Landstinget utreder hur vinstbegränsning påverkar patienter

Stockholms län har flest privata vårdgivare i landet. Över 1,2 miljoner patienter är listade på länets 142 privata vårdcentraler. Efter regeringens besked om att gå vidare med hur en vinstbegränsning kan införas även i hälso- och sjukvården tillsätter Stockholms läns landsting en egen konsekvensanalys.

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 14 september 2017

Syftet är att djupt och noggrant analysera hur införandet av en vinstreglering inom hälso- och sjukvården påverkar patienter, vårdgivare och medarbetare i Stockholms län. Utredningen ska vara klar i januari 2018.

Ella Bohlin (KD)– Politiska beslut behöver vara baserade på fakta. Vi ser en stor risk för att den rödgröna regeringen är blinda för vilka resultat ett vinsttak skulle ge. Vi tänker grundligt ta reda på vad som händer om förslaget går igenom, säger Ella Bohlin (KD), barn och äldre- landstingsråd och gruppledare.

– En vinstbegränsning riskerar att bli det största hotet mot sjukvården i modern tid. Trots tung kritik och utan konsekvensanalyser kommer regeringen att gå vidare med förslaget. Landstinget kommer nu på egen hand att utreda konsekvenserna. Jag kommer inte acceptera att en enda vårdcentral stänger eller att stockholmarnas valfrihet utraderas, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

– En tredjedel av stockholmarnas vård finns hos privata vårdgivare. Ett vinststopp skulle betyda extremt stora svårigheter för framför allt många små vårdgivare. När den rödgröna regeringen vägrar att ens göra en konsekvensanalys måste vi i Stockholms läns landsting ta vårt ansvar gentemot vårdföretagen och deras medarbetare – men framför allt gentemot invånarna och patienterna som riskerar att bli av med en stor del av sin vård, valfrihet och tillgänglighet, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

– Valfriheten i vården är oerhört populär bland stockholmare och viktig för Stockholm, därför kommer vi i Alliansen att fortsätta kämpa hårt för den. Att regeringen inte har gjort ordentliga konsekvensanalyser på vad vinsttaket kommer att innebära är oansvarigt och tvingar oss i Stockholms läns landsting att själva svara på alla de obesvarade frågorna, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd och gruppledare.

 

Bakgrund och fakta om konsekvensanalysen

Regeringen har aviserat att ett lagförslag kommer att läggas fram gällande vinstreglering inom omsorg och skola, men inte gällande hälso- och sjukvård i ett första skede. I stället ska ytterligare en utredning tillsättas gällande hur begränsning av vinster inom hälso- och sjukvården ska genomföras. Den kommande utredningen ska redovisa sitt resultat senast juni 2018.

Landstingets förmåga att ställa om verksamheten och genomföra nödvändiga förberedelser för att ersätta det vårdsutbud som skulle riskera att försvinna om en vinstreglering införs är beroende av noggranna beräkningar av förslagets konsekvenser och långsiktig planering. Detta kräver en djupare analys över konsekvenserna av en vinstreglering i Stockholms län.

Därför ges landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys för att analysera hur införandet av en vinstreglering inom hälso- och sjukvården enligt utredningens förslag skulle påverka patienter, vårdgivare och medarbetare i Stockholms län.

  • Alliansen styr Stockholms läns landsting sedan 2006 och har hand om hälso- och sjukvården för 2,3 miljoner människor i Stockholmsregionen.
  • En tredjedel av hälso- och sjukvården i Stockholms län utförs av privata aktörer.
  • Cirka 60 procent av alla 4,1 miljoner besök i primärvården per år sker hos privata aktörer.
  • Av länets 209 vårdcentraler drivs 142 i privat regi.
  • Av 2 031 147 miljoner listade patienter är 1 239 528 listade hos en privat vårdcentral.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer