Länge sedan…?!

Den senaste tiden har flera av er som får del av ”Stigs refexioner” frågat om jag lagt av. Nej, det har jag inte gjort.Tack för uppmuntringarna! Det har gått drygt två månader sedan sist. Nu räknar jag att återkomma mer frekvent.

Det har inte saknats reflexionsobjekt. Jag har inte haft önskemål att instämma i eller bidra till drevet mot Juholt, mitt eget parti är inne i en valberedningsprocess, vilket gör att jag i det sammanhanget avstår från kommentarer eftersom jag har mitt uppdrag i valberedningen. Det händer en hel del i landstingsvärlden också. Så ämnen finns så det skulle kunna bli dagliga reflexioner. Men det lovar jag att inte ens överväga.

Reformerat ersättningssystem i SLL
I slutet på juni skrev jag bl.a. i mina reflexioner så här: ”För medborgarnas och patienternas skull behövs reformerade ersättningsformer i Vårdval Stockholm när det gäller primärvården.” Jag hänvisade också till ett uttalande av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i Stockholm City och skrev: ” I samma tidning uttalar sig hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt att beslutet om ett eventuellt nytt ersättningssystem sannolikt kommer i höst.”

Och nu gäller det, hösten är här. Jag lovade i augusti i år att jag kommer att arbeta för att sannolikheten byter skepnad till reformbeslut, helst så att det kan fungera från årsskiftet eller tidig vår 2012. Riktigt så långt nådde jag inte. Tidigast hösten 2012 kan det vara ett nytt ersättningssystem i Vårdval Stockholm Primärvårda på plats och i funktion.

Personer med de största vårdbehoven måste kunna garanteras tillräcklig tid hos doktorn för undersökning, diagnos och behandling. Ett reformerat ersättningssystem kommer att bidra på ett vitalt sätt till att säkra vården för våra gamla och personer med kroniska sjukdomar.

Academic Health Centers

För ett par veckor sedan hade jag förmånen att få vara med i ett förmiddagsseminarium med professor Steven Wartman från USA. Googla gärna på hans namn, så finns en hel del spännande information om hans bakgrund och arbete. Detta uppmärksammat här för att jag valt ett uttryck från honom i seminariet som det tänkvärda citatet.

Tänkvärt citat:
”Collaboration is the new competition.”
Steven Wartman

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin