Landstingets budget för 2012 publicerad

Den 14-15 juni ägnas landstingsfullmäktiges möte åt budget och planering för 2012 och de närmaste åren därefter. Låt mig få dela med mig av några av de viktigaste frågorna inom hälso- och sjukvården.

Alliansen fortsätter moderniseringen av sjukvården och flyttar vården närmare patienten samtidigt som patienterna får ökat inflytande över sin egen sjukvård. Vårdvalet utökas med att antal nya områden. Totalt satsar vi 48,8 miljarder kronor på sjukvården vilket innebär en ökning på 1,8 miljarder kronor jämfört med innevarande år. Sedan Alliansen tog över ansvaret för Stockholms läns landsting år 2006 har vi tillfört sjukvården över 11 miljarder kronor.

700 nya vårdplatser fram till 2015 är nu ett uttalat mål, vilket främst handlar om en utbyggnad av närsjukhusen. Detta för att mer vård ska kunna ges närmare patienterna men även för att bereda plats för personer med större vårdbehov vid våra stora akutsjukhus.
För mina egna politiska ansvarsområden är jag naturligtvis särskilt glad för satsningarna på förbättrad äldresjukvård genom kraftigt utökad geriatrik. Den beslutsamma satsningen på rehabilitering är naturligtvis att annat glädjeämne. Som jag nämnt tidigare så är Sollentuna sjukhus numera på landstingets investeringslista och inte på säljlistan.

Och nu över till något helt nytt!
Idag har landstinget genom sitt forsknings- och äldrelandstingsråd, dvs. undertecknad, med sin signatur på ett s.k. Letter of Intent valt att fördjupa och bredda forsknings- och utvecklingsarbetet framför allt inom området kliniska läkemedelsprövningar. Det gör vi tillsammans med läkemedelsföretaget Novartis.
Sverige har tyvärr inte längre en så tydlig tätposition i fråga om kliniska läkemedelsprövningar som var fallet för 10-15 år sedan. Vi behöver söka nya vägar och nya former för samarbete mellan sjukvårdshuvudmän, akademi och industri. Vi har kontakter med flera läkemedelsföretag som tillsammans med oss vill medverka. Landstingets dörr är öppen.
Min kommentar på det för landstinget, Novartis, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutets gemensamma seminarium klipper jag in här:

Changing Needs of an Innovative Health Care Provider
Today we are taking a step from dreams and plans to the practice of joint collaborative efforts in order to improve accessibility, productivity, patient adherence and outcomes in multiple therapeutic areas.
I myself have tried to do my political work with open eyes and an open mind for the needs of change during my almost twenty years in the County Council.
I an convinced that there is a need of new ways of collaboration between the Health Care providers, the Academy and the Industry. And I am sure that we soon enough will be able to witness some more similar attempts like the one we can witness today.

I know that there is a great interest among some of Novartis competitors to find new ways of collaboration with the counties in our country. And to open doors for collaboration with the Stockholm County Council must be one of my main responsibilities as a responsible elected county council commissioner with a special mission in research and development and patient safety.
A few months ago we made a politically unanimous decision in the elected assembly of the Stockholm County Council on a new Research and Development Strategy which is giving a clear support for acting the way we are practising today. In this document it is said that the County Council will take steps towards more of collaboration with the industry together with the academy and the universities. We need it in the County Council as a Health Care provider for our patients, the industry needs it for financing the business and improving attempts within research and development and the academy and the universities need it for their responsibility for education, research and development.

I will express my gratitude to Novartis for the initiative and the intention to support innovative value added therapies in the way the Letter of Intent says.
I am happy on behalf of the inhabitants, the tax payers and the patients in the Capital Region of Sweden and for myself as one of the political leaders in the Stockholm County Council having signed the Letter of Intent today.

Ett tänkvärt citat:
“Om du går så långt som du kan se, så kan du därifrån se tillräckligt långt för att kunna gå vidare”
John Wooden

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin