Landstinget satsar 30 miljoner på forskning av fyra folksjukdomar

2013-03-22
Reflexioner
2013:08

Stockholms läns landsting satsar tillsammans med Karolinska Institutet på att underlätta forskning av de fyra vanligaste folksjukdomarna: reumatism, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Alliansen satsar nu 30 miljoner kronor redan under 2013. ~

Samverkansprojektet 4D syftar till att hitta snabbare sätt att omsätta resultat av forskning till nya och förbättrade behandlingar för patienten och stärka dennes insyn och delaktighet i vården. ~

För ett år sedan togs initiativet från landstinget att satsa på och underlätta för forskningen i Stockholms län av våra fyra vanligaste folksjukdomar. Stockholms läns landsting bidrar nu tillsammans med Karolinska Institutet för att förbättra sjukvården och se till att Stockholm fortsätter att vara världsledande inom klinisk forskning.

Detta är början på ett projekt, som vi nu börjar här i Stockholms län för att på ett bra sätt att ta tillvara den forskningskompetens som finns i länet. ~Jag hoppas att det kan smitta av sig på de andra sex landstingen med universitetssjukhus. Status quo eller liknöjdhet är utvecklingens svåraste fiender.

Sedan Alliansen tog över i landstinget 2006 har forskning varit ett prioriterat område. I varje budget som presenterats sedan dess har forskning och utveckling spelat en viktig roll. Stockholms läns landsting satsar redan ungefär tre miljarder kronor per år på forskning, utveckling och utbildning. Cirka hälften går till forskning och utbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Region Skåne; Morgan Johansson (S) och Göran Hägglund (KD)Intressant debattinlägg på SvD Brännpunkt idag av den tidigare S-ministern Morgan Johansson från Lund. Han vill att socialministern ska gripa in och ändra på sakernas tillstånd i fråga om barnintensiven i Lund. Uppmaningen uppfattar jag så här: ”Göran Hägglund, glöm det kommunala självstyret, du vet den där principen man kan läsa om i grundlagen. Du måste gripa in! Hur du bör bära dig åt har jag ingen idé om och det har inte mina partivänner i Skåne heller. Om jag eller dom haft det, så hade jag tagit med det i min debattartikel idag… Lycka till!”

Jag minns…
Året var 1995. Socialdemokraterna regerade landstinget tillsammans med V och MP efter valet året innan. Den politiska ledningen valde att lägga ner Löwenströmska och Nacka som akutsjukhus och därmed två förlossningskliniker. Varför påminner jag om detta nu, arton år senare? Även om det kan se ut som ett politiskt angrepp, så är mitt syfte pedagogiskt, eller evidensbaserat.

I januari 1999 tillträdde jag som ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det var vad man brukar säga ”förlossningskris” i SLL. Under 1999 var massmedias frågor till mig frekventa. Jag minns särskilt sommarmånaderna, då de födande mammorna fick lov att åka till Uppsala eller Eskilstuna eller annan förlossningsklinik utanför länet eftersom det var fullt på de kvarvarande förlossningsklinikerna i SLL. Jag sa som svar på den frekventa frågan när vi har tillräckligt med förlossningsplatser i SLL att vi nog behöver ett och ett halvt år eller så. Det tog en och en halv mandatperiod. Riva kan man göra utan ritning, men inte bygga. Och att försöka återvinna förtroendet hos de barnmorskor och sjuksköterskor som sparkades med anledning av nedläggningen av Löwet och Nacka, var ingen lätt uppgift.
Trevlig helg!

Ett tänkvärt citat:
”Sporrade individer tror att det omöjliga är möjligt, och är fast beslutna att bevisa det…”
(Tom Peters)

  Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin