Låt kvinnor få bättre behandling för den dolda folksjukdomen endometrios

Pressmeddelande
8 augusti 2014

Den dolda kvinnosjukdomen endometrios drabbar omkring 44 000 kvinnor i Stockholms län och 4 700 kvinnor i Södermanlands län. Kristdemokraterna Ella Bohlin och Marie-Louise Forslund-Mustaniemi kräver att den hormonbehandling som en stor del av patienterna behöver ingår i högkostnadsskyddet.

Ella Bohlin (KD)– Det har gått alldeles för lång tid utan att endometrios har uppmärksammats. Om vi inte förbättrar situationen för de här kvinnorna kommer vi att orsaka onödigt lidande. Sjukfrånvaron leder till ekonomiskt bortfall, både för den enskilde och samhället, säger Ella Bohlin (KD), förstanamn till landstingsvalet i Stockholms län.

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder. Det finns inget botemedel, men behandling för att leva med de extrema smärtor som uppstår av sjukdomen. Ofta ingår inte läkemedel i högkostnadsskyddet, trots att patienterna kan ha läkemedelskostnader på uppemot 7 000 kronor per år.

– Vi måste taMarie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) den här sjukdomen på allvar. När ett stort antal kvinnor ofta inte kan ta sig upp ur sängen på morgonen eller svimmar av smärtan måste statusen för endometrios höjas. Förutom hjälp genom högkostnadsskyddet bör vi klassa endometrios som en folksjukdom, säger Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD), landstingsråd i Södermanlands län och ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

Mer om endometrios:
• Endometrios kallas den ”dolda kvinnaosjukdomen” men är vanligare än cancer. Inte sällan kallar sjukvården symptomen för “vanlig mensvärk”.
• Endometrios orsakar också ofrivillig barnlöshet bland kvinnor.
• Enligt endometriosföreningen tar det i genomsnitt fem till tio år att få en diagnos.
• Smärtorna är oftast värst i samband med menstruation. Många som lider av endometrios är sjukskrivna en eller ett par dagar varje månad.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin