”Legevakt” kan lösa problemen med akutsjukvården

Situationen på akutmottagningarna i Sverige kan bli bättre. Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin (KD) skriver i Dagens Medicin att hon vill att regeringen utreder möjligheten att införa det norska systemet med ”legevakt” i den svenska vården.

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln:

”Man med bruten hand fick vänta 15 timmar på akuten”. ”Sjukt barn väntade åtta timmar på att få träffa en läkare”. Så kan tidnings­rubrikerna se ut. Väntetiderna på våra akutmottagningar har tyvärr blivit längre de senaste åren. Detta visade Socialstyrelsen i en om­fattande granskning från 2014.

Samarbetet mellan vård­cent­raler och akutmottagningar är en av de största utmaningarna för svensk sjukvård. I många fall söker sig patienter till akuten med mindre akuta åkommor vilket resulterar i långa väntetider. Patienter vänder sig inte i första hand till vårdcentralen som egentligen vore rätt instans.

Det kan i sin tur bero på ett antal olika orsaker. Patienterna kanske inte känner till vårdcentralen och den vård som erbjuds där. Råden via sjukvårdsupplysningen slutar oftast i rekommendationen att åka in akut. Ibland kan det vara svårt att få tid när det passar. Ibland åker patienten direkt till akuten för att man gör bedömningen att man ändå kommer att rekommenderas att söka sig till akuten.

Oavsett skälen är alla överens om att förmågan att bota rätt patient på rätt plats kommer vara helt avgörande för att skapa en bättre vård i framtiden och möta vårdbehoven. Alla kan också vara överens om att enbart reklam­kampanjer inte kommer att räcka för att ändra patienters sök­mönster. Här kan den norska modellen med ”legevakt” vara en intressant väg framåt.

Legevakten är, enkelt uttryckt, en lokal vårdkontakt med möjlighet till direktinläggning av patienter på sjukhus. Legevakten blir en ”gatekeeper” genom att den ger remiss till akuten. Såväl Norge som Danmark använder sig av detta system.

För livs­hotande skador gäller som vanligt larmnummer, ambulans och akutmottagningar. För enklare besvär dagtid är hus­läkaren på vårdcentralen rätt nivå. Men om problemen uppstår på kvällar och helger är det i stället lege­vakten som patienten vänder sig till. En legevakt har betydligt större mandat än vårdcentralen och kan vid behov direkt skriva in patienter på sjukhus.

Därmed undviker hälso- och sjukvården också det vanliga ­fenomenet att patienter tvingas upprepa sin sjukdomshistoria vid ett flertal tillfällen innan de får vård.

Regeringen bör utreda fördelarna och nackdelarna med att införa legevakt i den svenska vården. I arbetet med att möta vårdens utmaningar behöver vi vara öppna för att ta till oss intressanta idéer som fungerar väl i närstående länder.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd, Stockholm


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin