Lämna ifrån dig ansvaret Björklund

– När forskning nu försvinner från Stockholmsregionen innebär det ett hårt slag mot hela landet och hotar framförallt Stockholms utveckling till att bli ett biomedicinskt kluster. Kristdemokraterna har länge pekat på att den medicinska forskningen måste få en tydligare styrning samt mer resurser. Dagens besked visar att jag tyvärr haft rätt. Det krävs en tydligare samordning mellan sjukvården och forskningshuvudmännen. Därför borde ansvaret för den medicinska forskningen föras över från utbildningsdepartementet till socialdepartementet som står bättre rustade att möta framtidens utmaningar säger Stig Nyman (KD) forskningslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

– Fördelarna med att föra över det är att vi får en statlighuvudman och därmed stora samordningsvinster mellan företagen, vårdsektorerna och akademierna. En ansvarsflytt till socialdepartementet ger även en möjlighet att lättare ta tag i problematiken kring att forskningsutveckling idag hindras av otidsenliga upphandlingsregler.

Stig Nyman

Äldre- och forskningslandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin