Låt kvinnor få bättre behandling för den dolda folksjukdomen endometrios

Pressmeddelande
8 augusti 2014

Den dolda kvinnosjukdomen endometrios drabbar omkring 44 000 kvinnor i Stockholms län och 4 700 kvinnor i Södermanlands län. Kristdemokraterna Ella Bohlin och Marie-Louise Forslund-Mustaniemi kräver att den hormonbehandling som en stor del av patienterna behöver ingår i högkostnadsskyddet.

Ella Bohlin (KD)– Det har gått alldeles för lång tid utan att endometrios har uppmärksammats. Om vi inte förbättrar situationen för de här kvinnorna kommer vi att orsaka onödigt lidande. Sjukfrånvaron leder till ekonomiskt bortfall, både för den enskilde och samhället, säger Ella Bohlin (KD), förstanamn till landstingsvalet i Stockholms län.

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder. Det finns inget botemedel, men behandling för att leva med de extrema smärtor som uppstår av sjukdomen. Ofta ingår inte läkemedel i högkostnadsskyddet, trots att patienterna kan ha läkemedelskostnader på uppemot 7 000 kronor per år.

– Vi måste taMarie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) den här sjukdomen på allvar. När ett stort antal kvinnor ofta inte kan ta sig upp ur sängen på morgonen eller svimmar av smärtan måste statusen för endometrios höjas. Förutom hjälp genom högkostnadsskyddet bör vi klassa endometrios som en folksjukdom, säger Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD), landstingsråd i Södermanlands län och ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

Mer om endometrios:
• Endometrios kallas den ”dolda kvinnaosjukdomen” men är vanligare än cancer. Inte sällan kallar sjukvården symptomen för “vanlig mensvärk”.
• Endometrios orsakar också ofrivillig barnlöshet bland kvinnor.
• Enligt endometriosföreningen tar det i genomsnitt fem till tio år att få en diagnos.
• Smärtorna är oftast värst i samband med menstruation. Många som lider av endometrios är sjukskrivna en eller ett par dagar varje månad.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin