Landstingets budget för 2012 publicerad

Den 14-15 juni ägnas landstingsfullmäktiges möte åt budget och planering för 2012 och de närmaste åren därefter. Låt mig få dela med mig av några av de viktigaste frågorna inom hälso- och sjukvården.

Alliansen fortsätter moderniseringen av sjukvården och flyttar vården närmare patienten samtidigt som patienterna får ökat inflytande över sin egen sjukvård. Vårdvalet utökas med att antal nya områden. Totalt satsar vi 48,8 miljarder kronor på sjukvården vilket innebär en ökning på 1,8 miljarder kronor jämfört med innevarande år. Sedan Alliansen tog över ansvaret för Stockholms läns landsting år 2006 har vi tillfört sjukvården över 11 miljarder kronor.

700 nya vårdplatser fram till 2015 är nu ett uttalat mål, vilket främst handlar om en utbyggnad av närsjukhusen. Detta för att mer vård ska kunna ges närmare patienterna men även för att bereda plats för personer med större vårdbehov vid våra stora akutsjukhus.
För mina egna politiska ansvarsområden är jag naturligtvis särskilt glad för satsningarna på förbättrad äldresjukvård genom kraftigt utökad geriatrik. Den beslutsamma satsningen på rehabilitering är naturligtvis att annat glädjeämne. Som jag nämnt tidigare så är Sollentuna sjukhus numera på landstingets investeringslista och inte på säljlistan.

Och nu över till något helt nytt!
Idag har landstinget genom sitt forsknings- och äldrelandstingsråd, dvs. undertecknad, med sin signatur på ett s.k. Letter of Intent valt att fördjupa och bredda forsknings- och utvecklingsarbetet framför allt inom området kliniska läkemedelsprövningar. Det gör vi tillsammans med läkemedelsföretaget Novartis.
Sverige har tyvärr inte längre en så tydlig tätposition i fråga om kliniska läkemedelsprövningar som var fallet för 10-15 år sedan. Vi behöver söka nya vägar och nya former för samarbete mellan sjukvårdshuvudmän, akademi och industri. Vi har kontakter med flera läkemedelsföretag som tillsammans med oss vill medverka. Landstingets dörr är öppen.
Min kommentar på det för landstinget, Novartis, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutets gemensamma seminarium klipper jag in här:

Changing Needs of an Innovative Health Care Provider
Today we are taking a step from dreams and plans to the practice of joint collaborative efforts in order to improve accessibility, productivity, patient adherence and outcomes in multiple therapeutic areas.
I myself have tried to do my political work with open eyes and an open mind for the needs of change during my almost twenty years in the County Council.
I an convinced that there is a need of new ways of collaboration between the Health Care providers, the Academy and the Industry. And I am sure that we soon enough will be able to witness some more similar attempts like the one we can witness today.

I know that there is a great interest among some of Novartis competitors to find new ways of collaboration with the counties in our country. And to open doors for collaboration with the Stockholm County Council must be one of my main responsibilities as a responsible elected county council commissioner with a special mission in research and development and patient safety.
A few months ago we made a politically unanimous decision in the elected assembly of the Stockholm County Council on a new Research and Development Strategy which is giving a clear support for acting the way we are practising today. In this document it is said that the County Council will take steps towards more of collaboration with the industry together with the academy and the universities. We need it in the County Council as a Health Care provider for our patients, the industry needs it for financing the business and improving attempts within research and development and the academy and the universities need it for their responsibility for education, research and development.

I will express my gratitude to Novartis for the initiative and the intention to support innovative value added therapies in the way the Letter of Intent says.
I am happy on behalf of the inhabitants, the tax payers and the patients in the Capital Region of Sweden and for myself as one of the political leaders in the Stockholm County Council having signed the Letter of Intent today.

Ett tänkvärt citat:
“Om du går så långt som du kan se, så kan du därifrån se tillräckligt långt för att kunna gå vidare”
John Wooden

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer