Låt äldre få vaccin i ett program för hela landet

Vi har allt större möjligheter att låta den åldersrika tiden i livet bli en frisk och aktiv tid. I Sverige finns ett program för vaccin för barn. I dag föreslår Kristdemokraternas äldrelandstingsråd i Stockholm Ella Bohlin ett nationellt program för vaccination för äldre.

 

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln i Dagens Medicin:

Vi måste ta vara på att andelen äldre i vår befolkning ökar. Det faktum att vi lever allt längre innebär inte endast att vi får fler möjligheter att njuta av det livet har att erbjuda. Äldre människor spelar även en avgörande roll för vår produktivitet, samhörighet, vårt engagemang i civilsamhället, kunskapsöverföring mellan generation och mycket mer.

Därför måste vi se till att den åldersrika tiden i livet också blir en frisk tid. Att bli äldre medför ökade risker för hälsan. Äldre personer har generellt ett sämre immunförsvar vilket gör att de lättare drabbas av sjukdomar. Risken är också högre att drabbas av flera sjukdomar samtidigt. Äldre har också en generellt sett längre återhämtningsperiod vid sjukdom, drabbas oftare av komplikationer och löper därför stor risk att hamna i en nedåtgående sjukdomsspiral som leder till tungt vårdberoende och minskade möjligheter att aktivt delta i samhället.

Ett sätt att motverka sämre hälsa hos äldre är preventiva åtgärder som till exempel vaccinationer. I länder som Frankrike och England finns det i dag nationella program för vaccination av äldre. Det är dags att detta införs även i Sverige.

Enligt en undersökning från pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna utförd tidigare i år är en majoritet av deras medlemmar positivt inställda till införandet av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Med ett nationellt vaccinationsprogram för alla över 65 år tillgodoser vi att alla har möjlighet att skyddas mot en rad sjukdomar och ger bättre möjligheter till en god hälsa och ökad livskvalitet hos äldre.

I Sverige finns det i dag ett nationellt vaccinationsprogram för alla barn. Landsting och kommuner är skyldiga att erbjuda vaccin från födseln tills barnen fyller 16 år, med vaccin mot nio smittsamma sjukdomar. Resultatet är tydligt: alla sjukdomar vi vaccinerar mot har dramatiskt minskat i omfattning.

Regeringen måste här ta sitt ansvar och säkerställa att alla äldre erbjuds en god vård på jämlika villkor. Många äldre saknar information om att de kan förebygga och hindra en rad vanligt förekommande sjukdomar. Det finns därför ett behov av att införa en nationell struktur för att säkerställa ett ökat skydd för den äldre delen av vår befolkning. Det är frustrerande att det finns skydd som i dag inte används mot en rad allvarliga sjukdomar där äldre är en tydlig riskgrupp. Mycket handlar om var man bor i landet och i värsta fall är det plånboken som avgör om man som äldre invånare kan skydda sig eller inte. Det är inte värdigt ett land som Sverige.

Samhället har mycket att vinna på att äldre vaccineras till en större utsträckning. Minskat antal sjukdomsutbrott, minskade dödsfall, minskad smittspridning och minskade kostnader för framtida vård och omsorg gör detta förslag till en vinst för alla. Vi har en ny Folkhälsomyndighet som ansvarar för våra nationella vaccinationsprogram. Det enda som krävs är en regering som visar handlingskraft.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd
Stockholm


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin