Lite mer om den nord-sydliga förbindelsen

Västan, ett av fartygen i skärgårdstrafiken. Foto: Waxholmsbolaget

Efter att jag uttalade mig i olika medier om konsekvenserna av att upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts, bland annat att den planerade nord-sydliga förbindelsen mellan Nynäshamn och Simpnäs/Väddö inte blir av, har en del frågor dykt upp. Våra Allianskamrater i Centerpartiet har diskuterat saken på Twitter under dagen.

I går fattade trafiknämnden beslut om att godkänna att Waxholmsbolaget avbryter upphandlingen av den kollektiva skärgårdstrafiken i Stockholms skärgård. Alla partier röstade för beslutet utom Kristdemokraterna. Trafikförvaltningens chef fick i uppdrag att ta fram ett förslag om hur skärgårdstrafiken säkerställs tills nyupphandlad trafik kan tas i drift.

På samma möte beslutade trafiknämnden om budgeten för 2014. I den budgeten nämns den nord-sydliga förbindelsen, vilket är anledningen till att en del aktörer tolkar beslutet som att den skärgårdsrutten kommer att införas. Det är emellertid uppenbart att en del satsningar i budgeten är en paketlösning som gäller under förutsättning att upphandlingen av skärgårdstrafiken blir av. De partier som röstade för att avbryta upphandlingen röstade därmed nej till den nord-sydliga skärgårdslinjen.

Som jag har påpekat tidigare innebär en avbruten upphandling kostnader. Troligt är viten till Konkurrensverket för olagliga panikupphandlingar, mångmiljonbelopp i exempelvis konsultkostnader för att göra om jätteupphandlingen och skadestånd till de företag som skulle ha vunnit upphandlingen. Det finns med andra ord en risk för att besparingar måste till. Att i det läget tvinga igenom en nord-sydlig förbindelse trots gårdagens beslut är oansvarigt. Goda förbindelser för resor till och från jobbet måste prioriteras.

Alliansen i Stockholms läns landsting har goda erfarenheter av sju års samarbete för såväl skärgårdsbefolkningens som övriga Stockholmsregionens bästa. Kristdemokraterna ser fram emot ett konstruktivt arbete med en ny upphandling tillsammans med Centerpartiet och de andra partierna i Alliansen. Vårt krav är att SL:s periodkort ska gälla även för skärgårdstrafiken. Det knyter skärgården närmare övriga Stockholms län och innebär att näringslivet i skärgården får avsevärt förbättrade möjligheter att utvecklas.

Michael Stjernström (KD)Michael Stjernström (KD)
Trafiknämnden, Stockholms läns landsting

 

 

 

Uppdaterat:

Flera medier har rapporterat om konsekvenserna av den avbrutna upphandlingen:

Dagens Nyheter: Det blir ingen ”tvärbana” i skärgården

Nacka Värmdö Posten: Ingen ”tvärbana” i skärgården

Nynäshamns Posten: KD och C i öppen tvist om ny båtlinje

Centerpartiet i Stockholms läns landsting skriver också om saken på sin webbsida


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin