Läkemedel och säkerhet

Var på ett seminarium om depression härom dagen. Där fick jag lära mig att nästan alla personer över 75 år i Stockholms län får sömnmedel. Hur kan det komma sig att läkare gör den bedömningen att nästan alla behöver sömnmedel? Sömnmedel ger ju dessutom ofta svåra biverkningar. Man kan ju undra om det finns en koppling mellan dessa läkemedel och alla fallskador som sker i hemmet? Äldre personer behöver inte lika mycket sömn som de yngre. Det är helt naturligt. Varför ska vi då ändra på det och söva ner dem? Min undran efter seminariet hänger fortfarande kvar; vet vi egentligen alltid vad vi utsätter äldre personer för?

Det talas mycket om läkemedelsförgiftningar i sjukvårdsbranchen. Ett sätt att komma minska antalet läkemedel och samtidigt öka patientsäkerheten är att göra läkemedelsgenomgångar, något Kd har varit ivrigá förespråkare för. Nu har det kommit ett nytt innovativt förslag från oss.

Förslaget från Kd:s arbetsgrupp riktas till äldre personer med mer än 10 läkemedel. De föreslår att äldre patienter ska ha en primårvårdsläkare som ges koordinationsansvar för alla läkemedel. Självklart ska det vara så tycker nog de allra flesta. Men inom läkarkåren blir det nog protester. Ju fler läkare man besöker som patient ju fler mediciner kan man få och dessutom olika mediciner som inte är koordinerade med varandra. Det är inte en dag för tidigt att dessa frågor diskuteras. Tänk om läkarkåren får sån tillit till varandra att de vågar ta bort läkemedel som någon annan satt in, då har vi kommit in bit på vägen.

Nu pågår en utbildning i landstinget som handlar om att öka patientsäkerheten. Det riktar sig till både politiker och höga chefer. Det räcker ju inte med att några eldsjälar tyvker det är viktigt att öka patientsäkerheten.
Vården räddar livet på människor genom den högteknologiska utvecklingen och vår högspecialiserade vård, men på vägen dit har vi glömt alla vanliga patienter som dött en undvikbar död och eller skadats i vården. Läkare säger idag att vården är en högriskverksamhet. Därför är det viktigt att alla yrkeskategorier involveras i arbetet med att öka säkerheten gentemot patienten och där kommer läkemedelshanteringen in som en viktig del.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer