Läkemedel och säkerhet

Var på ett seminarium om depression härom dagen. Där fick jag lära mig att nästan alla personer över 75 år i Stockholms län får sömnmedel. Hur kan det komma sig att läkare gör den bedömningen att nästan alla behöver sömnmedel? Sömnmedel ger ju dessutom ofta svåra biverkningar. Man kan ju undra om det finns en koppling mellan dessa läkemedel och alla fallskador som sker i hemmet? Äldre personer behöver inte lika mycket sömn som de yngre. Det är helt naturligt. Varför ska vi då ändra på det och söva ner dem? Min undran efter seminariet hänger fortfarande kvar; vet vi egentligen alltid vad vi utsätter äldre personer för?

Det talas mycket om läkemedelsförgiftningar i sjukvårdsbranchen. Ett sätt att komma minska antalet läkemedel och samtidigt öka patientsäkerheten är att göra läkemedelsgenomgångar, något Kd har varit ivrigá förespråkare för. Nu har det kommit ett nytt innovativt förslag från oss.

Förslaget från Kd:s arbetsgrupp riktas till äldre personer med mer än 10 läkemedel. De föreslår att äldre patienter ska ha en primårvårdsläkare som ges koordinationsansvar för alla läkemedel. Självklart ska det vara så tycker nog de allra flesta. Men inom läkarkåren blir det nog protester. Ju fler läkare man besöker som patient ju fler mediciner kan man få och dessutom olika mediciner som inte är koordinerade med varandra. Det är inte en dag för tidigt att dessa frågor diskuteras. Tänk om läkarkåren får sån tillit till varandra att de vågar ta bort läkemedel som någon annan satt in, då har vi kommit in bit på vägen.

Nu pågår en utbildning i landstinget som handlar om att öka patientsäkerheten. Det riktar sig till både politiker och höga chefer. Det räcker ju inte med att några eldsjälar tyvker det är viktigt att öka patientsäkerheten.
Vården räddar livet på människor genom den högteknologiska utvecklingen och vår högspecialiserade vård, men på vägen dit har vi glömt alla vanliga patienter som dött en undvikbar död och eller skadats i vården. Läkare säger idag att vården är en högriskverksamhet. Därför är det viktigt att alla yrkeskategorier involveras i arbetet med att öka säkerheten gentemot patienten och där kommer läkemedelshanteringen in som en viktig del.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin