Landstinget utreder hur vinstbegränsning påverkar patienter

Stockholms län har flest privata vårdgivare i landet. Över 1,2 miljoner patienter är listade på länets 142 privata vårdcentraler. Efter regeringens besked om att gå vidare med hur en vinstbegränsning kan införas även i hälso- och sjukvården tillsätter Stockholms läns landsting en egen konsekvensanalys.

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 14 september 2017

Syftet är att djupt och noggrant analysera hur införandet av en vinstreglering inom hälso- och sjukvården påverkar patienter, vårdgivare och medarbetare i Stockholms län. Utredningen ska vara klar i januari 2018.

Ella Bohlin (KD)– Politiska beslut behöver vara baserade på fakta. Vi ser en stor risk för att den rödgröna regeringen är blinda för vilka resultat ett vinsttak skulle ge. Vi tänker grundligt ta reda på vad som händer om förslaget går igenom, säger Ella Bohlin (KD), barn och äldre- landstingsråd och gruppledare.

– En vinstbegränsning riskerar att bli det största hotet mot sjukvården i modern tid. Trots tung kritik och utan konsekvensanalyser kommer regeringen att gå vidare med förslaget. Landstinget kommer nu på egen hand att utreda konsekvenserna. Jag kommer inte acceptera att en enda vårdcentral stänger eller att stockholmarnas valfrihet utraderas, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

– En tredjedel av stockholmarnas vård finns hos privata vårdgivare. Ett vinststopp skulle betyda extremt stora svårigheter för framför allt många små vårdgivare. När den rödgröna regeringen vägrar att ens göra en konsekvensanalys måste vi i Stockholms läns landsting ta vårt ansvar gentemot vårdföretagen och deras medarbetare – men framför allt gentemot invånarna och patienterna som riskerar att bli av med en stor del av sin vård, valfrihet och tillgänglighet, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

– Valfriheten i vården är oerhört populär bland stockholmare och viktig för Stockholm, därför kommer vi i Alliansen att fortsätta kämpa hårt för den. Att regeringen inte har gjort ordentliga konsekvensanalyser på vad vinsttaket kommer att innebära är oansvarigt och tvingar oss i Stockholms läns landsting att själva svara på alla de obesvarade frågorna, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd och gruppledare.

 

Bakgrund och fakta om konsekvensanalysen

Regeringen har aviserat att ett lagförslag kommer att läggas fram gällande vinstreglering inom omsorg och skola, men inte gällande hälso- och sjukvård i ett första skede. I stället ska ytterligare en utredning tillsättas gällande hur begränsning av vinster inom hälso- och sjukvården ska genomföras. Den kommande utredningen ska redovisa sitt resultat senast juni 2018.

Landstingets förmåga att ställa om verksamheten och genomföra nödvändiga förberedelser för att ersätta det vårdsutbud som skulle riskera att försvinna om en vinstreglering införs är beroende av noggranna beräkningar av förslagets konsekvenser och långsiktig planering. Detta kräver en djupare analys över konsekvenserna av en vinstreglering i Stockholms län.

Därför ges landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys för att analysera hur införandet av en vinstreglering inom hälso- och sjukvården enligt utredningens förslag skulle påverka patienter, vårdgivare och medarbetare i Stockholms län.

  • Alliansen styr Stockholms läns landsting sedan 2006 och har hand om hälso- och sjukvården för 2,3 miljoner människor i Stockholmsregionen.
  • En tredjedel av hälso- och sjukvården i Stockholms län utförs av privata aktörer.
  • Cirka 60 procent av alla 4,1 miljoner besök i primärvården per år sker hos privata aktörer.
  • Av länets 209 vårdcentraler drivs 142 i privat regi.
  • Av 2 031 147 miljoner listade patienter är 1 239 528 listade hos en privat vårdcentral.

Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin