Låt äldre få vaccin i ett program för hela landet

Vi har allt större möjligheter att låta den åldersrika tiden i livet bli en frisk och aktiv tid. I Sverige finns ett program för vaccin för barn. I dag föreslår Kristdemokraternas äldrelandstingsråd i Stockholm Ella Bohlin ett nationellt program för vaccination för äldre.

 

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln i Dagens Medicin:

Vi måste ta vara på att andelen äldre i vår befolkning ökar. Det faktum att vi lever allt längre innebär inte endast att vi får fler möjligheter att njuta av det livet har att erbjuda. Äldre människor spelar även en avgörande roll för vår produktivitet, samhörighet, vårt engagemang i civilsamhället, kunskapsöverföring mellan generation och mycket mer.

Därför måste vi se till att den åldersrika tiden i livet också blir en frisk tid. Att bli äldre medför ökade risker för hälsan. Äldre personer har generellt ett sämre immunförsvar vilket gör att de lättare drabbas av sjukdomar. Risken är också högre att drabbas av flera sjukdomar samtidigt. Äldre har också en generellt sett längre återhämtningsperiod vid sjukdom, drabbas oftare av komplikationer och löper därför stor risk att hamna i en nedåtgående sjukdomsspiral som leder till tungt vårdberoende och minskade möjligheter att aktivt delta i samhället.

Ett sätt att motverka sämre hälsa hos äldre är preventiva åtgärder som till exempel vaccinationer. I länder som Frankrike och England finns det i dag nationella program för vaccination av äldre. Det är dags att detta införs även i Sverige.

Enligt en undersökning från pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna utförd tidigare i år är en majoritet av deras medlemmar positivt inställda till införandet av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Med ett nationellt vaccinationsprogram för alla över 65 år tillgodoser vi att alla har möjlighet att skyddas mot en rad sjukdomar och ger bättre möjligheter till en god hälsa och ökad livskvalitet hos äldre.

I Sverige finns det i dag ett nationellt vaccinationsprogram för alla barn. Landsting och kommuner är skyldiga att erbjuda vaccin från födseln tills barnen fyller 16 år, med vaccin mot nio smittsamma sjukdomar. Resultatet är tydligt: alla sjukdomar vi vaccinerar mot har dramatiskt minskat i omfattning.

Regeringen måste här ta sitt ansvar och säkerställa att alla äldre erbjuds en god vård på jämlika villkor. Många äldre saknar information om att de kan förebygga och hindra en rad vanligt förekommande sjukdomar. Det finns därför ett behov av att införa en nationell struktur för att säkerställa ett ökat skydd för den äldre delen av vår befolkning. Det är frustrerande att det finns skydd som i dag inte används mot en rad allvarliga sjukdomar där äldre är en tydlig riskgrupp. Mycket handlar om var man bor i landet och i värsta fall är det plånboken som avgör om man som äldre invånare kan skydda sig eller inte. Det är inte värdigt ett land som Sverige.

Samhället har mycket att vinna på att äldre vaccineras till en större utsträckning. Minskat antal sjukdomsutbrott, minskade dödsfall, minskad smittspridning och minskade kostnader för framtida vård och omsorg gör detta förslag till en vinst för alla. Vi har en ny Folkhälsomyndighet som ansvarar för våra nationella vaccinationsprogram. Det enda som krävs är en regering som visar handlingskraft.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd
Stockholm


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin