”Legevakt” kan lösa problemen med akutsjukvården

Situationen på akutmottagningarna i Sverige kan bli bättre. Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin (KD) skriver i Dagens Medicin att hon vill att regeringen utreder möjligheten att införa det norska systemet med ”legevakt” i den svenska vården.

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln:

”Man med bruten hand fick vänta 15 timmar på akuten”. ”Sjukt barn väntade åtta timmar på att få träffa en läkare”. Så kan tidnings­rubrikerna se ut. Väntetiderna på våra akutmottagningar har tyvärr blivit längre de senaste åren. Detta visade Socialstyrelsen i en om­fattande granskning från 2014.

Samarbetet mellan vård­cent­raler och akutmottagningar är en av de största utmaningarna för svensk sjukvård. I många fall söker sig patienter till akuten med mindre akuta åkommor vilket resulterar i långa väntetider. Patienter vänder sig inte i första hand till vårdcentralen som egentligen vore rätt instans.

Det kan i sin tur bero på ett antal olika orsaker. Patienterna kanske inte känner till vårdcentralen och den vård som erbjuds där. Råden via sjukvårdsupplysningen slutar oftast i rekommendationen att åka in akut. Ibland kan det vara svårt att få tid när det passar. Ibland åker patienten direkt till akuten för att man gör bedömningen att man ändå kommer att rekommenderas att söka sig till akuten.

Oavsett skälen är alla överens om att förmågan att bota rätt patient på rätt plats kommer vara helt avgörande för att skapa en bättre vård i framtiden och möta vårdbehoven. Alla kan också vara överens om att enbart reklam­kampanjer inte kommer att räcka för att ändra patienters sök­mönster. Här kan den norska modellen med ”legevakt” vara en intressant väg framåt.

Legevakten är, enkelt uttryckt, en lokal vårdkontakt med möjlighet till direktinläggning av patienter på sjukhus. Legevakten blir en ”gatekeeper” genom att den ger remiss till akuten. Såväl Norge som Danmark använder sig av detta system.

För livs­hotande skador gäller som vanligt larmnummer, ambulans och akutmottagningar. För enklare besvär dagtid är hus­läkaren på vårdcentralen rätt nivå. Men om problemen uppstår på kvällar och helger är det i stället lege­vakten som patienten vänder sig till. En legevakt har betydligt större mandat än vårdcentralen och kan vid behov direkt skriva in patienter på sjukhus.

Därmed undviker hälso- och sjukvården också det vanliga ­fenomenet att patienter tvingas upprepa sin sjukdomshistoria vid ett flertal tillfällen innan de får vård.

Regeringen bör utreda fördelarna och nackdelarna med att införa legevakt i den svenska vården. I arbetet med att möta vårdens utmaningar behöver vi vara öppna för att ta till oss intressanta idéer som fungerar väl i närstående länder.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd, Stockholm


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin