Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin i en debattartikel.

Här är debattartikeln från Aftonbladet:

Det är i dag fullt möjligt för kvinnor att testa sig själva hemma för livmoderhalscancer men bara ett fåtal landsting erbjuder självtest. Det vill jag ändra på!

Livmoderhalscancer orsakas av ett virus, humant papillom virus, som sprids sexuellt. Alla kvinnor som har, eller har haft, ett aktivt sexliv är i riskzonen för att få en infektion.

Trots att antalet upptäckta fall av livmoderhalscancer ökar, avstår många kvinnor från att lämna cellprov. För mig som landstingsråd med ansvar för cancerfrågor och kvinnosjukvården i Stockholms län är detta väldigt oroande. Regelbunden cellprovtagning räddar liv!

Varför uteblir kvinnorna? Många kvinnor känner ett stort obehag inför själva provtagningen. Situationen kan upplevas som väldigt utlämnande. Men kvinnor kan slippa en stor del av obehaget genom att göra provet på egen hand hemma. Jag vill att alla kvinnor ska få den möjligheten.

Ingen kvinna ska behöva avstå från att lämna cellprov i rädsla för hur undersökningen går till.

Alla kvinnor mellan 23 och 60 år kallas till den viktiga cellprovtagningen (antingen vart tredje eller vart femte år, beroende på ålder). På det sättet upptäcks cellförändringar som om de förblir obehandlade kan utvecklas till livmoderhalscancer. Tidigt i sjukdomsförloppet märker kvinnan själv ingenting. Senare kommer blödningar, smärtor och andra besvär.

Tyvärr är det är inte tillräckligt många som gör provet. Tidsbrist och obehag för själva undersökningen är några av de orsaker som anges. Detta trots att möjligheten till självprovtagning funnits i ungefär 15 år.

Hemtestet går till så att materialet kommer med posten. Tydliga instruktioner följer med. Kvinnan skickar tillbaka provet till ett laboratorium. Snabbt och enkelt.

Argumenten för att införa möjligheten till självprovtagning är många. Proverna påverkas inte av väderförhållanden och studier visar att tillförlitligheten är den samma som för prov tagna av vårdpersonal. Kostnaderna är lägre med självprovtagning och barnmorskemottagningarna som redan har en krävande arbetssituation kan avlastas.

De kvinnor vars prov visar på avvikelser ska givetvis kontaktas för kompletterande provtagning.

Om vi kan rädda liv, sänka kostnader och minska obehaget tycker jag att detta är rätt väg att gå.

Jag kommer att arbeta för att införa kostnadsfri gynekologisk självprovtagning i Stockholms län och samtidigt trycka på regeringen så att kvinnor i hela landet en dag får samma möjlighet. Det är dags att ge kvinnor fler alternativ och att kvinnosjukvården moderniseras.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för cancer och kvinnosjukvård


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

Doula ska ge stöd till födande i Stockholm

Den som föder barn i Stockholms län ska i stället för en anhörig ha möjlighet att ta med en stödperson, så kallad doula, på förlossningen. D

Läs mer

tai iwin