Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin i en debattartikel.

Här är debattartikeln från Aftonbladet:

Det är i dag fullt möjligt för kvinnor att testa sig själva hemma för livmoderhalscancer men bara ett fåtal landsting erbjuder självtest. Det vill jag ändra på!

Livmoderhalscancer orsakas av ett virus, humant papillom virus, som sprids sexuellt. Alla kvinnor som har, eller har haft, ett aktivt sexliv är i riskzonen för att få en infektion.

Trots att antalet upptäckta fall av livmoderhalscancer ökar, avstår många kvinnor från att lämna cellprov. För mig som landstingsråd med ansvar för cancerfrågor och kvinnosjukvården i Stockholms län är detta väldigt oroande. Regelbunden cellprovtagning räddar liv!

Varför uteblir kvinnorna? Många kvinnor känner ett stort obehag inför själva provtagningen. Situationen kan upplevas som väldigt utlämnande. Men kvinnor kan slippa en stor del av obehaget genom att göra provet på egen hand hemma. Jag vill att alla kvinnor ska få den möjligheten.

Ingen kvinna ska behöva avstå från att lämna cellprov i rädsla för hur undersökningen går till.

Alla kvinnor mellan 23 och 60 år kallas till den viktiga cellprovtagningen (antingen vart tredje eller vart femte år, beroende på ålder). På det sättet upptäcks cellförändringar som om de förblir obehandlade kan utvecklas till livmoderhalscancer. Tidigt i sjukdomsförloppet märker kvinnan själv ingenting. Senare kommer blödningar, smärtor och andra besvär.

Tyvärr är det är inte tillräckligt många som gör provet. Tidsbrist och obehag för själva undersökningen är några av de orsaker som anges. Detta trots att möjligheten till självprovtagning funnits i ungefär 15 år.

Hemtestet går till så att materialet kommer med posten. Tydliga instruktioner följer med. Kvinnan skickar tillbaka provet till ett laboratorium. Snabbt och enkelt.

Argumenten för att införa möjligheten till självprovtagning är många. Proverna påverkas inte av väderförhållanden och studier visar att tillförlitligheten är den samma som för prov tagna av vårdpersonal. Kostnaderna är lägre med självprovtagning och barnmorskemottagningarna som redan har en krävande arbetssituation kan avlastas.

De kvinnor vars prov visar på avvikelser ska givetvis kontaktas för kompletterande provtagning.

Om vi kan rädda liv, sänka kostnader och minska obehaget tycker jag att detta är rätt väg att gå.

Jag kommer att arbeta för att införa kostnadsfri gynekologisk självprovtagning i Stockholms län och samtidigt trycka på regeringen så att kvinnor i hela landet en dag får samma möjlighet. Det är dags att ge kvinnor fler alternativ och att kvinnosjukvården moderniseras.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för cancer och kvinnosjukvård


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer