Landstinget utreder hur vinstbegränsning påverkar patienter

Stockholms län har flest privata vårdgivare i landet. Över 1,2 miljoner patienter är listade på länets 142 privata vårdcentraler. Efter regeringens besked om att gå vidare med hur en vinstbegränsning kan införas även i hälso- och sjukvården tillsätter Stockholms läns landsting en egen konsekvensanalys.

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 14 september 2017

Syftet är att djupt och noggrant analysera hur införandet av en vinstreglering inom hälso- och sjukvården påverkar patienter, vårdgivare och medarbetare i Stockholms län. Utredningen ska vara klar i januari 2018.

Ella Bohlin (KD)– Politiska beslut behöver vara baserade på fakta. Vi ser en stor risk för att den rödgröna regeringen är blinda för vilka resultat ett vinsttak skulle ge. Vi tänker grundligt ta reda på vad som händer om förslaget går igenom, säger Ella Bohlin (KD), barn och äldre- landstingsråd och gruppledare.

– En vinstbegränsning riskerar att bli det största hotet mot sjukvården i modern tid. Trots tung kritik och utan konsekvensanalyser kommer regeringen att gå vidare med förslaget. Landstinget kommer nu på egen hand att utreda konsekvenserna. Jag kommer inte acceptera att en enda vårdcentral stänger eller att stockholmarnas valfrihet utraderas, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

– En tredjedel av stockholmarnas vård finns hos privata vårdgivare. Ett vinststopp skulle betyda extremt stora svårigheter för framför allt många små vårdgivare. När den rödgröna regeringen vägrar att ens göra en konsekvensanalys måste vi i Stockholms läns landsting ta vårt ansvar gentemot vårdföretagen och deras medarbetare – men framför allt gentemot invånarna och patienterna som riskerar att bli av med en stor del av sin vård, valfrihet och tillgänglighet, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

– Valfriheten i vården är oerhört populär bland stockholmare och viktig för Stockholm, därför kommer vi i Alliansen att fortsätta kämpa hårt för den. Att regeringen inte har gjort ordentliga konsekvensanalyser på vad vinsttaket kommer att innebära är oansvarigt och tvingar oss i Stockholms läns landsting att själva svara på alla de obesvarade frågorna, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd och gruppledare.

 

Bakgrund och fakta om konsekvensanalysen

Regeringen har aviserat att ett lagförslag kommer att läggas fram gällande vinstreglering inom omsorg och skola, men inte gällande hälso- och sjukvård i ett första skede. I stället ska ytterligare en utredning tillsättas gällande hur begränsning av vinster inom hälso- och sjukvården ska genomföras. Den kommande utredningen ska redovisa sitt resultat senast juni 2018.

Landstingets förmåga att ställa om verksamheten och genomföra nödvändiga förberedelser för att ersätta det vårdsutbud som skulle riskera att försvinna om en vinstreglering införs är beroende av noggranna beräkningar av förslagets konsekvenser och långsiktig planering. Detta kräver en djupare analys över konsekvenserna av en vinstreglering i Stockholms län.

Därför ges landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys för att analysera hur införandet av en vinstreglering inom hälso- och sjukvården enligt utredningens förslag skulle påverka patienter, vårdgivare och medarbetare i Stockholms län.

  • Alliansen styr Stockholms läns landsting sedan 2006 och har hand om hälso- och sjukvården för 2,3 miljoner människor i Stockholmsregionen.
  • En tredjedel av hälso- och sjukvården i Stockholms län utförs av privata aktörer.
  • Cirka 60 procent av alla 4,1 miljoner besök i primärvården per år sker hos privata aktörer.
  • Av länets 209 vårdcentraler drivs 142 i privat regi.
  • Av 2 031 147 miljoner listade patienter är 1 239 528 listade hos en privat vårdcentral.

Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin