Lite mer om den nord-sydliga förbindelsen

Västan, ett av fartygen i skärgårdstrafiken. Foto: Waxholmsbolaget

Efter att jag uttalade mig i olika medier om konsekvenserna av att upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts, bland annat att den planerade nord-sydliga förbindelsen mellan Nynäshamn och Simpnäs/Väddö inte blir av, har en del frågor dykt upp. Våra Allianskamrater i Centerpartiet har diskuterat saken på Twitter under dagen.

I går fattade trafiknämnden beslut om att godkänna att Waxholmsbolaget avbryter upphandlingen av den kollektiva skärgårdstrafiken i Stockholms skärgård. Alla partier röstade för beslutet utom Kristdemokraterna. Trafikförvaltningens chef fick i uppdrag att ta fram ett förslag om hur skärgårdstrafiken säkerställs tills nyupphandlad trafik kan tas i drift.

På samma möte beslutade trafiknämnden om budgeten för 2014. I den budgeten nämns den nord-sydliga förbindelsen, vilket är anledningen till att en del aktörer tolkar beslutet som att den skärgårdsrutten kommer att införas. Det är emellertid uppenbart att en del satsningar i budgeten är en paketlösning som gäller under förutsättning att upphandlingen av skärgårdstrafiken blir av. De partier som röstade för att avbryta upphandlingen röstade därmed nej till den nord-sydliga skärgårdslinjen.

Som jag har påpekat tidigare innebär en avbruten upphandling kostnader. Troligt är viten till Konkurrensverket för olagliga panikupphandlingar, mångmiljonbelopp i exempelvis konsultkostnader för att göra om jätteupphandlingen och skadestånd till de företag som skulle ha vunnit upphandlingen. Det finns med andra ord en risk för att besparingar måste till. Att i det läget tvinga igenom en nord-sydlig förbindelse trots gårdagens beslut är oansvarigt. Goda förbindelser för resor till och från jobbet måste prioriteras.

Alliansen i Stockholms läns landsting har goda erfarenheter av sju års samarbete för såväl skärgårdsbefolkningens som övriga Stockholmsregionens bästa. Kristdemokraterna ser fram emot ett konstruktivt arbete med en ny upphandling tillsammans med Centerpartiet och de andra partierna i Alliansen. Vårt krav är att SL:s periodkort ska gälla även för skärgårdstrafiken. Det knyter skärgården närmare övriga Stockholms län och innebär att näringslivet i skärgården får avsevärt förbättrade möjligheter att utvecklas.

Michael Stjernström (KD)Michael Stjernström (KD)
Trafiknämnden, Stockholms läns landsting

 

 

 

Uppdaterat:

Flera medier har rapporterat om konsekvenserna av den avbrutna upphandlingen:

Dagens Nyheter: Det blir ingen ”tvärbana” i skärgården

Nacka Värmdö Posten: Ingen ”tvärbana” i skärgården

Nynäshamns Posten: KD och C i öppen tvist om ny båtlinje

Centerpartiet i Stockholms läns landsting skriver också om saken på sin webbsida


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin