Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin i en debattartikel.

Här är debattartikeln från Aftonbladet:

Det är i dag fullt möjligt för kvinnor att testa sig själva hemma för livmoderhalscancer men bara ett fåtal landsting erbjuder självtest. Det vill jag ändra på!

Livmoderhalscancer orsakas av ett virus, humant papillom virus, som sprids sexuellt. Alla kvinnor som har, eller har haft, ett aktivt sexliv är i riskzonen för att få en infektion.

Trots att antalet upptäckta fall av livmoderhalscancer ökar, avstår många kvinnor från att lämna cellprov. För mig som landstingsråd med ansvar för cancerfrågor och kvinnosjukvården i Stockholms län är detta väldigt oroande. Regelbunden cellprovtagning räddar liv!

Varför uteblir kvinnorna? Många kvinnor känner ett stort obehag inför själva provtagningen. Situationen kan upplevas som väldigt utlämnande. Men kvinnor kan slippa en stor del av obehaget genom att göra provet på egen hand hemma. Jag vill att alla kvinnor ska få den möjligheten.

Ingen kvinna ska behöva avstå från att lämna cellprov i rädsla för hur undersökningen går till.

Alla kvinnor mellan 23 och 60 år kallas till den viktiga cellprovtagningen (antingen vart tredje eller vart femte år, beroende på ålder). På det sättet upptäcks cellförändringar som om de förblir obehandlade kan utvecklas till livmoderhalscancer. Tidigt i sjukdomsförloppet märker kvinnan själv ingenting. Senare kommer blödningar, smärtor och andra besvär.

Tyvärr är det är inte tillräckligt många som gör provet. Tidsbrist och obehag för själva undersökningen är några av de orsaker som anges. Detta trots att möjligheten till självprovtagning funnits i ungefär 15 år.

Hemtestet går till så att materialet kommer med posten. Tydliga instruktioner följer med. Kvinnan skickar tillbaka provet till ett laboratorium. Snabbt och enkelt.

Argumenten för att införa möjligheten till självprovtagning är många. Proverna påverkas inte av väderförhållanden och studier visar att tillförlitligheten är den samma som för prov tagna av vårdpersonal. Kostnaderna är lägre med självprovtagning och barnmorskemottagningarna som redan har en krävande arbetssituation kan avlastas.

De kvinnor vars prov visar på avvikelser ska givetvis kontaktas för kompletterande provtagning.

Om vi kan rädda liv, sänka kostnader och minska obehaget tycker jag att detta är rätt väg att gå.

Jag kommer att arbeta för att införa kostnadsfri gynekologisk självprovtagning i Stockholms län och samtidigt trycka på regeringen så att kvinnor i hela landet en dag får samma möjlighet. Det är dags att ge kvinnor fler alternativ och att kvinnosjukvården moderniseras.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för cancer och kvinnosjukvård


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin