Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut vård. Det här är ett resultat av att Socialdemokraterna har försämrat vården. Men apoteken är en underutnyttjad resurs, skriver Ella Bohlin (KD) i en debattartikel.

Ella Bohlins text är publicerad i Mitt i Tyresö. Så här skriver hon:

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård på vårdcentraler och husläkarmottagningar. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut vård. Det här är ett resultat av att Socialdemokraterna har försämrat vården. Genom att ta bort kömiljarden som vi kristdemokrater införde och som tog bort köerna vände den goda utvecklingen. Väntetiderna i vården har nu vuxit.

Vi kristdemokrater vet hur en negativ utveckling inom vården kan vändas. Vi har gjort det förr och vi vill göra det igen. Vi tycker att alla har rätt till god vård i tid. Det var Alliansregeringen som såg till att skrota det statliga apoteksmonopolet. Socialdemokraterna var emot. Tack vare den reformen finns i dag 137 fler apotek i Stockholms län än när alla tillhörde staten. Jämfört med antalet invånare finns nu 66 procent fler apotek här. Bara i Tyresö kommun finns tre apotek.

Det finns ett sätt att skapa smartare vårdflöden så att det inte blir väntetider – att involvera apoteken i vårdkedjan. För att minska väntetiden till vården vill vi att apoteken i Tyresö ska få göra mer av det som vårdcentralerna gör. De kan till exempel ha samtal om hälsa och livsstil med patienter. De kan erbjuda vaccinationer. De kan ha hand om läkemedelssamtal. De kan också förmedla provsvar, göra tester för allergier och testa hörseln.

Varje dag besöker drygt 325 000 personer i Sverige apoteken. Apotekspersonalen möter alltså patienterna oftare än vad vårdpersonalen gör. Många länder i Europa har redan gett apoteken en större roll. Det finns tydliga exempel på att det har hjälpt patienter att behandla sjukdomar. Det går att undvika besök på akuten och spara skattepengar när apoteken får avlasta den övriga hälso- och sjukvården.

Apoteken har högutbildad personal och är en underutnyttjad resurs i vården. Om du röstar på Kristdemokraterna i valet i september är det ett viktigt steg på vägen för att du ska kunna få mer hjälp mot sjukdomar på ditt apotek.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer