårdssystem i grunden skulle skilja sig från det svenska. Faktabrist!

Jag tycker att uppropets upphovspersoner alltför lätt fallit undan för en i långa stycken ytlig och i sak okritisk hållning till vårt sjukvårdssystem, och då menar jag det som tillämpas i Stockholms läns landsting, SLL. Ett exempel på det är att man använder begreppet ”produktion” slarvigt. Generell och svepande kritik är svår att bemöta på ett sakligt och begripligt sätt.

Uttrycken för att kvaliteten försämras saknar egentlig grund, liksom påståenden om att patientsäkerheten hotas. Jag kan dock dela uppropets oro för kvalitetsbrister som leder till återinläggningar och i någon mån risk för komplikationer.

Uppropet önskar utrymme för ändrade villkor och om jag förstått det hela rätt, så handlar det i allt väsentligt om förnyade ersättningsformer. Det förvånar mig att uppropet inte uppmärksammat vad som skett och sker i SLL. Jag tänker på ersättningssystemet för knä- och höftledsplastik som fungerat mycket bra i tre år. Under det här året introduceras ett liknande kvalitets- och resultatbaserat ersättningssystem inom ryggkirurgin.

Uppropets upprop, riktat till oss sjukvårdspolitiker, går ut på att man vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov, man vill ha en sjukvård där läkarna får agera utifrån sin professionalitet, man vill ägna sig åt det man är utbildad för, det vill säga att vara goda doktorer som tar hand om patienter på att kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Jag vill ta uppropet seriöst och därför är Stockholms Läkarförening och Svenska Läkarsällskapets lokala organisationer välkomna till överläggningar om de frågor som uppropet berör och då handlar det om att samtala om konkreta åtgärder, allt med patientens bästa för ögonen.

Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat

”Det bästa är att veta vad man letar efter innan man början leta efter det.”

Nalle Puh


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin