Landstingets budget för 2012 publicerad

Den 14-15 juni ägnas landstingsfullmäktiges möte åt budget och planering för 2012 och de närmaste åren därefter. Låt mig få dela med mig av några av de viktigaste frågorna inom hälso- och sjukvården.

Alliansen fortsätter moderniseringen av sjukvården och flyttar vården närmare patienten samtidigt som patienterna får ökat inflytande över sin egen sjukvård. Vårdvalet utökas med att antal nya områden. Totalt satsar vi 48,8 miljarder kronor på sjukvården vilket innebär en ökning på 1,8 miljarder kronor jämfört med innevarande år. Sedan Alliansen tog över ansvaret för Stockholms läns landsting år 2006 har vi tillfört sjukvården över 11 miljarder kronor.

700 nya vårdplatser fram till 2015 är nu ett uttalat mål, vilket främst handlar om en utbyggnad av närsjukhusen. Detta för att mer vård ska kunna ges närmare patienterna men även för att bereda plats för personer med större vårdbehov vid våra stora akutsjukhus.
För mina egna politiska ansvarsområden är jag naturligtvis särskilt glad för satsningarna på förbättrad äldresjukvård genom kraftigt utökad geriatrik. Den beslutsamma satsningen på rehabilitering är naturligtvis att annat glädjeämne. Som jag nämnt tidigare så är Sollentuna sjukhus numera på landstingets investeringslista och inte på säljlistan.

Och nu över till något helt nytt!
Idag har landstinget genom sitt forsknings- och äldrelandstingsråd, dvs. undertecknad, med sin signatur på ett s.k. Letter of Intent valt att fördjupa och bredda forsknings- och utvecklingsarbetet framför allt inom området kliniska läkemedelsprövningar. Det gör vi tillsammans med läkemedelsföretaget Novartis.
Sverige har tyvärr inte längre en så tydlig tätposition i fråga om kliniska läkemedelsprövningar som var fallet för 10-15 år sedan. Vi behöver söka nya vägar och nya former för samarbete mellan sjukvårdshuvudmän, akademi och industri. Vi har kontakter med flera läkemedelsföretag som tillsammans med oss vill medverka. Landstingets dörr är öppen.
Min kommentar på det för landstinget, Novartis, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutets gemensamma seminarium klipper jag in här:

Changing Needs of an Innovative Health Care Provider
Today we are taking a step from dreams and plans to the practice of joint collaborative efforts in order to improve accessibility, productivity, patient adherence and outcomes in multiple therapeutic areas.
I myself have tried to do my political work with open eyes and an open mind for the needs of change during my almost twenty years in the County Council.
I an convinced that there is a need of new ways of collaboration between the Health Care providers, the Academy and the Industry. And I am sure that we soon enough will be able to witness some more similar attempts like the one we can witness today.

I know that there is a great interest among some of Novartis competitors to find new ways of collaboration with the counties in our country. And to open doors for collaboration with the Stockholm County Council must be one of my main responsibilities as a responsible elected county council commissioner with a special mission in research and development and patient safety.
A few months ago we made a politically unanimous decision in the elected assembly of the Stockholm County Council on a new Research and Development Strategy which is giving a clear support for acting the way we are practising today. In this document it is said that the County Council will take steps towards more of collaboration with the industry together with the academy and the universities. We need it in the County Council as a Health Care provider for our patients, the industry needs it for financing the business and improving attempts within research and development and the academy and the universities need it for their responsibility for education, research and development.

I will express my gratitude to Novartis for the initiative and the intention to support innovative value added therapies in the way the Letter of Intent says.
I am happy on behalf of the inhabitants, the tax payers and the patients in the Capital Region of Sweden and for myself as one of the political leaders in the Stockholm County Council having signed the Letter of Intent today.

Ett tänkvärt citat:
“Om du går så långt som du kan se, så kan du därifrån se tillräckligt långt för att kunna gå vidare”
John Wooden

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin