”Legevakt” kan lösa problemen med akutsjukvården

Situationen på akutmottagningarna i Sverige kan bli bättre. Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin (KD) skriver i Dagens Medicin att hon vill att regeringen utreder möjligheten att införa det norska systemet med ”legevakt” i den svenska vården.

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln:

”Man med bruten hand fick vänta 15 timmar på akuten”. ”Sjukt barn väntade åtta timmar på att få träffa en läkare”. Så kan tidnings­rubrikerna se ut. Väntetiderna på våra akutmottagningar har tyvärr blivit längre de senaste åren. Detta visade Socialstyrelsen i en om­fattande granskning från 2014.

Samarbetet mellan vård­cent­raler och akutmottagningar är en av de största utmaningarna för svensk sjukvård. I många fall söker sig patienter till akuten med mindre akuta åkommor vilket resulterar i långa väntetider. Patienter vänder sig inte i första hand till vårdcentralen som egentligen vore rätt instans.

Det kan i sin tur bero på ett antal olika orsaker. Patienterna kanske inte känner till vårdcentralen och den vård som erbjuds där. Råden via sjukvårdsupplysningen slutar oftast i rekommendationen att åka in akut. Ibland kan det vara svårt att få tid när det passar. Ibland åker patienten direkt till akuten för att man gör bedömningen att man ändå kommer att rekommenderas att söka sig till akuten.

Oavsett skälen är alla överens om att förmågan att bota rätt patient på rätt plats kommer vara helt avgörande för att skapa en bättre vård i framtiden och möta vårdbehoven. Alla kan också vara överens om att enbart reklam­kampanjer inte kommer att räcka för att ändra patienters sök­mönster. Här kan den norska modellen med ”legevakt” vara en intressant väg framåt.

Legevakten är, enkelt uttryckt, en lokal vårdkontakt med möjlighet till direktinläggning av patienter på sjukhus. Legevakten blir en ”gatekeeper” genom att den ger remiss till akuten. Såväl Norge som Danmark använder sig av detta system.

För livs­hotande skador gäller som vanligt larmnummer, ambulans och akutmottagningar. För enklare besvär dagtid är hus­läkaren på vårdcentralen rätt nivå. Men om problemen uppstår på kvällar och helger är det i stället lege­vakten som patienten vänder sig till. En legevakt har betydligt större mandat än vårdcentralen och kan vid behov direkt skriva in patienter på sjukhus.

Därmed undviker hälso- och sjukvården också det vanliga ­fenomenet att patienter tvingas upprepa sin sjukdomshistoria vid ett flertal tillfällen innan de får vård.

Regeringen bör utreda fördelarna och nackdelarna med att införa legevakt i den svenska vården. I arbetet med att möta vårdens utmaningar behöver vi vara öppna för att ta till oss intressanta idéer som fungerar väl i närstående länder.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd, Stockholm


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin