Landstinget gör Pride-satsning för att förebygga hiv

Under Stockholm Pride i juli erbjuder Stockholms läns landsting tester, samtal, kondomer och glidmedel i en riktad insats för målgruppen män som har sex med män. Syftet är att förebygga hiv och sexuellt överförbara sjukdomar.

Pressmeddelande
16 juni 2016

Ella Bohlin (KD)– Under Pride kommer många från den här målgruppen till Stockholm så vi tar chansen att genomföra en riktad insats för att förhindra spridning av hiv. Vi vet att gruppen män som har sex med män är överrepresenterad bland personer som lever med hiv. Både vården och de förebyggande insatserna blir allt bättre, men vi vill fortsätta att sprida kunskap och göra det möjligt att ställa tidiga diagnoser, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Landstingets samverkansgrupp Preventhiv kommer att ha personal på plats vid ett gemensamt tält under Pride. I ungdomsdelen av parken kommer ytterligare ett tält att finnas. Totalt satsar landstinget 400 000 kronor på insatserna under veckan.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin