Låt äldre få vaccin i ett program för hela landet

Vi har allt större möjligheter att låta den åldersrika tiden i livet bli en frisk och aktiv tid. I Sverige finns ett program för vaccin för barn. I dag föreslår Kristdemokraternas äldrelandstingsråd i Stockholm Ella Bohlin ett nationellt program för vaccination för äldre.

 

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln i Dagens Medicin:

Vi måste ta vara på att andelen äldre i vår befolkning ökar. Det faktum att vi lever allt längre innebär inte endast att vi får fler möjligheter att njuta av det livet har att erbjuda. Äldre människor spelar även en avgörande roll för vår produktivitet, samhörighet, vårt engagemang i civilsamhället, kunskapsöverföring mellan generation och mycket mer.

Därför måste vi se till att den åldersrika tiden i livet också blir en frisk tid. Att bli äldre medför ökade risker för hälsan. Äldre personer har generellt ett sämre immunförsvar vilket gör att de lättare drabbas av sjukdomar. Risken är också högre att drabbas av flera sjukdomar samtidigt. Äldre har också en generellt sett längre återhämtningsperiod vid sjukdom, drabbas oftare av komplikationer och löper därför stor risk att hamna i en nedåtgående sjukdomsspiral som leder till tungt vårdberoende och minskade möjligheter att aktivt delta i samhället.

Ett sätt att motverka sämre hälsa hos äldre är preventiva åtgärder som till exempel vaccinationer. I länder som Frankrike och England finns det i dag nationella program för vaccination av äldre. Det är dags att detta införs även i Sverige.

Enligt en undersökning från pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna utförd tidigare i år är en majoritet av deras medlemmar positivt inställda till införandet av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Med ett nationellt vaccinationsprogram för alla över 65 år tillgodoser vi att alla har möjlighet att skyddas mot en rad sjukdomar och ger bättre möjligheter till en god hälsa och ökad livskvalitet hos äldre.

I Sverige finns det i dag ett nationellt vaccinationsprogram för alla barn. Landsting och kommuner är skyldiga att erbjuda vaccin från födseln tills barnen fyller 16 år, med vaccin mot nio smittsamma sjukdomar. Resultatet är tydligt: alla sjukdomar vi vaccinerar mot har dramatiskt minskat i omfattning.

Regeringen måste här ta sitt ansvar och säkerställa att alla äldre erbjuds en god vård på jämlika villkor. Många äldre saknar information om att de kan förebygga och hindra en rad vanligt förekommande sjukdomar. Det finns därför ett behov av att införa en nationell struktur för att säkerställa ett ökat skydd för den äldre delen av vår befolkning. Det är frustrerande att det finns skydd som i dag inte används mot en rad allvarliga sjukdomar där äldre är en tydlig riskgrupp. Mycket handlar om var man bor i landet och i värsta fall är det plånboken som avgör om man som äldre invånare kan skydda sig eller inte. Det är inte värdigt ett land som Sverige.

Samhället har mycket att vinna på att äldre vaccineras till en större utsträckning. Minskat antal sjukdomsutbrott, minskade dödsfall, minskad smittspridning och minskade kostnader för framtida vård och omsorg gör detta förslag till en vinst för alla. Vi har en ny Folkhälsomyndighet som ansvarar för våra nationella vaccinationsprogram. Det enda som krävs är en regering som visar handlingskraft.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd
Stockholm


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin