Låt äldre få vaccin i ett program för hela landet

Vi har allt större möjligheter att låta den åldersrika tiden i livet bli en frisk och aktiv tid. I Sverige finns ett program för vaccin för barn. I dag föreslår Kristdemokraternas äldrelandstingsråd i Stockholm Ella Bohlin ett nationellt program för vaccination för äldre.

 

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln i Dagens Medicin:

Vi måste ta vara på att andelen äldre i vår befolkning ökar. Det faktum att vi lever allt längre innebär inte endast att vi får fler möjligheter att njuta av det livet har att erbjuda. Äldre människor spelar även en avgörande roll för vår produktivitet, samhörighet, vårt engagemang i civilsamhället, kunskapsöverföring mellan generation och mycket mer.

Därför måste vi se till att den åldersrika tiden i livet också blir en frisk tid. Att bli äldre medför ökade risker för hälsan. Äldre personer har generellt ett sämre immunförsvar vilket gör att de lättare drabbas av sjukdomar. Risken är också högre att drabbas av flera sjukdomar samtidigt. Äldre har också en generellt sett längre återhämtningsperiod vid sjukdom, drabbas oftare av komplikationer och löper därför stor risk att hamna i en nedåtgående sjukdomsspiral som leder till tungt vårdberoende och minskade möjligheter att aktivt delta i samhället.

Ett sätt att motverka sämre hälsa hos äldre är preventiva åtgärder som till exempel vaccinationer. I länder som Frankrike och England finns det i dag nationella program för vaccination av äldre. Det är dags att detta införs även i Sverige.

Enligt en undersökning från pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna utförd tidigare i år är en majoritet av deras medlemmar positivt inställda till införandet av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Med ett nationellt vaccinationsprogram för alla över 65 år tillgodoser vi att alla har möjlighet att skyddas mot en rad sjukdomar och ger bättre möjligheter till en god hälsa och ökad livskvalitet hos äldre.

I Sverige finns det i dag ett nationellt vaccinationsprogram för alla barn. Landsting och kommuner är skyldiga att erbjuda vaccin från födseln tills barnen fyller 16 år, med vaccin mot nio smittsamma sjukdomar. Resultatet är tydligt: alla sjukdomar vi vaccinerar mot har dramatiskt minskat i omfattning.

Regeringen måste här ta sitt ansvar och säkerställa att alla äldre erbjuds en god vård på jämlika villkor. Många äldre saknar information om att de kan förebygga och hindra en rad vanligt förekommande sjukdomar. Det finns därför ett behov av att införa en nationell struktur för att säkerställa ett ökat skydd för den äldre delen av vår befolkning. Det är frustrerande att det finns skydd som i dag inte används mot en rad allvarliga sjukdomar där äldre är en tydlig riskgrupp. Mycket handlar om var man bor i landet och i värsta fall är det plånboken som avgör om man som äldre invånare kan skydda sig eller inte. Det är inte värdigt ett land som Sverige.

Samhället har mycket att vinna på att äldre vaccineras till en större utsträckning. Minskat antal sjukdomsutbrott, minskade dödsfall, minskad smittspridning och minskade kostnader för framtida vård och omsorg gör detta förslag till en vinst för alla. Vi har en ny Folkhälsomyndighet som ansvarar för våra nationella vaccinationsprogram. Det enda som krävs är en regering som visar handlingskraft.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd
Stockholm


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer